Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Car T Cell Tedavisi Nedir?

Car T Cell Tedavisi kansere karşı savaşmak için hastanın bağışıklık sistemini yeniden hedeflendirme tedavisidir. Hücresel bağışıklık sistemimizin ana elemanı olan T hücrelerinin genetiğini değiştirerek kanseri tanımayan bağışıklık sistemi hücrelerimizi kanseri tanıyan ve onlarla savaşan hücrelere dönüştürülmesini esas almaktadır.

Car T Cell Tedavisi Hangi Hastalara Uygulanabilir?

Car-T Cell tedavisi bugün için dirençli B ALL, B hücreli Lenfoma ve Multipl Myeloma ’da onaylı bir tedavi yöntemidir. Geliştirmiş olduğumuz Car-T Cell tedavisi CD-19 reseptörü taşımaktadır. Post transplant relaps/refrakter B hücreli ALL, ve NHL hastalarında uygulanabilmektedir. Önümüzdeki 1 yıla kadar da Multipl Myeloma için ürünümüz klinik araştırmalar için hazır olması beklenmektedir.

Car- T Cell Nasıl Üretilir?

Kişinin Car-T tedavisine uygun bulunması halinde hücreleri üretmek üzere kişinin kendisinden veya donöründen periferik kan hücreleri, aferez adı verilen cihaz ile toplanır. Bu işlem yaklaşık 2-4 saat kadar sürebilir. Toplanan hücreler daha sonra laboratuvar ortamında genetiği değiştirerek çoğaltılır ve kalite kontrol testleri sonuçlanana kadar dondurularak saklanır. Car-T Cell üretim ve kalite kontrol süresi yaklaşık 21 gün kadar sürer. Bu süreç içerisinde hastalığın kontrol altında kalabilmesi için farklı tedaviler önerilebilir.

Car T Cell Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Car-T Cell tedavisi uygulaması öncesi, Car-T Cell’lere vücutta yer açabilmek için ikili bir kemoterapi (lenfodeplesyon) protokolü 4 gün süreyle uygulanır ve verilen ilaçların vücuttan temizlenmesi için 48 saat beklenir. Kişiselleştirilmiş Car-T Cell hücreleri damar yoluyla en fazla 30 dakika da uygulanabilir.

Car T Cell Tedavisi Öncesi ve Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

Tedavi Öncesi Dönem

Başarılı bir Car-T Cell tedavisi için hastanın genel durumunun iyi, tümör yükünün düşük olması gerekir. Bu nedenle CAR-T tedavisi öncesi hekimlerimiz tedavi başarısını arttırabilmek için çoğu kez köprü kemo ve/veya radyoterapi uygulaması yapabilir. Car-T Cell tedavisine kadar oluşacak zaman kaybı aslında Car-T Cell üretim süreci olarak değerlendirilir.

Tedavi Süreci

Car-T Cell tedavisi yukarıda bahsedilen lenfodeplesyon ve Car-T Cell uygulamasını içeren yaklaşık 2 haftalık bir süreçtir. Bu süreçte gelişebilecek sitokin salınım sendromu, nörotoksisite, enfeksiyonlar ve bazı önemli yan etkiler ortaya çıkabilir, bu yan etkilere hekimler tarafından anında müdahale edilerek çözülebilir. Tedavinin uygulaması ve yan etkilerin kontrolünden sonra, kişinin taburcu edilmesi genellikle 1 ay ya da daha bir kısa bir sürede gerçekleşebilir.

Car-T Cell Sonrası Dönem

Tedavi sonrası tedaviye bağlı olarak B hücrelerinin olmaması nedeniyle 1 yıla kadar IVIG (immunglobulin) tedavisi alınması gerekebilir. Bu süreçte Car-T hücrelerinin miktarı, gizli hastalık takibi ve B lenfosit sayıları aylık kontroller ile takip edilir. Bu üç takip parametresinden birisinin olumsuz işaret vermesi halinde tedavi allojenik kök hücre nakli ile tamamlanabilir.

Tedavinin Başarısı Nedir?

Uluslararası yayınlar toplam yanıtın ALL’de >%90, NHL’da >%80 olabileceğini göstermektedir. Özellikle iki sıra tedaviye dirençli ALL ve NHL hastalarında Car-T Cell Tedavisi bugün için en etkili tedavi yöntemi olup, tek başına ömür boyu hastalıktan kurtuluş imkanı vermektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?