Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Hematüri Nedir?

Hematüri, kelime anlamı itibariyle idrarda kan görülmesidir. İdrarda kan görülmesi her yaştan kadın ve erkeğin rastlayabileceği bir durumdur. İdrarda kan görülmesi çoğu kişiye endişe verse de çoğu zaman zararsız bir durumdur. Böbrek, üreter, mesane, üretradan oluşan idrar yolu sisteminin herhangi birinden kaynaklanıyor olabilir.

Tabii ki bazı durumlarda ciddi bir hastalığın belirtisi niteliğinde de olabilmektedir. O yüzden doktorunuz, nedenini anlamak amacıyla bazı testler talep edebilir. Hematüri , sadece belirtidir bu yüzden tedavi planı, buna neden olan rahatsızlığa bağlı olarak ilerleyecektir.

İdrarda görülebilen kana brüt hematüri denir. Sadece mikroskop altında görülebilen idrar kanı (mikroskobik hematüri), doktor idrarı test ettiğinde bulunur. Kişinin fark edip doktora gitme ihtiyacı duyduğu duruma da, makroskopik hematüri denmektedir. Her iki çeşitte de kanamanın nedenini saptamak büyük önem taşır. Çünkü tedavi planı nedene bağlı olarak şekillenmektedir.

Hematüri Nedenleri

Hematüri’de böbrekleriniz ve idrar yolunuzun diğer bölümleri kan hücrelerinin idrara sızmasına izin verir.

Aşağıdaki nedenler sızıntıya neden olabilir:

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Bakteriler vücudunuza üretradan girip mesanede çoğaldığında, idrar yolu enfeksiyonu meydana gelebilir. Sürekli idrara çıkma dürtüsü, idrara çıkma sırasında ağrı ve yanma ve aşırı kokulu idrarı içeren semptomlar içerebilir. Bazı insanlar içinse hastalığa dair tek belirti, idrardaki mikroskobik kan olabilir.

Böbrek Enfeksiyonları

Bakteriler kan dolaşımınızdan böbreklerinize ulaştığında veya üreterlerden böbreklere geçtiğinde ortaya çıkabilir. Belirtiler mesane enfeksiyonlarına benzer ve böbrek enfeksiyonlarının ateşe ve yan ağrısına neden olma olasılığı daha yüksektir.

Mesane veya Böbrek Taşı

Konsantre idrardaki mineraller, bazen böbrek ve mesane duvarlarında kristaller oluşturur. Zamanla kristaller küçük, sert taşlar haline gelebilir. Oluşan taşlar genellikle ağrısızdır. Ağrısız olduğu için bir tıkanma mevcut olmadıkça taş olup olmayacağını bilemeyebilirsiniz.

Prostat Büyümesi

Mesanenin hemen altında bulunan ve üretranın üst kısmını çevreleyen prostat bezi, genellikle erkekler orta yaşa yaklaştıkça genişler. Daha sonra üretrayı sıkıştırarak idrar akışını kısmen sekteye uğratır. Büyümüş prostatın belirtileri arasında idrara çıkma zorluğu, acil veya sürekli idrara çıkma ihtiyacı ve idrarda gözle görülür veya mikroskobik görüntülenecek kan bulunur.

Böbrek Hastalığı

Mikroskobik idrar kanaması, böbreklerin filtreleme sisteminin iltihabı olan glomerülonefritin yaygın bir belirtisidir.

Kanser

Görünür idrar kanaması, ilerlemiş böbrek, mesane veya prostat kanserinin bir işareti niteliğinde olabilir. Kanserlerin tedavi edilebilir olduğu erken dönemlerinde belirtiye rastlanmayabilir.

Kalıtsal Bozukluklar

Kırmızı kan hücrelerinde kalıtsal bir hemoglobin kusuru olan orak hücreli anemi, hem idrarda görünür hem de mikroskobik hematüriye neden olur.

Böbrek Hasarı

Bir kaza veya temas raporu sebebiyle böbreklere alınan bir darbe ya da bir yaralanmaya bağlı olarak idrarınızda kan görülebilir.

