Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Karın Ağrısı Nedir?

Hemen her insan zaman içerisinde karın ağrısı yaşar. Karın ağrıları hafif, şiddetli, keskin, kramplı, sürekli veya tekrar eden özelliklere sahip olabilir. Karın ağrısı kısa süreli olduğu zaman akut karın ağrısı veya haftalar, aylar veya yıllar içinde ortaya çıkarak uzun süreli olduğu zaman kronik karın ağrısı olarak tanımlanır.

Karın Ağrısının Özellikleri Ve Türleri Nelerdir?

Karın bölgesindeki ağrılar hafif veya şiddetli olabilir. Akut karın ağrısı kısa sürede gelişir ve genellikle birkaç saat ila birkaç gün içinde düzelir. Kronik karın ağrısı ise aralıklı yani epizodik olabilir, yani gelip gidebilir. Bu tür ağrı haftalar, aylar, hatta yıllar boyunca mevcut olabilir. Bazı kronik durumlar, zamanla giderek kötüleşen ilerleyici ağrıya neden olur.

Normal şartlarda karın ağrısı kısa süre içerisinde kendiliğinden geçse dahi, daha fazla ağrıya neden olmadan hareket edemeyecek kadar şiddetli karın ağrısı olan, hareketsiz oturamayan veya rahat bir pozisyon bulamayan bireyler derhal bir doktora başvurmalıdır.

Eğer karın ağrısı şiddetli acı veriyorsa ya da ağrının yanı sıra ateş,   eklenmedik ani kilo kaybı, ciltte sarı görünüm, kalıcı mide bulantısı, kusma, kanlı dışkı, karın şişmesi, ya da karın bölgesine temas edince aşırı hassasiyet gibi belirti ve semptomlar gözlemleniyorsa, birey mutlaka tıbbi yardıma başvurmalıdır.

Karın ağrısından endişelenen ya da karın ağrıları birkaç günden fazla süren kişiler de tıbbi destek almalıdır. 

Nedenleri

Karın Ağrısı Neden Olur?

Karın ağrısı birçok olası nedeni mevcuttur. Gaz ağrıları, hazımsızlık veya kas ağrıları gibi en yaygın nedenler genellikle ciddi değildir. Menstrüasyonla ilişkili kramplar da alt karın ağrısının potansiyel bir kaynağıdır, ancak bunların daha yaygın olarak pelvik ağrıya neden olduğu bilinmektedir. Diğer durumlar ise acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Karın ağrısının yeri ve özellikleri önemli ipuçları sağlarken, zamanla değişimi özellikle nedenini belirlemede yararlıdır.

Karın ağrısına birçok vakada karın bölgesindeki organları etkileyen enflamasyon veya hastalıklar neden olur. Karında bulunan başlıca organlar arasında apandisit, böbrekler, dalak, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, karın, pankreas, ve safra kesesi bulunur.

Akut karın ağrısına neden olan çeşitli durumlara genellikle saatler içinde gelişen diğer semptomlar eşlik eder. Akut karın ağrısının nedenleri arasında;
 • Viral ve bakteriyel gastroenteritler,
 • Abdominal aort anevrizması,
 • Apandisit,
 • Bağırsak tıkanıklığı,
 • Böbrek enfeksiyonu (piyelonefrit, böbrek taşı),
 • Çocuklarda intususepsiyon,
 • Dalak apsesi,
 • Dalak enfeksiyonu,
 • Divertikülit, diyabetik ketoasidoz,
 • Duodenit (ince bağırsağın ilk bölümünde iltihaplanma),
 • Ektopik gebelik yani döllenmiş yumurtanın uterusun dışına yerleşmesi ve orada büyümesi,
 • Fekal impaksiyon (ortadan kaldırılamayan sertleştirilmiş dışkı),
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Kalp krizi,
 • Karaciğer apsesi (karaciğerde irin dolu cep),
 • Kolanjit (safra kanalı iltihabı),
 • Kolesistit,
 • Mezenterik iskemi (bağırsaklara kan akışının azalması),
 • Karın organlarını yerinde tutan zarın kıvrımlarında şişmiş lenf düğümleri,
 • Bağırsaklardan kan taşıyan bir damarda tıkanıklık,
 • Pankreatit (pankreas iltihabı),
 • Perikardit (kalp çevresindeki doku iltihabı),
 • Karın zarının iltihabı,
 • Plörezi (akciğerleri çevreleyen zarın iltihabı),
 • Fallop tüplerinin iltihabı,
 • Sistit (mesane iltihabı) ve iç organların travmatik hasarları bulunabilir.
Aralıklı kronik karın ağrısının spesifik nedenini belirlemek genellikle zordur. Semptomlar hafif veya şiddetli olabilir, gelip gidebilir, ancak her vakada zamanla kötüleşmesi şart değildir. Kronik karın ağrısına neden olabilecek durumlar da geniş bir yelpaze üzerinde yayılmaktadır. Aralıklı kronik karın ağrısının nedenleri arasında;

