Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Açık kalp ameliyatı, kalp ve büyük damarların cerrahi müdahalesini içeren önemli bir tıbbi işlemdir. Açık kalp ameliyatı, kalp hastalıklarının tedavisinde etkili bir yöntemdir ancak ciddi riskler taşır. Riskler arasında enfeksiyon, kanama, anesteziye bağlı komplikasyonlar ve böbrek yetmezliği bulunur. Ameliyat genellikle 3 ila 6 saat sürer ve iyileşme süresi, hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Açık kalp ameliyatı, kalp hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynar ve hastaların yaşam kalitesini artırmada etkili olabilir.
İçindekiler

Açık Kalp Ameliyatı Nedir?

Açık kalp ameliyatı, kalp ve büyük damarların cerrahi müdahalesini içeren önemli bir tıbbi işlemdir. Bu ameliyat sırasında cerrahlar, göğüs kafesini açarak kalbe doğrudan erişim sağlarlar. Genellikle kalp kapakçıklarının onarımı veya değiştirilmesi, koroner arter bypass greftleme, doğuştan kalp kusurlarının düzeltilmesi ve kalp tümörlerinin çıkarılması gibi durumlarda yapılır.

Ameliyat öncesi, hastanın genel sağlık durumu ve kalp fonksiyonları dikkatle değerlendirilir. Ameliyat sırasında kalp genellikle geçici olarak durdurulur ve kalp-akciğer makinesi kullanılarak kan dolaşımı sağlanır. Bu makine, vücuda oksijenlenmiş kan pompalar ve cerrahın kalp üzerinde çalışmasını mümkün kılar.

Açık kalp ameliyatı, genel anestezi altında yapılır ve süresi, işlemin türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Ameliyat sonrası iyileşme süreci, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve ameliyatın kapsamına göre değişir. İyileşme süresince hastalar, yoğun bakım ünitesinde yakından izlenir ve tedavi edilir.

Bu ameliyat, kalp hastalıklarının tedavisinde etkili bir yöntemdir, ancak ciddi riskler taşıdığı için dikkatli bir değerlendirme ve hazırlık gerektirir. Hastalar, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde doktorları ile yakın işbirliği içinde olmalı ve tüm tıbbi önerilere uymalıdır.

Açık Kalp Ameliyatı Riskli mi?

Açık kalp ameliyatı, karmaşık bir cerrahi prosedürdür ve belirli riskler içerir. Riskler, hastanın yaşı, genel sağlık durumu, ameliyatın türü ve süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Ancak, modern cerrahi teknikler ve tıbbi ilerlemeler sayesinde bu riskler minimize edilmiştir.

Başlıca riskler arasında; enfeksiyon, kanama, anesteziye bağlı komplikasyonlar, kalp ritmi bozuklukları (aritmiler) , inme ve böbrek yetmezliği yer alır. Enfeksiyon riski, özellikle ameliyat bölgesinde veya kalp kapakçıklarında görülebilir. Kanama, ameliyat sırasında veya sonrasında oluşabilir ve bazen ek cerrahi müdahale gerektirebilir.

Anesteziye bağlı komplikasyonlar, nadir de olsa, solunum sorunları veya alerjik reaksiyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. Kalp ritmi bozuklukları, ameliyat sonrası dönemde sıkça görülen bir diğer komplikasyondur ve genellikle ilaçlarla kontrol altına alınabilir. İnme, ameliyat sırasında veya sonrasında beyine giden kan akışının kesilmesi sonucu ortaya çıkabilir ve kalıcı hasara neden olabilir. Böbrek yetmezliği ise, özellikle uzun süren ve karmaşık ameliyatlar sonrasında görülebilir.

Ameliyat sonrası dönemde, hastaların iyileşme süreci dikkatle izlenir ve gerekli tedavi uygulanır. Hastalar, ameliyat sonrası düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeli ve doktorlarının önerilerine uymalıdır.