İlaçlar

Kullanılan kanser ilaçlarına bağlı olarak idrar kanaması meydana gelebilir. Kan inceltici ilaçlar kullanılması durumunda da idrar kanı görülebilir.

Yorucu Egzersiz

Yorucu egzersizin hematüriye yol açması nadir bir durumdur. Genellikle hematüri nedeni belirlenemez.

Hematüri Risk Faktörleri

Yaş

50 yaşını aşmış erkeklerde, prostat bezinin büyümesine bağlı olarak ara soıra hematüri görülebilir.

Yeni Bir Enfeksiyon

Viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun ardından görülen böbrek iltihabı, çocuklarda görünür idrar kanının önde gelen nedenleri arasındadır.

Aile Öyküsü

Ailenizde böbrek hastalığı veya böbrek taşı öyküsü mevcutsa idrar kanamasına daha yatkın bir bünyeye sahip olunabilir.

Bazı İlaçlar

Kullanılan bazı ilaçlar, idrar kanaması riskini artırabilir.

Yorucu Egzersiz

Uzun mesafeli koşucular özellikle egzersize bağlı idrar kanamasına eğilimlidir.

Hematüri Belirtileri Nelerdir?

Kanlı idrarda genellikle çok belirti olmadan kendini gösterir. Normal soluk sarı renk yerine, kırmızı kan hücrelerinin varlığına bağlı olarak pembe, kırmızı ve kola renginde idrar olur. Kırmızı tonajlı idrar üretmek çok az kan alır ve kanama ağrılı olarak seyretmez. Çoğu zaman önemli bir durum teşkil etmese de, idrarınızda kan gördüğünüzde doktora görünmenizde fayda vardır. Nadir de olsa kötü sonuçlar mümkün olabilmektedir.

Kullanılan bazı ilaçlar, pancar, çilek gibi bazı yiyeceklere bağlı olarak idrar rengi kırmızıya dönebilir. Fakat ilaçlar, yiyecekler veya egzersizin neden olduğu idrar rengindeki değişiklik birkaç gün içinde kaybolabilir. Semptomların devam etmemesinden anlayabilirsiniz.

Hematüri bir hastalığın semptomu olarak ortaya çıktığı için hastalığın ne olduğuna göre belirtiler şekillenir.

Hematüri Tanı Yöntemleri

İdrarınızdaki kanın sebebini bulmak adına yapılabilecek testler ve muayeneler:

  • Tıbbi geçmişin de konuşulmasını içeren fiziki muayene
  • Kanamanız idrar tahlili yoluyla tespit edilmiş olsa da idrarda hala kırmızı kan hücrelerinin mevcut olup olmadığını anlamak için başka bir test yaptırmanız gerekmektedir. İdrar tahlili ayrıca idrar yolu enfeksiyonu veya böbrek taşlarına sebebiyet veren mineral varlığını da gösterebilir.
  • Hematüri nedenini bulmak adına görüntüleme testi yapılması gerekebilir. Doktorunuz CT, MR veya ultrason muayenesi yapılmasını önerebilir.
  • Mesane ve üretrayı hastalık belirtileri açısından inceleme işlemi (sistoskopi).

Bazen idrar kanamasına neyin neden olduğu tespit edilemez. Bu durumla karşı karşıya olunduğunda; sigara içmek, çevresel toksinlere maruz kalmak veya radyasyon tedavisi öyküsü gibi mesane kanseri için risk faktörleri mevcutsa, düzenli takip testlerinin uygulanması önerilebilir.

Hematüri Tedavisi

Hematüriye sebep olan duruma bağlı olarak, idrar yolu enfeksiyonunu temizlemek için antibiyotik alınması, prostatın küçültülmesi adına reçeteli bir ilaç kullanılması ya da şok dalgası tedavisi uygulanabilir. Bazı durumlarda tedavi uygulanmasına gerek olmaz.

Doktorunuz ilk değerlendirmeye bağlı olarak bir nedene ulaşamazsa ya da mesane kanseri için risk faktörü barındırıyorsa, 3 ila 6 ayda bir idrar testi takibi yapılmasını ve kan basıncının izlenmesi gerektiğini söyleyebilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?