Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Boynun ön alt kısmında, nefes borusunun etrafında bulunan tiroit bezinin büyümesine ve şişmesine “guatr” denilir. Özellikle iyot eksikliği olan kişilerde yaygın görülür ve Türkiye’de de görülme sıklığı fazladır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, kadınlar erkeklere oranla 5 kat daha fazla risk altındadırlar.

Guatr hastalığında tiroid bezi nodüllü ve nodülsüz olarak büyür. Nodüllerin takibi doktor tarafından çeşitli görüntüleme yöntemleriyle yapılır ve nadir de olsa kötü huylu olduğu düşünülürse cerrahi gerekebilir.  Ayrıca günümüzde iyot tedavisi de guatr hastalığında kullanılmaktadır.

Normal çalıştığı sürece tiroid bezi ne kadar büyürse büyüsün yemek ya da nefes borusuna baskı yapmadığı sürece hastaya sıkıntı oluşturmaz. Ancak tiroid hormonlarının fazla salgılandığı hipertiroidi tablosuna yol açarsa iyot tedavisi ya da cerrahi uygulanabilir. Bu duruma ayrıca “zehirli guatr” da deniyor.

Guatr genellikle ağrı yapmaz ama çok büyüdüğünde öksürüğe, yutma ve nefes almakta güçlüğe neden olabilir. Tedavi guatrın büyüklüğüne, şikayetlerinize ve hastalığı oluşturan etkenlere bağlıdır. Belirgin olmayan ve sorun yaratmayan küçük büyümeler genellikle tedavi gerektirmez.

Nedenleri

Guatr'ın dünyada en sık görülen nedeni beslenmede iyot eksikliğidir. Diğer nedenler şunlardır:

 • Graves hastalığı 
 • Hashimoto hastalığı gibi tiroidin iltihaplı hastalıkları
 • Tiroid bezinin tek tarafında nodül ya da şişlik
 • Tiroid bezinde birden fazla nodül ve şişlik varlığı (multinodüler guatr)
 • Tiroid kanseri (İyi huylu tiroid nodüllerine kıyasla çok nadir görülür)
 • Hamilelik (Hamilelik sırasında salgılanan HcG hormonu tiroid bezinin az da olsa büyümesine neden olabilir)
 • Kistler
 • Boyun bölgesinden radyasyona maruz kalan kişiler
 • Ailesinde nodül hikayesi olan kişiler.

İyot içeren yiyeceklerin az olduğu bölgeler, kadın cinsiyet, çeşitli bağışıklık hastalıklarına sahip olanlar, amiodaron, interferon ve lityum gibi ilaçları kullananlar, hamilelik ya da menopoz dönemindeki kadınlar ve 40 yaş üstü kişiler guatr hastalığı açısından risk altındadır.

Çeşitleri

Tiroid bezinin büyümesi ve gözle görünür hale gelmesine halk arasında ‘guatr’ deniyor. Ancak guatr adı altında nedenleri, tanı yöntemleri ve tedavisi son derecede farklı çok sayıda tiroid bezi rahatsızlıkları yer alıyor.

Guatrın, nodüllü ve nodülsüz olmak üzere iki tipi bulunuyor.

 • Bez hacim olarak tamamen büyürse ‘nodülsüz’ ya da ‘diffüz guatr’ deniliyor. 
 • Nodül varlığında ise ‘nodüllü guatr’ olarak adlandırılıyor. Birden fazla nodül varsa “multinodüler guatr” adı verilir. 

Ancak guatr oluşumunda tiroit bezinin fonksiyonu yani salgılanan hormon miktarı ile ilgili bir gösterge bulunmuyor.

Belirtiler

Tüm guatr durumları semptomlara yol açmaz. Açtığı durumlarda ise şu şikayetler görülür.

 • Boyunda şişlik. Özellikle traş olurken ya da makyaj yaparken net görülebilir. Fazla büyüdüğü zaman dışarıdan bakıldığında bile anlaşılabilir.
 • Yutkunma güçlüğü
 • Nefes almada zorluk
 • Öksürme

Hipotiroidizm veya hipertiroidizm gibi başka nedenlerden kaynaklanan guatrlar, yorgunluk ve kilo alımından istenmeyen kilo kaybına, sinirlilik ve uykusuzluğa kadar değişen bir dizi belirtiye yol açabilir.

Tanı Yöntemleri

Nodüllü guatr varlığında nodüllerin kötü huylu olma olasılığı, aşırı hormon üretimi varlığı ve iri nodüllerin nefes borusuna basısının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Öncelikle hekim tarafından boyundan elle muayene yapılıyor. Daha sonra kan testi isteniyor ve vücuttaki TSH, T3, T4 ve gerekirse tiroid otoantikorlarına bakılıyor.

Nodülleri incelemek için tiroid sintigrafisi ve ultrasonografisi yapılıyor. Bu sayede nodülün yapısı ayrıntılı olarak görülebiliyor. Nodüllerle ilgili ayrıntılı inceleme için iğne biyopsisi uygulanabiliyor.

Tedavi Yöntemleri

Tiroid bezi hastalıklarının belirtileri görülen kişilerde gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra tedavi, tiroit hormonlarının düzeyine ve tiroit bezinin özelliklerine göre belirleniyor. Tedavide takip, ilaç, radyoaktif iyot (atom tedavisi) veya operasyon seçeneklerinden uygun olanına karar veriliyor.

İlaç tedavisi kararı verilen kişilerde tedavinin süresi ve ilacın dozu hastalığın derecesine göre düzenleniyor. Zehirli guatr denen hipertiroidi durumunda ilaç tedavisi sonrası radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi gündeme geliyor.

Ne zaman Radyoaktif Tedavi, Ne Zaman Cerrahi? 

Hipertiroidi’nin ilaç sonrası kalıcı tedavisi gerekiyorsa, hangi tedavinin uygulanacağın hastanın cinsiyeti, yaşı ve tiroidinin durumuna göre belirlenir. Yöntemlerin ikisi de güvenlidir. Radyoaktif iyot tedavisi nükleer tıp bölümlerinde yapılırken, cerrahi tedavi Endokrin Cerrahisinde uzmanlaşan doktorlar tarafından yapılır.

Ameliyatta tiroit dokusunun ne kadarının çıkarılacağına, yine hastanın durumuna, yaşına ve diğer bazı faktörlere göre karar verilir. Bir grup hastalıkta (örneğin Graves hastalığında) dokunun tamamen çıkarılması gerekir. Çok çalışan bir nodüle bağlı bir hipertiroidi söz konusuysa, sadece o bölgeyi çıkarmak tedavi için yeterli olur. Kalan doku, hastaya yetecek kadar tiroit hormonu üretmeye devam eder.

Eğer dokunun tamamı çıkarılmışsa ve hastada tiroit hormonunu yapabilecek doku kalmadıysa, ameliyat sonrası tiroit hormonu dışarıdan ilaç olarak verilir. Hasta, tiroit bezi çalışmadığı için ömür boyu dışarıdan tiroit hormonu almak zorunda kalır. Bu ilaçlar, vücudun salgılamış olduğu tiroit hormonunun formunda olduğu için, hasta tüm yaşamını sanki tiroit dokusu varmış gibi sürdürebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55