Açık Kalp Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Açık kalp ameliyatının süresi, yapılan işlemin türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Genellikle bu tür ameliyatlar 3 ila 6 saat arasında sürer. Koroner arter bypass greftleme ameliyatı, en yaygın açık kalp ameliyatlarından biridir ve genellikle 3 ila 4 saat arasında sürer. Kalp kapakçığı onarımı veya değiştirilmesi ameliyatları ise 3 ila 5 saat arasında sürebilir.

Daha karmaşık ve uzun süren ameliyatlar arasında aort anevrizması onarımı ve doğuştan kalp kusurlarının düzeltilmesi bulunur. Bu tür ameliyatlar genellikle 5 ila 6 saat arasında sürebilir ve bazen daha uzun sürebilir.

Ameliyat süresi boyunca, hasta genel anestezi altında tutulur ve kalp-akciğer makinesi kullanılarak kan dolaşımı sağlanır. Bu makine, cerrahın kalp üzerinde çalışabilmesi için kalbin geçici olarak durdurulmasını mümkün kılar.

Açık kalp ameliyatının süresi, işlemin türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastaların doktorları ile yakın işbirliği içinde olmaları ve tüm tıbbi önerilere uymaları önemlidir.

Açık Kalp Ameliyatı ile Bypass Aynı mı?

Açık kalp ameliyatı ve koroner arter bypass greftleme terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, aslında farklı anlamlara gelir. Açık kalp ameliyatı, göğüs kafesinin açılarak kalbe doğrudan erişim sağlandığı tüm cerrahi prosedürleri kapsar. Bu ameliyatlar arasında kalp kapakçıklarının onarımı veya değiştirilmesi, aort anevrizması onarımı ve doğuştan kalp kusurlarının düzeltilmesi bulunur.

Koroner arter bypass greftleme ise, belirli bir açık kalp ameliyatı türüdür. Bu ameliyat, tıkalı veya daralmış koroner arterlerin etrafından yeni bir yol oluşturarak kalp kasına kan akışını yeniden sağlamayı amaçlar. Bypass greftleme ameliyatı, kalp krizi riskini azaltmak, göğüs ağrısını hafifletmek ve genel yaşam kalitesini artırmak için yaygın olarak uygulanır.

CABG ameliyatı sırasında cerrah, genellikle hastanın bacak veya kol damarlarından alınan sağlıklı damarları kullanarak tıkalı koroner arterlerin etrafından yeni bir yol oluşturur. Bu yeni damarlar, kalp kasına yeterli kan ve oksijenin ulaşmasını sağlar. Ameliyat, kalp-akciğer makinesi kullanılarak kalbin geçici olarak durdurulması ve kan dolaşımının devam ettirilmesi ile gerçekleştirilir.

Açık kalp ameliyatı, geniş bir cerrahi prosedürler grubunu ifade ederken, koroner arter bypass greftleme belirli bir açık kalp ameliyatı türüdür. Her iki ameliyat da kalp hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynar ve hastaların yaşam kalitesini artırmada etkili olabilir.

Kalp Ameliyatı Öncesi Tanı Süreci

Kalp damar hastalıklarında kullanılan girişimsel yöntemler ve medikal teknolojilere aşağıdaki bölümden seçim yaparak ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Koroner Anjiyografi

Koroner anjiyografi her ne kadar en güvenilir tanı yöntemi olsa da, son dönemde sıkça duyulan ‘el bileğinden anjiyo’ da tanı için kullanılıyor. Koroner arter darlığının anatomik yapısını incelemede ve ek teknikler ile fonksiyonel değerlendirmede güvenilir bir yöntemdir. Bu yöntem, yapılan diğer testlerde yüksek riskli olarak koroner damar tıkanıklığı şüphesi olan hastalarda, stent veya balon anjiyoplasti planlanan hastalarda ya da acil kalp krizinde tanı ve tedavi amacıyla uygulanıyor.

