Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Force CT hareket dondurabilme ve 4D görüntüleme özelliklerine sahip tomografi cihazıdır.

Bilgisayarlı tomografi sırasında kişinin hareket etmesi, görüntü kalitesinin bulanıklaşmasına neden olabiliyor. Force CT obez, yaşlı ya da bilinci kapalı kişilerde, görüntüde hareket kaynaklı bulanıklığını ya da istenmeyen nesnelerin görünme olasılığını azaltabiliyor.

Özellikle Koroner BT Anjiyografi ile Kalp Sağlığı Taraması Sanal Anjiyografi, bilgisayarlı tomografi ile kalp damar hastalıklarının güvenli ve yüksek doğrulukla değerlendirmesine yardımcı oluyor.

Kullanım Alanları

Başta akciğer, kalp ve böbrek olmak üzere küçük ya da gizli kalmış lezyonlar dahil birçok hastalıkta erken tanı konmasını sağlar. Çocuk, yaşlı, obez ya da bilinç kaybı nedeniyle çekim sırasında istemsiz hareket eden kişilerin çekiminde kullanılabilir.

Kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan Koroner BT Anjiyografi yöntemi ise , kontrast maddenin tek bir enjeksiyonu ile kalbi besleyen koroner damarların tamamı görüntülenmesi, damarların içi ve duvarların 3 boyutlu olarak incelenmesi, koroner arter tıkanıkları ve tehlike yaratabilecek koroner arter varyasyonlarının tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Böylece kalp hastalıkları bulgu vermeden kontrol altına alınabilirken, koroner BT Anjiyografi ile hem yumuşak hem de kalsifiye karakterde plaklar tespit edilebilmektedir.

Organların daha iyi görüntülenebilmesi için çekim öncesinde kontrast madde kullanılıyor. Hastalara genel olarak çekim öncesi kontrast madde bulunan su içiriliyor. Hekim tarafından gerekli görülmüşse, hastalara damardan kontrast madde verilebiliyor. Bazı hastalarda çekim öncesi açlık gerekebiliyor.

Nasıl Uygulanır?

Koroner BT Anjiyografi

Kan tahlili yaptıracakmış gibi koldaki toplardamara kanül yerleştirilir. Tomografi masasına alınan hastaya elektrotlar bağlanarak kalp atım hızı ve formu tespit edilir.

Kalp atım düzenine uygun program seçildikten sonra 15 sn içinde bitecek şekilde iyotlu kontrast madde kol damarından hızla verilir. Koroner arterler kontrast madde ile dolmaya başladığı anda Force CT cihazı hızlanır ve 1 saniye içinde incelemeyi sonlandırır. İşlem sonrası hastane yatışı ve refakatçi gerekmez.

İşlem ne kadar sürüyor?

3-5 dakikası çekimin yapılacağı bilgisayarlı tomografi masasında olacak şekilde hazırlıklar dahil toplamda 10-15 dakika sürüyor.

Kimler Koroner BT Anjiyografi yaptırmalı?

  • 40 yaş sonrası erkekler
  • Menopoz sonrası kadınlar
  • Ailesinde kalp sorunu olanlar
  • Sebebi açıklanamayan göğüs ağrısını yaşayanlar
  • Yüksek tansiyon hastaları
  • Kontrolsüz diyabet
  • Obezite sorunu yaşayanlar
  • Sigara tiryakileri
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı Yayımlanma Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Hastaneler

Sıralama Türü:

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?