Yazı İçeriği

Nedeni kulak kiri değilse...

İşitme kaybı belirtileri

Çocuğunuzun işitme gelişimini takip edin

Hangi durumlarda işitme kaybı olabilir?

Çocuklarda işitme kaybı belirtileri

Bazen işitme kaybı kulak kirinin varlığına bağlanır ve ihmal edilebilir. Gerçekte işitme kaybına kulak kiri de neden olabilir ama zaman geçirmeden doktora başvurmak daha olumsuz sonuçları engelleyebilir.


Nedeni kulak kiri değilse...

Kir yoksa iç kulaktaki problemi işitme testiyle ortaya koymak gerekir. Kulak kiri kendiliğinden kulaktan çıkar, ancak bazı kişiler kulak kirini daha zor atar ya da hiç atamaz. Kulak kiri birikir. Kulak temizlerken kullanılan kulak pamuğu, kulak kirini daha derine itebilir. Bu durumda kulak daha fazla tıkanır.

Çocuklarda orta ve iç kulakta tek taraflı ya da çift taraflı enfeksiyonlardan dolayı işitme sorunları yaşanabilir. Bu enfeksiyonlar sonucunda işitme kayıpları olabilir.

İşitme kaybı belirtileri

  • Çocuklarda işitme kayıplarına yol açan enfeksiyonlar ağrı, ateş, üşüme ve titremeyle kendini gösterir.
  • Ama çocuklar bu belirtileri dile getiremeyebilir. Onun yerine televizyonun sesini çok açar, söylenenleri tekrar ettirir.
  • İşitme kaybı okula yeni başlamış çocuklarda ortaya çıkarsa, öğretmenini dinlemez, soru soramaz.
  • Arkadaşları alay eder korkusuyla anlamadığını bile dile getiremeyebilir.
  • Bu durumu uzun süre anne babasıyla, öğretmeniyle paylaşmadığı zaman işitme kaybı 2-3 ay sürüp kronikleşebilir.

Çocuğunuzun işitme gelişimini takip edin

İşitme sağlığı, bir çocuğun gelişimindeki en önemli faktörlerden biridir. Çünkü işitme sorunu yaşayan çocuklar konuşmada güçlük çeker. Bu da birçok sorunu beraberinde getirebilir. Çocukluk çağı işitme kayıplarının nedenleri; genetik yatkınlık, annenin hamilelik döneminde kullandığı ilaçlar ya da yenidoğan sarılığı gibi doğumsal faktörler olabileceği gibi, sonradan geçirilen bazı hastalıklar ve travmalar da kayıp nedenidir. İşitmenin değerlendirilmesi amacıyla yapılacak testler bu yüzden büyük önem taşır. Bu testlerde, çocukların kendilerini rahat hissedeceği ortamlar oluşturulmasına özen gösterilir.

Hangi durumlarda işitme kaybı olabilir?

Okul öncesi dönemde meydana gelen işitme kaybına karşı ailelerin dikkatli olması ve zamanında müdahale etmesi gerekebilir. Bu dönemdeki çocuklar kendilerini ifade etmekte sorunlar yaşadıkları için anne ve babaların iyi bir gözlemci olmasında yarar vardır.

  • Orta ve iç kulakta, tek taraflı ya da çift taraflı enfeksiyonlardan kaynaklanan işitme kayıpları gelişebilir ve farkına varılmayabilir.
  • Geniz eti büyümelerinde enfeksiyonlar daha kolay yerleşebilir ve östaki tüpü aracılığıyla orta kulağa geçerek enfeksiyon oluşturur. Bu enfeksiyon yüzünden orta kulakta su toplanır.
  • Bazen enfeksiyon olmasa da östaki tüpü bozukluğuna yol açarak orta kulakta su toplanabilir.