El Bileğinden Anjiyografi

Kalp damar hastalıklarının teşhisinde anjiyo, anahtar bir rol üstleniyor. Günümüzde kasık yerine el bileğinden girilerek yapılabiliyor. Son yıllarda çok sık kullanılan ve dünyada geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde kullanımı gittikçe artan bir anjiyografi yöntemi.

Kan Testleri

Kalp hastalarında istenen kan testleri sıklıkla geniş kapsamlı olup tüm vücut sistemi ile ilişkili veriler içermelidir. Kan tetkikleri için sıklıkla açlık durumu istenir. Bu açıdan gece yarısından sonra yemek yememek ve sabah az su ile ilaçların alınması sonrası kan verilebilir. En sık istenen kan tetkikleri şunlardır;

 • Tam kan sayımı
 • Böbrek fonksiyon testleri: üre, kreatinin, BUN, sodyum, potasyum, kalsiyum
 • Karaciğer enzimleri: ALT, AST
 • Açlık kan şekeri
 • Kolesterol paneli: Total kolesterol, LDL, HDL, Trigliserit
 • Tiroid fonksiyon testleri: T3, T4, TSH
 • Özellikli kan testleri: Sedimantasyon( kanın çökelme hızı ), PT, aPTT gibi kan pıhtılaşması ile ilgili tetkikler

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi, ultrasonik ses dalgalarını kullanarak, hareketli bir organ olan kalbin yapısını, patolojilerini ve fonksiyonlarını inceleme imkanı veren bir teşhis ve araştırma tekniği.

Üç Boyutlu Ekokardiyografi

Temel prensipleri, uygulama yöntemi ve ana kullanım amaçları normal ekokardiyografi ile aynı olmasına rağmen, üç boyutlu ekokardiyografi özellikle bazı kalp hastalıklarının tanısında ve izleminde normal ekokardiyografi ile elde edilen bilgilerin ötesinde bilgi edinilmesine olanak veriyor.

Holter Monitorizasyon

Holter takibi, hastalarda kalp ritmini ya da tansiyonu takip etmek amacıyla yapılıyor. EKG kaydı ve tansiyon değerlerini ölçmek için cep telefonu büyüklüğünde ayrı cihazlar bulunuyor. Genellikle 24 saatlik veya daha uzun süreli cihazlar hastanın vücuduna yapıştırılıyor ve sürekli olarak hastanın kalp ritmini ya da tansiyonunu ölçüyor.

Transtelefonik Monitör

Hastaya aynı Holter cihazında olduğu gibi kayıt yapabilen bir cihaz takılıyor, kalp fonksiyonlarının izlenmesi sağlanıyor.

Stres Ekokardiyografi

Ciddi kalp damar hastalıklarının tanısında kullanılan yöntem. İstirahatte yapılan ekokardiyografi, kalp boşluklarının genişliği, duvar hareket bozuklukları ve kalp kasının kasılma fonksiyonlarını saptayarak, dolaylı olarak koroner arter hastalığı tanısına yardımcı oluyor.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

Miyokardial sintigrafik inceleme; görüntülerden birincisi stres altında (örneğin egzersiz yaparken), diğeri ise istirahat durumunda olmak üzere iki ayrı durumda kalbin kanlanması hakkında bilgi verebilen bir incelemedir.

FLASH CT

Flash CT , X-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemi.

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi

Çözünürlük ve görüntü açısından geliştirilmiş bir tomografi cihazıdır.

Kardiyak MR İnceleme

Kalp kası hastalıklarını inceliyor, kalp içindeki kitleleri saptıyor. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), aslında çok da yeni değil, 80’li yılların başlarında geliştirilmiş bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Ancak kardiyak amaçlı kullanım prosedürleri son yıllarda geliştirildi.

PET-CT

Pet CT , sintigrafi esasına dayanan bir kardiyak incelemedir. Bu teknik, kalp kasının canlılığının ne derece korunduğunun kesin olarak gösterilebilmesi için yapılıyor.

