Yazı İçeriği

Diseksiyon belirtileri

Diseksiyonlu hastalarda ani başlayan ve bıçak saplanır tarzda tarif edilen şiddetli göğüs ve sırt ağrısı olur. Beraberinde terleme, soğukluk, bulantı ve kusma gibi şikayetler de olabilir. Diseksiyon aynı zamanda organ ve ekstremite beslenmesini bozabileceği gibi herhangi bir organdaki fonksiyon bozukluğu veya ağrı şikayeti de (örneğin bacak ağrısı) ilk klinik bulgu olabilir. Hastanın şikayetlerine göre yapılan değerlendirme ve muayene sonrasında, ekokardiyografi ile aort damarının başlangıç seviyelerindeki diseksiyonu tanınabilir, ancak diseksiyondan şüphelenilen her durumda kesin tanı için acil bilgisayarlı tomografik anjiyografi (BTA) yapılması gerekir.