 • Angina yani kalbe giden kan akışının azalması,
 • Çölyak hastalığı,
 • Endometriozis,
 • Fonksiyonel dispepsi,
 • Gastrit
 • Gastroözofageal reflü hastalığı,
 • Gerilmiş veya çekilmiş karın kası,
 • Kasık fıtığı,
 • Mittelschmerz (yumurtlama ağrısı),
 • Orak hücre anemisi,
 • Pelvik inflamatuar hastalık
 • Safra taşları,
 • Ülser,
 • Ülseratif kolit, ve yumurtalık kistleri bulunur.
Progresif karın ağrısı, yani ilerleyen karın ağrısı zaman içerisinde sürekli kötüleşen karın ağrısına verilen isimdir. Genellikle diğer semptomların gelişmesiyle birlikte daha ciddi ve ağır bir tıbbi duruma işaret eder. Progresif karın ağrısının ağrısına neden olabilecek durumlar geniş bir yelpaze üzerinde yayılmaktadır. Progresif karın ağrısının nedenleri arasında;

 • Böbrek kanseri,
 • Büyümüş dalak (splenomegali),
 • Crohn hastalığı yani bir tür inflamatuar bağırsak hastalığı,
 • Hepatit,
 • Karaciğer kanseri,
 • Kurşun zehirlenmesi,
 • Mide kanseri,
 • Non-Hodgkin lenfoma,
 • Pankreas kanseri,
 • Safra kesesi kanseri,
 • Tubo-ovaryen apsesi yani fallop tüpü ve yumurtalık içeren irin dolu bir apse, ve üremi yani kanda atık ürünlerin birikmesi bulunur.

Tanı Yöntemleri

Karın Ağrısının Nedeni Nasıl Teşhis Edilir?

Karın ağrısının nedenini teşhis etmek için doktor öncelikle bir fizik muayene gerçekleştirir ve hastanın sağlık geçmişi hakkındaki bilgileri soracağı çeşitli sorular ile öğrenmeyi hedefler. Birey gözlemlediği bütün belirtilerini bu muayene sürecinde doktor ile konuşmalı ve sahip olabileceği diğer koşullar veya hastalıklarla ilgili bilgileri paylaşmalıdır.

Doktor karın bölgesindeki hassasiyet ve şişliği kontrol etmek için karnın çeşitli bölgelerine hafifçe bastırmayı içeren fizik muayeneyi gerçekleştirdikten sonra karın ağrısının nedeni kesin olarak belirlemek için bir dizi laboratuvar testi yapılmasını uygun görebilir. Doktorun hangi testleri isteyeceği, ağrının şiddeti ve karındaki yeri gibi bilgilere göre değişecektir. 

Örneğin manyetik rezonans görüntüleme yani MRG taramaları, ultrasonlar ve röntgen çekimi gibi görüntüleme testleri, karın içindeki organları, dokuları ve diğer yapıları ayrıntılı olarak görüntülemek için kullanılır. Bu testler tümörleri,   yırtılmaları ve iltihabı teşhis etmeye yardımcı olabilir.

Karın ağrısının nedenini belirlemek için kullanılan diğer tetkik yöntemleri arasında kolon ve bağırsakların içine bakmak için gerçekleştirilen kolonoskopi,   yemek borusu ve midedeki iltihabı ve anormallikleri tespit etmek için gerçekleştirilen endoskopi ile midede iltihaplanma, tıkanıklıklar, ülserler ve diğer anormallikler ya da büyümelerin varlığını kontrol etmek için kontrast boya kullanan özel bir X-ışını testi bulunur. Doktor bakteriyel, paraziter ve viral enfeksiyonların kanıtlarını aramak için kan, idrar ve dışkı örneklerini alarak laboratuvara gönderebilir. 

Tedavi Yöntemleri

Karın Ağrısı Nasıl Önlenir?

Karın ağrısının tüm biçimleri önlenebilir değildir. Ancak bazı vakalarda, sağlıklı bir diyet takip takibi, sık sık su içilmesi, düzenli egzersiz yapmak ve öğünleri daha küçük yemek gibi önlemler karın ağrısı geliştirme riskini en aza indirebilir. Yemekten hemen sonra yatmak mide yanmasına ve karın ağrısına neden olabilir. Tıp uzmanları yemekten sonra yatmadan önce en az 2 saat beklemeyi önerir. Crohn hastalığı gibi bir kronik rahatsızlığı olan bireyler rahatsızlığı en aza indirmek için doktorun verdiği diyete tamamen uymalıdır. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55