FORCE CT

Force CT kardiyak görüntüsü elde edebilen tomografi yöntemidir.

Kalp Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir?

Kalp damarlarında daralma olan hastalarda hangi tedavi uygulanacağı, hastanın durumuna göre değişir. Bazıları için bypass ameliyatı, bazıları için de kalp ilaçları etkin bir çözüm olabiliyorken, bazılarında anjiyoplasti ile sorun çözülür.

Koroner Anjiyoplasti ve Stent Uygulamaları

Kalp damarlarındaki daralmaların cerrahi olmayan bir yol ile açılması işlemine koroner anjiyoplasti (balonla damar açılması) adı verilir. Bu işlemde, kasık atardamarından girilerek, kalbin damarlarına doğru itilip buraya yerleştirilen 'kılavuz tel' aracılığıyla sönük durumdaki balon, darlığın olduğu bölgeye yerleştirilir ve dışarıdan verilen basınçla şişirilir. Bazı durumlarda balon üzerine yerleştirilmiş bir metal kafes (stent) damar içinde kalıcı olarak bırakılır.

Kalp Kapakçığı Ameliyatı

Kalp kapakçığı ameliyatı, kalbin kapakçıklarında meydana gelen problemleri düzeltmek amacıyla yapılan bir cerrahi müdahaledir. Kapakçık daralması (stenoz) veya kapakçık yetersizliği (yetmezlik) gibi durumlarda uygulanır. Genellikle açık kalp cerrahisi olarak gerçekleştirilir ve hasta, ameliyat sonrası birkaç gün hastanede kalabilir.

TAVI (Kalp Kapağı Tamiri)

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), açık kalp ameliyatı yapılmadan kateter yöntemi kullanılarak aort kapak takılması işlemidir. Bu işlem sırasında biyolojik kalp kapakları, stent kılıf içerisine yerleştirilir ve stent açıldığında kapak takılan bölgeye sıkıca tutunur. Genellikle kasıktan kateter yardımı ile uygulanır ve hasta uyutulmadan lokal anestezi altında yapılabilir.

Ablasyon Yöntemleri

Aritmi tedavisinde kullanılan ablasyon yöntemleri, dokuların yakılarak kalp ritim bozukluklarının düzeltilmesini sağlar. Mikrodalga, lazer, kriyo ve radyofrekans ablasyon gibi farklı teknikler kullanılarak yapılabilir.

Kalp Pili Ameliyatı

Kalp pili ameliyatı, genellikle kalp ritim bozukluğu olan hastalar için önerilen bir tedavi yöntemidir. Kalp pilleri, kalbin elektriksel aktivitesini izler ve düzenler. Ameliyat genellikle lokal anestezi altında yapılır ve hastanın göğüs duvarına veya karın bölgesine yerleştirilir. Ameliyat sonrası hastalar birkaç gün içinde normal aktivitelerine dönebilirler.

EVAR (Endovasküler Anevrizma Onarımı)

EVAR yöntemi, karın bölgesinde oluşan damar anevrizmalarının kasıklardan kateter ile ilerletilen stentle tamir edilmesi işlemidir. İşlem, lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve ameliyathane şartlarının sağlandığı ortamlarda yapılması gerekir. Bu yöntem, özellikle açık cerrahi yöntem için yüksek riskli hastalarda uygulanır.

TEVAR (Torakal Endovasküler Anevrizma Onarımı)

TEVAR yöntemi, göğüs bölgesindeki damarlarda oluşan anevrizmaların kasıklardan kateter ile ilerletilen stentle tamir edilmesi işlemidir. Bu yöntem, EVAR gibi, açık cerrahi için yüksek riskli hastalar açısından uygundur ve işlem lokal anestezi ile gerçekleştirilir.

