Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Endodonti Nedir?

Endodonti tedavisi, kanal tedavisi olarak da bilinir ve çürümüş ya da enfekte olmuş dişi kurtarmak amacıyla yapılır.

Bilinenin aksine tedavi sırasında hasta ağrı hissetmez. Diş ve çevre dokular etkin bir şekilde uyuşturulur ve en fazla 1 saat içinde işlem tamamlanır. Kök kanallarını genişletmek için kullanılan cihazlar ve sistemlerin gelişmesi sayesinde işlem oldukça kolay ve konforlu şekilde tamamlanabilir.

Kliniklerimizde çoğu zaman dişin çekimine gerek kalmadan ağrılı ve enfekte dişlerin tedavi edilmesi mümkündür.

Dişlerin dış kısmında sert olan mine dokusu, iç kısmında ise diş kökü boyunca uzanan damar ve sinir paketinden oluşan bir boşluk yer alıyor. Dişe canlılık ve hayat veren dokular, dişin merkezindeki bu boşlukta yer alan ve pulpa adı verilen damar ve sinirlerdir.

Bu doku çeşitli nedenlerle iltihaplanabiliyor ya da bakteriler nedeniyle enfekte olabiliyor. Bu durumda dişte ağrı, kararma, sıcak ve soğuğa hassasiyet gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

Endodontik tedavi, pulpadaki damar ve sinirlerin uzaklaştırılması, pulpa boşluğunun dezenfekte edilmesi, kanalların genişletilmesi ve kanalların kanal dolgu malzemesi ile doldurulması aşamalarından oluşuyor.

Nedenleri

Hangi Durumlarda Endodonti Uygulanır?

Uyumsuz restorasyonlar, eski dolguların çevresinde oluşan yeni çürükler, derin çürükler veya kaza sonucu dişin sinir ve damar dokusu canlılığını kaybediyor veya enfekte oluyor.

Hiç çürük olmadan da bazı nedenler diş iltihaplanmasıyla sonuçlanabiliyor. Bunların başında da travmaya maruz kalma geliyor: Şiddetle gelen bir darbe, dişin dolaşımını kesebiliyor ve böylelikle diş beslenemediğinden zamanla canlılığını kaybediyor.

Diş sıkma/gıcırdatma, yüksek yapılan dolgular ve restorasyonlar da kronik travma nedenleri arasında yer alıyor ve iltihaplanmaya neden olabiliyor.

Bununla birlikte uzun süre tedavi edilmeyen periodontal (dişeti ve çevresi) hastalıkları da dişin iltihaplanmasında etken faktörler arasında yer alıyor. Bu durumlarda da tedavi olarak kanal tedavisi gündeme geliyor.

Belirtiler

Pulpa bölgesi zedelenmiş dişlerde sıklıkla ağrı, apse, yüzde şişme meydana gelebiliyor.

Kök Kanal Tedavisine Olabilecek Belirtiler

 • Çiğneme veya baskı uygulama durumunda şiddetli diş ağrısı,
 • Sıcak veya soğuğa hassasiyet (ağrı),
 • Diş renginin kararması,
 • Yakındaki diş etlerinde şişme ve hassasiyet,
 • Diş etlerinde kalıcı veya tekrarlayan sivilce benzeri beyaz kabarcıklar.
Ağrıyan veya çürüyen her dişe kanal tedavisi yapılmıyor. Tedavi yapılabilmesi için bakterilerden kaynaklı ve hafif ağrı ile sinyal veren ya da hiç ağrı yapmayan bu çürükler sadece dolguyla tedavi edilebiliyor.

Diş bu aşamada tedavi edilmezse bakteriler dişin özüne İlerleyerek iltihaplanmaya neden oluyor ve bu durumda kanal tedavisi uygulanması gerekiyor.

Tedavi Yöntemleri

Tedavi Öncesi

Kanal tedavisi yapılacak dişin özü canlı ise ve kişinin genel bir sağlık problemi, sistemik (tüm vücudu etkileyen) bir hastalığı yoksa tedavi yapılmadan önce antibiyotik kullanmaya gerek duyulmuyor. Ancak enfeksiyonun ileri olduğu durumlarda ve diş hassasiyeti durumunda antibiyotik verilebiliyor.

Tedavi Aşamaları

Kanal tedavisi bir diş hekimi ya da endodontist tarafından uygulanabilir. Endodontist; dişin pulpasındaki sorunlar ve tedavileri konusunda uzmanlaşmış diş hekimidir. Dişinizdeki sorun ileri düzeydeyse ve karmaşık bir işleme gerek duyuluyorsa, diş hekiminiz sizi bir endodontiste yönlendirebilir.

Kanal Tedavisinin Aşamaları 

 • Diş röntgeni ile kök kanalları ve çevre kemiklerdeki iltihaplanma görüntülenir.
 • Lokal anestezi ile diş çevreniz uyuşturulur. Sinirin öldüğü durumlarda anesteziye gerek duyulmaz ancak hekiminiz sizi rahatlatmak için anestezi uygulayabilir.
 • Dişe bir delik açılarak pulpa dokusu çevresindeki bakteriler ve enfekte doku ile çıkarılır.
 • Sonrasında kök kanalları temizlenir ve oluşan boşluğa dolgu yapılarak tekrar enfekte olması önlenir.

Dişteki boşluğa yapılan dolgu için günümüzde dijital porselen dolgu sistemi kullanılabiliyor. Bu tip dolgular dişe destek açısından çok daha etkili oluyor. Yani tedavisi yapılan dişin ömrü kısalmıyor.

Kaç Seans Sürer?

Pupa denilen dişin özünün canlı olduğu durumlarda tedavi tek seansta bitirilebiliyor. Ancak dişin canlılığını yitirdiği, kök ucunda enfeksiyon olduğu ve kanal tedavisi tekrarı yapıldığı durumlarda seans sayısı dişin durumuna göre değişebiliyor.

Tedavi Sonrası

Kanal tedavisi yapılan dişin, pulpası denilen özü alındığı için soğuk – sıcak gibi dış uyaranlara karşı duyarlılık olmuyor. Eğer diş canlı bir diş ise kökün uç kısmında sinir damar paketi koparılması sırasında bir yara oluşuyor ki bu hekimin yarattığı bir yara.

Bu yara iyileşene kadar çiğneme sırasında baskı ile hafif ağrı olması normaldir. Asla aşırı ve şiddetli ağrı olmaz. Eğer böyle bir durum söz konuysa normal gitmeyen bir şeylerin olduğu düşünülerek hekime başvurmak gerekir.

Kanal Tedavisi Yapılan Diş Tekrar İltihaplanır Mı?

İyi yapılmış bir kanal tedavisinin başarı oranı yüzde 90-95 olarak gösteriliyor. Yani iltihap ya da ağrı gelişmiyor. Ancak, kişinin ağız hijyenine dikkat etmemesine bağlı olarak dişte yeni bir çürük, diş sert dokusunda kırık oluşması gibi kök kanallarının içine yeniden bakteri sızıntısı yaşanması halinde tekrar enfeksiyon gelişebiliyor.

Kanal tedavisi tekrarlanabilen bir işlem. Tedavinin başarısız olduğu durumlarda, kanal dolgusu boşaltılıyor, kök kanalları tekrar şekillendirilip dezenfekte edildikten sonra tekrar doldurulabiliyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi

İlgi Alanları

 • Ağız ve Diş Sağlığı

  Ağız ve Diş Sağlığı kliniklerinde; çocuk ve yetişkin hastalar için ağız, diş ve çene sağlığı ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet veriliyor.


  Detaylı Bilgi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55