Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Bronşlar dışarıdan solunum yoluyla aldığımız havayı, kanın oksijenlendirildiği alveol denilen keseciklere taşıyan geniş ve orta genişlikteki hava yollarıdır. Bronşit ise işte bu bronşların bir takım etkenler nedeniyle inflamasyonu, yani yangılanmasıdır. Bu yangılanma esnasında bronşları içeriden kaplayan mukoza adı verilen tabaka ödemlenerek kalınlaşır ve mukus denilen yapışkan sıvıyı daha fazla üretir; bunun sonucunda hava alveollere rahatça ulaşamaz.

İki tip bronşit vardır:

Akut Bronşit

Genel olarak virüs ya da bakteri gibi mikropların sebep olduğu enfeksiyonlar veya çeşitli alerjiler nedeniyle bronş duvarlarının kalınlaşması ve mukus üretiminin artması sonucu oluşur. Sebep olan enfeksiyon tedavi edildiğinde veya alerjiye neden olan madde ortamdan kaldırıldığında iyileşir.

Kronik Bronşit

Sigara kullanımı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) bir sonucu olarak ortaya çıkan kronik bronşitte de bronş duvarlarının kalınlaşması ve mukus üretiminin artması söz konusudur. Ancak kronik bronşit, akut bronşit gibi hızlıca iyileşemez.

Akut bronşitlerin büyük bir kısmının nedeni virüslerdir. Her ne kadar hastaların tamamında neden olan virüs ortaya konamasa dahi, Influenza A ve B, parainfluenza, respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve coronavirus, adenovirus, rhinovirus gibi virüslerin akut bronşitlere yol açtığı bilinmektedir.

Akut bronşitlerin bir kısmının etkeni olarak da Mycoplasma türü bakteriler, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis ve Haemophilus influenza gösterilmektedir.

Bunların yanı sıra kısa sürelerle maruz kalınan sigara dumanı, hava kirliliği ve bronşların tahriş ve tahribine sebep olabilecek kimi kimyasal buhar ve dumanlar ile çeşitli alerjiler de akut bronşite sebep olabilir.

Kronik bronşitin en yaygın nedeni sigara içmektir. Sigara içicilerinin tamamına yakınında kronik broşit tespit edilmektedir. Hava kirliliği, bulunan çevrede veya işyerinde toz ya da zehirli gazlar da uzun süreli maruz kalındığında kronik bronşite neden olabilmektedir.

Hem akut hem de kronik bronşit belirtileri arasında balgamlı, derin bir öksürük ile nefes darlığı ve hırıltılı solunum yer alır.

Bunların yanı sıra akut bronşit aşağıdaki gibi kimi belirtiler gösterebilir:

  • Sarı veya yeşil balgam
  • Ateş
  • Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi enfeksiyonların sebep olabileceği diğer bulgular
  • Kronik bronşitte ise, akut bronşitten farklı olarak;
  • Sık tekrarlayan şiddetli akciğer enfeksiyonları
  • Düşük oksijen seviyelerinden dolayı gelişen siyanoz (cildin, özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde mavimsi bir renk)
  • Sürekli yorgunluk hali
  • Egzersiz yaparken veya hareket ederken gelişen nefes darlığı gibi belirtiler bulunabilir.

Bununla beraber, kronik bronşit en az iki yıl boyunca, yılda üçer ay balgamlı öksürük şikayeti olarak da tanımlanabilir.

Hekiminiz, semptomlarınız ve şikayetleriniz üzerine, tıbbi hikayenizi dinleyip fizik muayene yapacaktır. Akut bronşit genellikle ağır geçen bir üst solunum yolları enfeksiyonunun ardından başlayan balgamlı öksürük, kronik bronşit ise herhangi bir enfeksiyon olmamasına rağmen uzun süreli ve geçmeyen öksürük olarak tanımlanabilmesine rağmen, bronşit aslında bir dışlama tanısıdır.

Uzun süreli öksürüğe neden olabilecek diğer sebepler fizik muayene ve çeşitli tetkiklerle elendikten sonra bronşit teşhisi konularak tedavisine başlanabilir. Hekiminiz aşağıdaki testleri talep edebilir:

Kan Tetkikleri

Kan değerlerinize bakılarak enfeksiyon ve kansızlık açısından değerlendirme yapılmasını sağlar.

Balgam Testi

Balgamda bulunabilecek bakteri veya diğer özelliklerin tayini yapılır.

Spirometre

Bu test, bronşiyal tüplerin ne kadar daraldığını, solunan havanın miktarını ve hızını ölçer. Özellikle eşlik edebilecek KOAH ve astım gibi hastalıkların varlığına dair bilgiler verir.

Arteriyel Kan Gazı

Bu kan testi, kandaki oksijen ve karbondioksit miktarını kontrol eder ve kanın asit miktarını ölçer. Gerekli görülen hastalarda bronşitin ciddiyetini ve KOAH/amfizem gibi hastalıkların durumunu tetkik etmekte kullanılır.

Akciğer Röntgeni

Zatürree (pnömoni) veya hava yolundaki diğer tıkanıklıkları göstermekte kullanılan testtir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması

Özellikle hava yollarında bulunabilecek tıkanınlıkların daha keskin görüntülerle ortaya konması ile, risk faktörleri mevcut hastalarda atelektazi, kitle gibi hastalıkların ortaya konabilmesi için kullanılan radyolojik bir tetkiktir.

Bakteriyel olduğu saptanan bronşitlerde antibiyotik kullanımı uygun bulunabilmekle beraber, akut bronşitlerin bir kısmının virüsler nedeniyle kaynaklanması nedeniyle herhangi bir antibiyotiğe ihtiyaç duymadan iyileşebilmektedir. Ancak yine de semptomların kontrol altına alınıp hastalığın ilerlememesi için bir takım tedaviler kullanılabilmektedir.

Bu tedaviler genel olarak bronşlar rahatlatıcı ve mukusun koyulaşmasını engelleyici (mukusun tıkaçlar oluşturmasını engellemek için) ilaçlar içermektedir. Bunların yanı sıra akut bronşitte bol su tüketimi ile alerjilere sebep olan veya bronşları tahriş edebilecek maddelerden uzak durmak tedavinin bir parçası olabilir.

Bazı durumlarda, bronşit belirtileri çok daha uzun sürebilir. Semptomlar üç aydan sürerse, "kronik bronşit" olarak tanımlanabilir. Kronik bronşit hastalarında olan akut ataklarda ve ilave hastalığı, risk faktörleri bulunan ileri yaşlı hastalarda da antibiyotik tedavisi kullanılabilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 7 Mart 2019 Perşembe

Benzer İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Medikal Teknolojiler

Bronşit biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?