Variste Lazer ve Radyofrekans Ablasyon Tedavisi

Varis tedavisinde damar içi termal ablasyon yöntemiyle lazer veya radyofrekans kullanılarak varisler yok edilir. Bu teknikte yüzeyel toplardamar içine sokulan bir kateter aracılığıyla damar içeriden yakılarak kapatılır. İşlem lokal veya genel anestezi altında yapılabilir.

Mitraclip Yöntemi

Mitraclip, mitral kapak yetersizliği tedavisinde kullanılan mandal yapısına benzeyen bir cihazdır. İleri mitral kapak yetersizliği olan ve açık kalp ameliyatı olamayan hastalar için önerilir. Kapakuçlarında ileri kalsifikasyon olmaması, kapakların aşırı kalın olmaması gibi şartlar aranır.

Kalp Hastalıklarında Ne Zaman Ameliyat Gerekir?

Kalp hastalıkları bazen ilaçlar veya diğer tedavi yöntemleriyle yönetilemeyebilir. Kalp ameliyatı, genellikle şu durumlarda kaçınılmaz hale gelir:

 • Koroner arter hastalığı: Kalp damarlarında ciddi daralma veya tıkanıklıklar varsa.
 • Kalp kapak hastalıkları: Kapakların daralması (stenoz) veya kaçak yapması (yetmezlik) durumlarında.
 • Kalp anevrizması: Kalp duvarında anormal genişleme veya balonlaşma olduğunda.
 • Kalp defektleri: Doğuştan gelen veya sonradan oluşan kalp yapısal anormallikleri.
 • Aritmiler: Kalp ritim bozuklukları, özellikle ciddi ve tedavi edilemeyen durumlarda.

Kalp Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Kalp ameliyatı sonrası iyileşme süreci, hastanın genel sağlık durumu ve ameliyat sonrası bakımın kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İyileşme sürecinin ana aşamaları şunlardır:

 • Hastanede İlk Dönem: Ameliyat sonrası ilk birkaç gün hastanede geçirilir. Burada amaç, hastanın stabil hale gelmesi ve komplikasyonların önlenmesidir. Yoğun bakım veya düzenli servis izlemi, vital bulguların sürekli kontrolü ve gerekirse destekleyici tedaviler uygulanır.
 • Evde İyileşme Süreci: Taburculuktan sonra evde iyileşme süreci başlar. Bu süreçte hastanın dinlenmeye, düzenli olarak ilaçlarını almasına ve doktorun önerdiği diyet ve egzersiz programına uygun olarak hareket etmesine önem verilir. Ayrıca, yara bakımı ve enfeksiyon risklerinin yönetimi de evde devam eder.
 • Fiziksel Aktivite ve Rehabilitasyon: Ameliyat sonrası dönemde fiziksel aktivite, iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Doktorun belirlediği zamanlamaya göre yürüyüş gibi hafif egzersizler başlanabilir. Daha yoğun rehabilitasyon programları ise ameliyatın türüne ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir.
 • Psikolojik Destek: Ameliyat sonrası dönem, hastalar için duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Bu süreçte psikolojik destek almak, motivasyonu ve iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyebilir.
 • Düzenli Takip ve Kontroller: İyileşme süreci boyunca düzenli doktor kontrolleri önemlidir. Bu kontrollerde ameliyat sonrası iyileşme süreci değerlendirilir, gerekli tedavi ayarlamaları yapılır ve olası komplikasyonlar erken tespit edilir.

Kalp Sağlığı İçin Hangi Besinler Tüketilmelidir?

