Yazı İçeriği

Aşırı stres nasıl tedavi edilir?

Yanlış stres yönetimi

Stresi yenebilen insanların sırrı...

Stres yönetimi ile ilgili bilmeniz gerekenler

Özel hayattaki stresin yanı sıra iş hayatında ciddi stres kaynakları bulunur. Yönetici zor bir kişiliğe sahipse birlikte çalıştığı kişi strese girebilir. İş, zaman baskısı altında üretilen bir işse bu stresi ikiye katlar. Yönetici, personeline zaman baskısı altında birçok iş verebilir. Baskı ve stresle üretilen işin kalitesi düşer. Çalışanda başarısızlık ve kendini değersiz hissetme duygusu oluşabilir. Çalışan, işi yetiştirememesini kendi başarısızlığı olarak algılar ve işte yükselememe endişesi başlar. İş hayatındaki bu stresle bir de özel yaşamdaki stresler yüklenince kişi stresle başa çıkamayabilir. Bu durumda destek alınabilir.


Aşırı stres nasıl tedavi edilir?

Öncelikle kişinin içinde bulunduğu olumsuz fiziksel koşulları ve yanlış davranış biçimlerini değiştirmesine yönelik davranışçı tekniklerle tedaviye başlanır. Örneğin; kişinin kendine sakin bir çalışma ortamı yaratmasını sağlamak, daha etkin bir zaman planlaması içine girmek gibi... Daha sonra kişinin otomatik olumsuz düşüncelerini olumlularla değiştirmeye yönelik telkinlerde bulunulur. Bazı durumlarda, stresle birlikte kişinin depresif belirtileri, kaygıları artar, uyku sorunları oluşabilir ya da yanlış başa çıkma yöntemleri sonucu alkol, sigara gibi bağımlılıklar gelişebilir. Psikolojik testler, uygun psikoterapi ve gerekli durumda ilaç tedavisinin birlikte uygulanması en etkin tedavidir.

Yanlış stres yönetimi

Kişi, stresten uzak durmaya, karşılaştıklarında üstesinden gelmeye çalışan kişiler, genellikle stresle yanlış baş etme stratejileri nedeniyle hataya düşer. Bu yanlış stratejide şunlar uygulanır:

 • Uygun olmayan şekilde kaçma
 • Saldırganlık
 • İçe kapanma
 • Çok fazla mücadele ederek kendi imkanlarını zorlama
 • Kendini aldatmaya yönelik davranışlar gösterme (Örneğin; görmezden gelme, başkalarını suçlama ve inkar)

Stresle başa çıkmada başarısız olanlar alkol ve sigaraya başvururlar ki bu da uzun vadede kişiyi bağımlı hale getirebilir.

Stresi yenebilen insanların sırrı...

Stres kaynağı aynı olsa bile etkileri kişiye göre farklılık gösterir. Bazı kişiler stresi yönetebilir. Bu kişilerin tümünde hemen hemen aynı özellikler bulunur. Stresi yönetilebilen kişilerin özellikleri şunlardır:

 • Esnek kişilik yapısında olmak, katı olmamak
 • En küçük hatalarda parlamamak, affedici olmak, şans vermek
 • Olaylara daha geniş açıdan bakabilmek
 • İyi iletişim kurmak
 • Rekabet, saldırganlık gibi durumları kontrolde tutabilmek
 • Yaşamdan ve insanlardan olumlu beklentiler içinde olmak
 • Gelecek planları yapmak
 • Mücadele ve değişiklikten zevk almak
 • Aşırı mükemmeliyetçi olmamak
 • Her şeyi kontrol etme saplantısına sahip olmamak
 • Hoşgörülerini hep en üst düzeyde tutmaya çalışmak