Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Laparoskopi Nedir?

Laparoskopi, gelişen çeşitli hastalıkların tanı ya da tedavisi sürecinde karın bölgesindeki organları incelemek için kullanılan cerrahi bir teşhis prosedürüdür. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopi, batın içerisine küçük kesiler ile girilerek bir kamera ve cerrahi enstrümanlarla yapılan bir cerrahi yöntemdir.

Laparoskopi sırasında karın bölgesindeki organlara bakmak için laparoskop adı verilen bir alet kullanır. Laparoskop, önünde yüksek yoğunluklu bir ışık ve yüksek çözünürlüklü bir kamera bulunan uzun, ince bir tüptür. Alet, karın duvarındaki bir kesiden karın bölgesine sokulur. Kamera ilerledikçe elde ettiği görüntüleri bir video monitörüne gönderir ve doktorun vücudun içini açık ameliyat olmadan gerçek zamanlı olarak görmesini sağlar. Bu işlem sırasında gerekli olduğu takdirde biyopsi örneği alınması da mümkündür. 

Laparoskopi Neden Yapılır?

Birçok vakada abdominal sorunlar vücut görüntülerini oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanan ultrason, özel tür röntgen ışınlarından faydalanan bilgisayarlı tomografi ve mıknatıslar ile  radyo dalgalarını kullanan manyetik rezonans görüntüleme taraması gibi görüntüleme teknikleriyle de teşhis edilebilir. Laparoskopi, bu testler teşhis için yeterli bilgi veya öngörü sağlamadığı durumlarda yapılabilir. Prosedür aynı zamanda karın bölgesindeki belirli bir organdan bir biyopsi veya doku örneği almak için de kullanılabilir.

Doktor bireyin apandisit, safra kesesi, karaciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsaklar, dalak, mide ya da pelvik veya üreme organları gibi organlarının incelenmesi ve bu organlar üzerinde gerçekleştirilecek işlemler için laparoskopi önerebilir. Laparoskop yardımıyla doktor bu bölgeleri gözlemleyerek abdominal kitle veya tümör varlığını, bir kanserin ilerleme derecesini, karın boşluğunda sıvı olup olmadığını, karaciğer hastalığını, ve belirli tedavilerin etkinlik seviyelerini saptayabilir. Laparoskopi işleminin tercih edilme sebeplerinden biri de hastalığın teşhisinden hemen sonra, bireyin durumunu tedavi etmek için doktorlara müdahale yapabilme fırsatı sağlar.

Laparoskopik cerrahiyle işkili riskler arasında, diğer ameliyat türlerinde de görülebilecek kanama, enfeksiyon ve karın içi organların hasar görmesi bulunur. Ancak bu durumlar nadir görülen olaylardır. 

Laparoskopiye Nasıl Hazırlanılır?

Birey doktoruna mutlaka kullandığı reçeteli veya reçetesiz ilaçları bildirmelidir. Doktor bireye işlemden önce ve sonra hangi ilaçları nasıl kullanılması gerektiğini ifade edecektir. Doktor, laparoskopinin sonucunu etkileyebilecek kan incelticiler ya da kanın pıhtılaşmasını etkileyen diğer ilaçlar, her türlü bitkisel veya diyet takviyeleri ile K vitamini gibi herhangi bir ilacın dozunu değiştirebilir. 

Hamile olan veya hamile olduğunu düşünen bireyler bunu da doktora bildirmelidir. Bu gelişmekte olan fetüse zarar verme riskini azaltacaktır.

Laparoskopi öncesinde doktor kan testleri, idrar tahlili, elektrokardiyogram ile göğüs röntgeni  isteyebilir ve ayrıca ultrason, bilgisayarlı tomografi taraması veya manyetik rezonans görüntüleme taraması dahil olmak üzere görüntüleme testlerinin yapılmasını da gerekli görebilir. Bu testler, doktorun laparoskopi sırasında incelenen anormalliği daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Sonuçlar ayrıca doktora bireyin karnının iç bölümleri için görsel bir rehber sağlar ve laparoskopinin etkinliğini artırır.

Doktor bireye laparoskopiden önce muhtemelen en az sekiz saat boyunca yemekten ve içmekten kaçınması gerektiğini ifade edecektir. Öte yandan laparoskopi yaygın olarak genel anestezi kullanılarak yapılır, bu da bireyi uykulu hale getirebilir.

Laparoskopi Nasıl Yapılır?

Bu tür ameliyatlar için yaygın olarak genel anestezi verilir. Bu, prosedür boyunca bireyin uyuyacağı ve herhangi bir acı hissetmeyeceği anlamına gelir. Genel anestezi sürecinde bireyin damarlarından birine intravenöz yani damar içi bir hat yerleştirilir. Bu intravenöz hat aracılığıyla, anestezi uzmanı bireye özel ilaçları verebilir ve sıvılarla gerekli hidrasyon sağlayabilir.

Laparoskopi sırasında cerrah göbek deliğinin altına bir kesi yapar ve ardından bu kesinin içine kanül adı verilen küçük bir tüp yerleştirir. Kanül, bireyin karnını karbondioksit gazı ile şişirmek için kullanılır. Bu gaz, doktorun karın organlarınızı daha net görmesini sağlar. Karın bölgesinin karbondioksit gazi ile şişirilmesinin ardından cerrah trokar adı verilen kanallar vasıtasıyla laparoskopu kesiden içeriye sokar. Laparoskop ucunda yer alan kamera, görüntüleri bir ekranda göstererek bireyin organlarının gerçek zamanlı olarak görüntülenmesini sağlar.

Laparoskopi sırasında açılacak kesilerin sayısı ve boyutu, cerrahın hangi belirli hastalıkları doğrulamaya veya ekarte etmeye çalıştığına göre değişiklik gösterebilir. Yaygın olarak her biri 1 ila 2 santimetre uzunluğunda bir ila dört kesi yapılır. Bu kesiler sayesinde cerrahın biyopsi yapmak için kullanması gereken başka bir cerrahi alet gibi diğer aletleri de karın boşluğuna yerleştirmek mümkün olur.

Laparoskopi işlemleri tamamlandıktan sonra aletler çıkarılır. Kesiler daha sonra dikişlerle kapatılır. Bazı durumlarda kesilerin üzerine bandaj yerleştirilebilir.

Laparoskopi Kesileri Ne Kadar Sürede İyileşir?

Genellikle laparoskopi sonrasında bir hafta içinde birey tüm normal aktivitelere devam edebilir. Laparoskopiden yaklaşık iki hafta sonra doktor ile bir takip randevusuna yapılmalıdır. Taburcu olma süresi bireyin genel fiziksel durumu, prosedür sırasında kullanılan anestezi türü ve bireyin vücudunun ameliyata verdiği tepkiye göre değişiklik gösterir. 

Laparoskopiyi takip eden günlerde, birey kesi yapılan bölgelerde orta derecede ağrı hissedebilir. Herhangi bir ağrı veya rahatsızlık birkaç gün içinde geçmelidir. Doktor ağrıyı hafifletmek için ilaç yazabilir. Birey iyileşme sürecini daha sorunsuz bir hale getirmek üzere çeşitli adımlar atabilir. Bu adımlar arasında kan pıhtılaşması riskini azaltmak için mümkün olan en kısa sürede hafif aktivitelere başlamak ve bol kıyafetler giymek bulunur.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55