Kalp sağlığını destekleyen besinler, genel sağlık için önemli olan besinlerle genellikle örtüşmektedir. Sağlıklı bir diyet, kalp hastalıklarını önlemede ve kalp sağlığını desteklemede kritik bir rol oynar. İşte kalp sağlığını destekleyen başlıca besinler ve bu besinlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri:

 • Omega-3 Yağ Asitleri: Balık (örneğin somon, sardalya), keten tohumu ve ceviz gibi gıdalarda bulunan omega-3 yağ asitleri, kalp ritmi düzenlemesine ve kan basıncının kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.
 • Sebze ve Meyveler: Özellikle yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana) ve meyveler (çilek, avokado), antioksidanlar ve lif bakımından zengindir. Bu besinler kalp sağlığını destekler ve genel olarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.
 • Tam Tahıllar: Kepekli tahıllar (tam buğday, yulaf) lif, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Bu besinler kan şekerini dengeleyebilir ve kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir.
 • Yumurta: Protein, B vitaminleri ve diğer önemli besin maddeleri açısından zengin olan yumurtalar, kalp sağlığı için faydalı olabilir. Ancak tüketim miktarı dengeli olmalıdır.
 • Yağsız Protein Kaynakları: Tavuk, hindi, fasulye ve mercimek gibi yağsız proteinler, sağlıklı bir kalp için önemli olan besinler arasındadır.
 • Fındık ve Tohumlar: Özellikle badem, fındık, chia tohumu ve kabak çekirdeği gibi besinler, sağlıklı yağlar, lifler ve antioksidanlar bakımından zengindir. Kalp sağlığını destekleyebilirler.

Kaçınılması Gereken Besinler

 • Sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe, dil vb.)
 • Kabuklu deniz hayvanları (karides, midye, kalamar vb.)
 • Tam yağlı etler, sucuk, salam, sosis, pastırma, tavuk ve hindi derisi
 • Yağlı gıdalar (kaymak, krema, mayonez, çikolata ve yağlı soslar)
 • Yağda kızartma ve kavurmalar
 • Hazır gıdalar ve işlenmiş yiyecekler
 • Alkollü içkiler, hazır meyve suları ve meşrubatlar

Kalp Sağlığı ve Stres Yönetimi

Stres, kalp hastalıkları riskini artıran önemli bir faktördür. Stres altındaysanız, sizi sıkıntıya sokan nedenleri düşünün ve gerekirse bir uzmandan yardım alın. Masaj, yoga ve meditasyon gibi çeşitli teknikler de sakinleşmenize yardımcı olabilir. Stresi azaltarak kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Tansiyonunuzu Kontrol Altında Tutun

Hipertansiyon, kalp damar hastalıklarına yol açan önemli bir risk faktörüdür. İdeal kilonuza ulaşın, tuz alımını sınırlandırın, fiziksel aktivitenizi artırın, sigara içmeyin ve alkol tüketimini kısıtlayın. Kan basıncınızın 130/85 mmHg’nin altında olmasına dikkat edin.

Sigarayı Bırakmanın Kalp Sağlığı Üzerindeki Faydaları

Sigara, damar iç yüzeyinde kolesterol ve yağ birikimini kolaylaştırarak kalp damar hastalıklarına yol açar. Sigarayı bırakmak, kalp krizi riskini ve koroner bypass sonrası ölüm oranını önemli ölçüde azaltır. Pasif içici bile olsanız risk taşırsınız. Sigarayı hemen bırakın.

Düzenli Egzersiz Yapmanın Kalp Üzerindeki Etkileri

Fiziksel aktivite azlığı kalp damar hastalıkları riskini artırır. Haftada en az 3 gün, en az 30 dakika aerobik özellikte egzersiz yapmaya özen gösterin. Egzersizlere başlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçin.

Kan Şekerinizi Kontrol Altında Tutun

Diyabet, kalp damar hastalıklarının oluşumunda önemli bir risk faktörüdür. Kan şekerinizi kontrol altında tutmak için sağlıklı beslenin, ideal kilonuza ulaşın ve düzenli egzersiz yapın. Açlık kan şekerinin 120 mg/dl ve glukoz hemoglobinin yüzde 7’nin altında olması gerekir.

İdeal Kilonuza Ulaşın

Beden kitle indeksinizin 25 kg/m2 altında olması normal kabul edilir. Fazla kilolarınızı bilinçli bir beslenme ve egzersiz programı ile verin. Hızlı verilen kilolar, hızla geri alınabilir. Kilo kaybı, kolesterol ve trigliserid değerlerinin düşmesine yardımcı olur.

