Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Frengi (Sifiliz) Nedir?

Sifiliz , ya da sık bilinen adıyla frengi ; Treponema pallidum adı verilen bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur . Hastalığın neden olduğu yaralara temasla kolayca bulaşabilir. Doğru tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

Bulaşma Yolları

Frengi, hastalığa sahip kişideki yaralara (şankr) direkt temas ile bulaşır. Bu yaralar dış genital organlar, vajina, makat, rektum, ağız ve dudaklarda görülebilir. Cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar gibi vajinal, oral, anal yolla bulaşmaktadır. Ayrıca gebelik ile doğum sırasında anneden bebeğe geçebilir.

Korunma Yolları

Cinsel ilişkiye girilecekse korunma yöntemlerini mutlaka kullanmak gerekir.

  • Her çeşit cinsel ilişkiden (vajinal, oral ve anal) önce kondom kullanın. Kondomun yırtılmamasına ve doğru şeklide kullanılmasına özen gösterin.
  • Partnerinize cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili konuşun.
  • Karşılıklı tek eşlilik riski azaltmaktadır.
  • Partneriniz cinsel yollarla bulaşan enfeksiyon belirtilerine sahipse (frenginin göstergesi olan yaralar, idrar sırasından acı, genital bölgede kızarıklık ya da siğille) tedavi olana dek cinsel ilişkiden kaçının.

Frengi (Sifiliz) Belirtileri

Frengi (Sifiliz) belirtileri üç evrede ortaya çıkar ve ilk başlarda belirtiler hafiftir. Bulgular arada kaybolabilir ve hasta iyileştiğini düşünebilir.

Hastalığın belirtileri başka hastalıkları taklit ettiğinden sifiliz, kimi kültürlerde “büyük taklitçi” olarak anılır.

Frenginin 1. döneminde yani temastan yaklaşık 3 hafta sonra, bakterinin ilk bulaştığı cinsel organ etrafında tipik olarak düzgün kenarlı, ağrısız, kırmızı bir kabartı (şankır) oluşur. Bu kabartılara çoğu zaman ilgili bölgede ele gelen bir lenf nodu da eşlik eder. Hastaların yaklaşık %30 kadarında olağandan farklı olarak, kabartılar ağrılı olabilir. Tedavi edilmediği takdirde yaklaşık 3-6 hafta sonunda kabartılar kayboldur. Hasta iyileştiğini düşünür, fakat bakteri çoğalarak vücuda yayılır.

Frenginin 2. dönemi klasik olarak ilk dönemden 6-10 hafta sonra ortaya çıkabileceği gibi, kimi hastalarda görülmeyebilir. Bu dönemde grip benzeri belirtiler görülür:

  • Ateş
  • Halsizlik
  • Kas ağrıları
  • Boğaz ağrısı

Bu dönemin ardından hastalık latent (uyku dönemi) döneme girer. Hastada hiçbir şikayet oluşturmaz fakat hastalığın varlığı kan tetkikleriyle saptanabilir.

Frenginin 3. evresi , birinci dönemden yaklaşık 3-15 yıl sonra ortaya çıkar. Frenginin 3. evresi 3 farklı şekilde ortaya çıkabilir;

Gomlu Sifiliz

Bu türde gom adı verilen yumuşak, büyük, tümör benzeri kabartılar ciltte, kemiklerde ve hatta kimi iç organlarda ortaya çıkabilir.

Nörosifiliz

Bu türde hastalık sinir sistemini etkiler. Felç, his kaybı, demans, psikiyatrik sorunlar ve göz sorunlarına yol açar.

Kardiyovasküler Sifiliz

Bu tür, kalpten vücuda kan taşıyan ana damar olan aortu tutar ve aort anevrizmalarına yol açar. Frengi 3. evresi ölümcül olabilmektedir. Eğer hamile bir kadında sifiliz varsa, erken doğum riski, bebekte deformite ve ölüm riski çok fazladır.

Frengi (Sifiliz) Tanısı

Frengi tanısı için kan testi ve şankır adı verilen yaradan sıvı örneği ile alınır. Eğer frengi çok ilerlemişse, omurilik sıvısı alınarak merkezi sinir sistemine yayılma durumu kontrol edilir.

Frengi şüphesi varsa, diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara sahip olma riski de olduğundan, bu kan testinde klamidya, bel soğukluğu ve HIV taraması da yapılır. Kişinin test sonuçlanan kadar cinsel ilişkiye girmemesi önerilir.

Frengi (Sifiliz) Tedavisi

Frengi tedavisi , kan testleri ile tanı konulduktan sonra antibiyotikle yapılır. Tedavide doğru antibiyotik kullanımı önemlidir ancak tedavi, enfeksiyonun neden olduğu hasarları gidermez. Yani frengi komplikasyonları için başka tedaviler gerekebilir.

Enfeksiyondan kurtulmak için tüm antibiyotiklerinizi doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde bu bakteri, antibiyotik tedavisine dirençli olabilir. Penisilin, frengi için tercih edilen antibiyotiktir, bu nedenle penisiline alerjiniz olduğunu biliyorsanız doktorunuza mutlaka bildirin.

Eğer frengiye sahipseniz partnerlerinizin de tedavi görmesi gerekir. Frengi geçirmiş olmak bu hastalığa karşı koruyuculuk sağlamaz. Başarılı ve doğru bir tedavi uygulansa bile kişi ilerde tekrar frengi olabilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba

Birimin Tüm İlgi Alanları

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?