Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Geçmek bilmeyen yorgunluğunuzun sebebi kansızlık da olabilir depresyon da... Yorgunluğunuza eşlik eden başka şikayetleriniz varsa bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin. Çünkü çoğu zaman üzerinde durulmayan yorgunluk, ciddi bir hastalığın belirtisi olabiliyor.

Son yıllarda sürekli olarak karşımıza çıkan veya çevremizden de sıkça duyduğumuz yoğunluk şikayetleri bir hastalığın habercisi olabilir. Bazen kısa dinlenmeler sonrasında geçen, bazense uzun süre devam eden yorgunluğunuz “kronik yorgunluğa” dönmüş olabilir.

Kişinin bir iş yaparken fiziksel veya psikolojik anlamda yeterli enerjiyi bulamadığı durumlara yorgunluk denir. Akşam erken yatılmasına rağmen sabah yataktan kalkıldığı andan itibaren, öğlene doğru tüm enerjinin tüketilmesi de yorgunluk olarak tarif edilir. Yorgunluğunda türleri bulunmaktadır. Bunlar; ruhsal, fiziksel ve kronik yorgunluk olarak üç grupta toplanır.

Kişi kendisini sürekli olarak yorgun ve halsiz hissediyorsa ve bu durum 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyorsa kronik yorgunluk sendromuna sahip olabilir. Genellikle mevsim geçişlerinde yorgunluk hissi kendini daha fazla belli eder ve yorgunluğa ek olarak uykusuzluk, vücutta karıncalanma, güçsüzlük ve enerji eksikliği gibi durumlar eşlik eder. Kronik yorgunluk kişinin fiziksel aktivitelerini etkileyebileceği gibi aynı zamanda psikolojik olarak da tehdit oluşturmaktadır.

Yoğun tempolu bir günün ardından gelen yorgunluk normal olarak kabul edilir. Ancak bu yorgunluk dinlenmeyle geçmiyorsa ve sürekli olarak tekrarlıyorsa mutlaka bir doktora görünmenizde fayda olacaktır. Özellikle geçmeyen yorgunlukların süresi çok önemlidir. Eğer 6 aydan uzun süren bir yorgunluğa sahipseniz muhtemelen kronik yorgunlukla karşı karşıyasınız demektir.

Nedenleri

Kronik yorgunluğun nedenleri kişinin yaş grubuna göre de değişiklik gösterebilir. Genç insanlarda iş stresi, kansızlık, depresyon veya düşük tansiyon gibi sebepler yorgunluğa neden olurken, daha yaşlılarda diyabet, börek, kalp ve karaciğer sorunları da yorgunluğa neden olabilir.

Kronik yorgunluğa sebep olan başlıca durumların başında depresyon gelmektedir. Yorgunluğun nedenleri araştırılırken doktorunuz tarafından tam kan testi, idrar tahlili, karaciğer enzimlerinin ölçülmesi ve tiroid fonksiyonlarının ölçümü gibi testler istenebilir.

Eğer altta yatan başka bir hastalık yorgunluğa sebep oluyorsa bir an evvel tedaviye başlanması önerilmektedir. Bunun dışından kronik yorgunluğu tetikleyen bazı sebepler aşağıdaki gibidir.

 • Diyabet ve insülin direnci 
 • Böbrek üstü bezi problemleri 
 • Mineral ve vitamin eksiklikleri: D vitamini, B12 eksikliği
 • Anemi (Kansızlık)
 • HIV ve EBV gibi viral hastalıklar 
 • Romatizmal hastalıklar  
 • Karaciğer ve böbrek hastalıkları
 • Kolit gibi kronik bağırsak hastalıkları
 • Depresyon ve anksiyete 
 • İş stresi

Belirtiler

Kronik yorgunluğun belirtileri ile yorgunluk belirtileri birbirine oldukça benzerlik göstermektedir ve ayrımı zordur. Yorgunluk dinlenme ile kısa süre içinde geçerken, kronik yorgunluk teşhisi konulabilmesi için genellikle belirtilerin en az 6 ay süreyle devam etmesi gerekir. Kişi yataktan kalktığından bile kendini dinlenmiş hissetmiyorsa, hafıza sorunları yaşıyorsa ve konsantrasyon bozukluklarıyla karşı karşıyaysa bu kronik yorgunluğun habercisi olabilir.

Aynı zamanda kronik yorgunluğu tetikleyen hastalıklarda klinik muayeneler sonucunda ortaya çıkabiliyor. Kronik yorgunluğu tetikleyen bazı hastalıklar ise; lenf bezleri, eklem hastalıkları, baş ağrısı ve konsantrasyon bozuklukları da kronik yorgunluğu önemli derecede tetikleyebiliyor.

Egzersiz ve gün içindeki koşuşturmadan kaynaklı yorgunluklar genelde dinlenme ve 6 ila 8 saat arasında iyi bir uyku ile geçer. Fakat kronik yorgunluk, dinlenmeye rağmen 24 saatten uzun bir süre devam eder ve bu durum tekrarlayan bir hal alarak 6 ay boyunca devam ederse mutlaka araştırılması gerekmektedir. Kronik yorgunluğun belirtileri aşağıdaki gibidir;

 • Konsantrasyon bozukluğu 
 • Unutkanlık
 • Kas ağrısı
 • Boğaz ağrısı
 • Eklem ağrıları
 • Dinlendirmeyen uyku bozuklukları
 • Enerji kaybı
 • Bulantı
 • Kendine, işine ve yaşama karşı negatif tutumlar, huzursuzluk
 • Depresif bir ruh hali
 • Günlük aktivitelerde gerileme 
 • En ufak bir fiziksel veya mental egzersiz sonrası kırgınlık, kötüleşme 
 • Uykudan yorgun kalkma
 • Hiperaktivite
 • Konuşma güçlükleri 
 • Bilinçte bulanıklık
 • Ayağa kalkarken sersemlik veya baş dönmesi 
 • Yaygın kas ile eklem ağrıları şeklinde görülebilir.

Tedavi Yöntemleri

Kronik yorgunlukta hasta öyküsü son derece önem taşıyor. Çalıştığı işten, günlük aktivitesine kadar hastanın tüm öyküsü ve bu duruma yol açabileceği düşünülen rahatsızlıkları öğreniliyor. Yorgunluğun ne kadar süredir devam ettiği ve diğer tetikleyen unsurlar araştırılıyor.

Örneğin; hastanın bacaklarında şişlik varsa veya uzandığında nefesi daralıyorsa kalp hastalıklarından ya da idrarı az veya ağrılı oluyorsa böbrek hastalıklarından ya da kilo kaybı veya saç dökülmesi şikayeti varsa tiroid hastalıklarından şüphelenilebiliyor.

Yorgunluğun altında yatabilecek diğer sebeplerin olmadığı durumlarda, kronik yorgunluğun tedavisine psikiyatristler ve psikologlar eşliğinde başlanıyor. Kimi hastalar, uzman ekip eşliğinde yapılan terapi seanslarından oldukça fayda görüyor.

Kronik yorgunluk tedavisi bir takım yaşam tarzı değişikliklerini de içeriyor. 6 ila 8 saatlik düzenli uyku saatleri ve basit egzersiz hareketleri tedavinin bir parçası olabiliyor. Bunun yanı sıra, sağlıksız diyetler de kronik yorgunluğa sebep olan durumlardan biri olabiliyor.

Kimi diyetlerde yanlış, tek tip ve vücudun ihtiyacından az besin tüketilmesi kişinin günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yetmediği için uzun sürede kronik yorgunluğa yol açabiliyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Mart 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55