Testlerinizi Yaptırın

Kalp damar hastalıkları genellikle belirti vermeden ilerler. Düzenli yapılan testler, hastalıkları erken teşhis ederek büyük operasyonlara gerek kalmadan tedavi edilmesini sağlar. 30 yaşından itibaren düzenli olarak total kolesterol, HDL, LDL, trigliserid ve kan şekeri testlerinizi yaptırın.

Stres Yönetimi

Stres, öfke ve depresyon kalp damar hastalıkları riskini artırır. Stresliyseniz, sizi sıkıntıya sokan nedenleri düşünün ve gerekirse bir uzmandan yardım alın. Masaj, yoga ve meditasyon gibi teknikler sakinleşmenize yardımcı olabilir.

Uyku Düzeni ve Kalp Sağlığı

Düzenli uyku, kalp sağlığını destekler. Uykusuzluk veya düzensiz uyku alışkanlıkları, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebilir. Uykusuzluk, stres hormonlarını artırabilir ve bu da hipertansiyon ve obezite riskini yükseltebilir. Düzenli uyku, kalp ritmini ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Uyku hijyenini iyileştirmek için düzenli uyku saatlerine uymak, rahat bir uyku ortamı sağlamak önemlidir.

Kalp Hastalıklarında Risk Faktörleri

 • HDL Kolesterol: İyi huylu kolesterol HDL’nin düşük olması, kalp hastalığı riskini artırır.
 • Trigliserid: Trigliserid yüksekliği, diğer risk faktörleriyle birleştiğinde kalp hastalığı riskini artırabilir.
 • Homositstein: Yüksek homositstein seviyeleri, kalp krizi riskini artırır.
 • Lipoprotein: Yüksek lipoprotein(a) düzeyleri, erken kalp hastalığı riskini artırır.
 • CRP: CRP yüksekliği, kalp damar hastalığı ile ilişkilidir.
 • Kalp sağlığınızı korumak için düzenli kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu sayede, olası riskleri erken tespit ederek önlemlerinizi alabilirsiniz.

Kalp Ameliyatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Açık Kalp Ameliyatı Nedir?

Açık kalp ameliyatı, kalp ve büyük damarların cerrahi müdahalesini içeren önemli bir tıbbi işlemdir. Cerrahlar, göğüs kafesini açarak kalbe doğrudan erişim sağlar ve kalp kapakçıklarının onarımı, koroner arter bypass greftleme, doğuştan kalp kusurlarının düzeltilmesi gibi işlemleri gerçekleştirirler.

Açık Kalp Ameliyatı Riskli mi?

Evet, açık kalp ameliyatı karmaşık bir prosedürdür ve belirli riskler içerir. Başlıca riskler arasında enfeksiyon, kanama, anesteziye bağlı komplikasyonlar, kalp ritmi bozuklukları, inme ve böbrek yetmezliği yer alır. Ancak, modern cerrahi teknikler sayesinde bu riskler minimize edilmiştir.

Açık Kalp Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Açık kalp ameliyatının süresi, yapılan işlemin türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Genellikle 3 ila 6 saat arasında sürer. Koroner arter bypass greftleme ameliyatı genellikle 3 ila 4 saat, kalp kapakçığı onarımı veya değiştirilmesi ameliyatları ise 3 ila 5 saat arasında sürebilir.

Açık Kalp Ameliyatı ile Bypass Aynı mı?

Açık kalp ameliyatı, göğüs kafesinin açılarak kalbe doğrudan erişim sağlandığı tüm cerrahi prosedürleri kapsar. Koroner arter bypass greftleme ise, tıkalı koroner arterlerin etrafından yeni bir yol oluşturarak kalp kasına kan akışını sağlamayı amaçlayan belirli bir açık kalp ameliyatı türüdür.

