Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Klamidya, üreme sistemindeki bakteriyel bir enfeksiyondur ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında en yaygın görülenlerden biridir. Her iki cinsiyeti de etkiler ve tüm yaşlarda görülebilir.

Hastalığın erken dönem belirtileri çok hafiftir. Ancak tedavi edilmezse özellikle kadınlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Erken doğuma yol açabilir ve gebelik halinde bebek açısından ciddi riskler yaratabilir.

Klamidyadan korunmanın en etkili yolu cinsel ilişki sırasında uygun korunma yöntemlerini kullanmaktır.

Klamidya belirtileri 1 ila 3 haftada ortaya çıkar ve ilk başlarda hafiftir, bu nedenle kişi hasta olduğunu bilmeyebilir. Şikayetler belirgin olduğunda ise başka hastalıklarla karıştırılabilir.

Bu nedenle korunmasız ve riskli cinsel ilişkiye giren tüm kişilerin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı bilinçli olması ve belirtileri gördüğü anda doktora başvurması önem taşır.

Kadınlarda Görülen Belirtiler Şunlardır

 • Vajinal akıntı
 • İdrar yaparken yanma ve ağrı
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı
 • Adet dönemi dışında kanamalar
 • Karnın alt bölgesinde ağrı
 • Rektum bölgesinde ağrı ya da akıntı

Erkeklerde Görülebilen Belirtiler

 • Peniste akıntı
 • İdrar yaparken yanma ve ağrı
 • Testislerde ağrı
 • Karnın alt bölgesinde ağrı
 • Rektum bölgesinde ağrı ya da akıntı

Ayrıca, bakterinin gözle teması sonucunda klamidya konjonktiviti veya trahom adı verilen göz hastalıklarına da yol açabilir.

Hekiminiz öncelikle tıbbi öykünüzü ve şikayetlerinizi dinledikten sonra fizik muayene yapacak ve muayene esnasında elde edilen bulgulara göre klamidyadan şüphelenmesi halinde teşhisi kesinleştirmek üzere bir takım tetkikler isteyecektir.

Klamidya tanısı idrar testiyle ve erkeklerde idrar kanalından (üretra), kadınlarda ise rahim ağzından (serviks) alınan örneklerin incelenmesiyle konulabilir

Klamidya antibiyotiklerle tedavi edilebilir. İlaçların doktorunuz tarafından reçete edilmesi ve önerilen süreden öncesi bırakılmaması gerekir.

Enfeksiyonun geçip geçmediğini saptamak için doktorunuz tekrar test isteyebilir. Ayrıca partnerlerin de klamidya için test ve gerektiği takdirde tedavi olması gerekir.

Klamidya tedavisi hastalığa karşı koruma sağlamaz; dolayısıyla hasta kişiyle cinsel temas halinde tekrar bulaşabilir.

Klamidya tedavi edilmediğinde şu sorunlara yol açabilir:

 • Pelvik inflamatuar hastalık - PID (rahim, fallop tüpleri ve yumurtalıkların enfeksiyonu)
 • Ektopik (tubal) gebelik (fallop tüplerinde gelişen ve dış gebelik olarak da adlandırılan, riskli bir gebelik)
 • Epididimit (sperm taşıyan tüpün iltihabı)
 • Prostatit (prostat bezinin iltihabı)
 • Kısırlık
 • Reiter’in sendromu (reaktif artrit, bir tür eklem hastalığı)
 • Erken doğum
 • Yenidoğanlarda zatürree ve göz enfeksiyonları

Korunma Yolları

Cinsel ilişkiye girilecekse korunma yöntemlerini mutlaka kullanmak gerekir.

 • Her çeşit cinsel ilişkiden (vajinal, oral ve anal) önce kondom kullanın. Kondomun yırtılmamasına ve doğru şeklide kullanılmasına özen gösterin.
 • Partnerinize cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında konuşun.
 • Karşılıklı tek eşlilik riski azaltmaktadır.
 • Partneriniz cinsel yollarla bulaşan enfeksiyon belirtilerine sahipse (idrar sırasından acı, genital bölgede kızarıklık ya da siğille) tedavi olana dek cinsel ilişkiden kaçının.
 • Gebelik planlarken ve hamile olduğunuz esnada cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için test yaptırın.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?