Kalp Kapakçığı Ameliyatı Nedir?

Kalp kapakçığı ameliyatı, kalbin kapakçıklarında meydana gelen problemleri düzeltmek amacıyla yapılan bir cerrahi müdahaledir. Kapakçık daralması (stenoz) veya kapakçık yetersizliği (yetmezlik) gibi durumlarda uygulanır.

TAVI (Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu) Nedir?

TAVI, açık kalp ameliyatı yapılmadan kateter yöntemi kullanılarak aort kapak takılması işlemidir. Bu işlem, genellikle kasıktan kateter yardımı ile yapılır ve hastanın kalp kapakçığı sorunlarını tedavi eder.

Ablasyon Yöntemleri Nedir?

Aritmi tedavisinde kullanılan ablasyon yöntemleri, dokuların yakılarak kalp ritim bozukluklarının düzeltilmesini sağlar. Mikrodalga, lazer, kriyo ve radyofrekans ablasyon gibi farklı teknikler kullanılarak yapılabilir.

Kalp Pili Ameliyatı Nedir?

Kalp pili ameliyatı, kalp ritim bozukluğu olan hastalar için önerilen bir tedavi yöntemidir. Kalp pilleri, kalbin elektriksel aktivitesini izler ve düzenler. Ameliyat genellikle lokal anestezi altında yapılır.

EVAR ve TEVAR Yöntemleri Nedir?

EVAR, karın bölgesinde oluşan damar anevrizmalarının kasıklardan kateter ile ilerletilen stentle tamir edilmesi işlemidir. TEVAR ise, göğüs bölgesindeki damar anevrizmalarının kasıklardan kateter ile ilerletilen stentle tamir edilmesi işlemidir.

Varis Tedavisinde Lazer ve Radyofrekans Ablasyon Nedir?

Varis tedavisinde damar içi termal ablasyon yöntemiyle lazer veya radyofrekans kullanılarak varisler yok edilir. Yüzeyel toplardamar içine sokulan bir kateter aracılığıyla damar içeriden yakılarak kapatılır.

Mitraclip Yöntemi Nedir?

Mitraclip, mitral kapak yetersizliği tedavisinde kullanılan mandal yapısına benzeyen bir cihazdır. İleri mitral kapak yetersizliği olan ve açık kalp ameliyatı olamayan hastalar için önerilir.

Kalp Hastalıklarında Ne Zaman Ameliyat Gerekir?

Kalp ameliyatı, genellikle koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları, kalp anevrizması, kalp defektleri ve aritmiler gibi durumlarda kaçınılmaz hale gelir.

Kalp Sağlığını Destekleyen Beslenme İpuçları Nelerdir?

Sağlıklı beslenme, kalp sağlığını korumada kritik bir rol oynar. Taze sebze, meyve, balık ve lifli gıdalardan zengin bir diyet; omega-3 yağ asitleri içeren besinler kalp sağlığını destekler. Doymuş yağ, trans yağ, tuz ve şeker tüketimini azaltmak önemlidir.

Kalp Sağlığı İçin Hangi Besinler Tüketilmelidir?

Omega-3 yağ asitleri, sebze ve meyveler, tam tahıllar, yumurta, yağsız protein kaynakları, fındık ve tohumlar kalp sağlığını destekleyen başlıca besinlerdir.

Kalp Sağlığını Destekleyen Vitamin ve Mineraller Nelerdir?

Kalp sağlığını korumak için omega-3 yağ asitleri, koenzim Q10, magnezyum, potasyum, B6, B12, folik asit, C ve E vitaminleri, D vitamini gibi besinler önemlidir.

Kalp Sağlığı ve Stres Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Stres, kalp hastalıkları riskini artırır. Stres altında olan kişiler, sorunlarıyla başa çıkmak için masaj, yoga ve meditasyon gibi teknikleri kullanabilir. Gerekirse bir uzmandan yardım almalıdır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma Yayımlanma Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?