Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Stres kırıkları kemikte meydana gelen küçük çatlaklardır. Stres kırıkları genellikle sporcularda atlama, kısa veya uzun mesafe koşma gibi kemiklerin aşırı kullanımından kaynaklanmaktadır. Stres kırıkları, osteoporoza bağlı zayıflamış bir kemiğin günlük aktivitesinde de kırılabilir.

Stres kırıkları en çok omurga ve bacak bölgesindeki kemiklerinde görülür. Uzun mesafelerde ağır eşya taşıyanlar veya atletler stres kırıklarıyla sıkça karşılaşmaktadırlar. Fakat stres kırığı sadece sporla uğraşanların değil hemen hemen herkesin başına gelebilir. Egzersiz yaparken veya ağır bir eşya taşırken stres kırılmaları gelişebilir.

Omurga Stres Kırığı

Omurga Stres Kırığı, omur denilen birbirine bağlı bir seri kemikten oluşur. Erişkin insanların yaklaşık %5'inde, bel bölgesinin en altındaki omurların üst ve alt eklemlerini birleştiren kemik kısmında gelişimsel bir kırık olabilir. Bu kırık, omurun bir veya iki kenarında birden olabilir. Genellikle çok hareketli olan bel bölgesinin alt omurlarındaki aşırı yüklenmeye bağlı oluşan "stres kırıklarıdır". Bu kırıklara omurga stres kırığı (spondilolizis) denir.

Bu bölgenin çok hareketli olması nedeniyle de oluşan omurga stres kırığı çoğu zaman iyileşmeyebilir. Ancak bu kırıklar genelde ergenlik çağında ağrıya neden olurken; erişkin çağlarda ciddi sorun yaratmayabilir.

Bazı hastalarda ise kırık nedeniyle üstteki omurlar alttaki omurgaya göre öne kayabilirler. Bu duruma da "bel kayması" ya da "spondilolistezis" denir. Spondilolistezis kayma miktarına bağlı olarak daha ciddi sorunlara neden olabilir. Bu tip kırık nedeniyle olan bel kaymaları tıp dilinde "istmik spondilolistezis" diye adlandırılır ve genellikle L5 omurun S1 omur üzerinde kayması şeklinde görülür.

Bel ağrısı nedeniyle doktora başvuran hastaların %5 ila 10'unda bel kayması olduğu tespit edilmiştir. Bel kaymasının diğer bir türü ise omurga ve çevresindeki bağ dokularında, yaşlanma sonucu meydana gelen yıpranma nedeniyle genellikle 40 yaş üstünde görülen bel kaymasıdır. Bu sorun, tıp dilinde "dejeneratif spondilolistezis" diye adlandırılır. Yaşlanma ve yıpranma ile ortaya çıkan bel kayması genellikle L4 omurun L5 üzerinde öne doğru kaymasıdır. Bel kaymasına çoğu zaman "dar kanal" da eşlik eder.


Strese bağlı kırıklar ilk etapta zor fark edilebilir ancak zamanla, kırık olan bölgede ağrı gelişir. Stres kırıklarında ağrı genellikle belirli bir noktada başlar ve dinlenme sırasında azalır.

Acı veren bölgede şişlik olabilir. Stres kırığı i çin en sık görülen şikayetlerin başında ağrı gelir.

Yaralanmanın ciddiyetine göre ağrı şiddeti de artabilir. Eğer kişi bir sporcu ise basit bir aktivite sonrasında bile şiddetli bir ağrı yaşayabilir. Ya da ağırlık taşırken, yürürken veya dinlenirken kırık olan bölgede ani bir ağrı oluşabilir.

Omurga Stres Kırığının Belirtileri Nelerdir?

Omurga stres kırıkları (spondilolizis) her zaman klinik belirti vermeyebilir. Bazen başka nedenlerle çekilen bel filmlerinde tesadüfen ortaya çıkabilir. Eğer klinik bulgu var ise bunlar, bel ağrısı, kaba etlerde ağrı, bel kaslarında gerginlik ve daha nadiren bacaklarda uyuşma, ağrı (siyatik ağrısı) ve ayaklarda kuvvet kaybı şeklinde ortaya çıkabilir. Ağrılar genellikle ayakta durma, yürüme ve diğer aktivitelerle artarken, istirahat ile azalır.

Doktor tarafından hastanın öyküsü dinlenerek fizik muayenesi gerçekleştirilir. Kırıkların tespitinde özellikle röntgen ve bilgisayarlı tomografi gibi yöntemler kullanılabilir.

Stres kırıklarında kırığın tespitinin yanı sıra, kırığa neden olabilecek osteoporoz (kemik erimesi) için kemik yoğunluğu tayini veya kemiğin mineral yoğunluğunun azalmasına ve dolayısıyla kemiğin güçsüzleşmesine neden olabilecek diğer metabolik sorunların araştırılması için bir takım kan tetkikleri de istenebilir.

Omurga Stres Kırığında Tanı Nasıl Konur?

Doktor, şikayetleri dinleyerek muayeneyi yaptıktan sonra omurga stres kırığı veya omurga stres kırığına bağlı bel kaymalarından şüphelenirse film isteyecektir. Ancak düz filmlerde omurga stres kırığı (spondilolizis) görülemeyebilir. Bu durumda doktorunuz halen kırıktan şüpheleniyorsa sintigrafi ve/veya BT isteyebilir. Eğer bu tetkiklerle kırık tespit edildiyse, tedavi planlaması için MR’ı gerekli görebilir. Ayrıca kayma, bacak ağrısı veya uyuşma olan hastalarda omurilik ve sinirleri değerlendirmek için yine MRG gerekli olabilir. Eğer istmik spondilolistezisiniz var ise kaymanın miktarına göre 1. dereceden 4. dereceye kadar şiddeti belirlenecektir.

Dejeneratif spondilolistezis tanısı için de düz grafiler ve MR tetkiki ile değerlendirme yapılacaktır. Bu tip bel kaymasında genellikle sintigrafi ve BT ye gerek olmayabilir.


Omurga Stres Kırığında Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Şikayetleriniz sadece bel ağrısıysa ve kayma miktarınız şiddetli değilse, doktor muayene ve tetkiklerde ciddi bir sinir baskısı ve etkilenme görmez ise, ilk seçilecek tedavi yöntemi cerrahi olmayan tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler, istirahat, ağrı kesici ve antiinflamatuar ilaçlar, geçici korse kullanımı ve fizik tedavi yöntemlerinden biri veya birkaçı olabilir.

Ağrılarınız devam ederse seçilebilecek diğer bir yöntem kırık bölgesine ve omurları bağlayan eklemlere (faset eklemler) yapılacak steroid ve bölgesel ağrı kesici enjeksiyonları olabilir. Bel ağrısı ile birlikte sinir sıkışmasına bağlı bacak ağrısı ve uyuşma varsa epidural veya foraminal injeksiyonlar eklenebilir.

Stres kırığına (spondilolizis) bağlı ağrılar genellikle bu tedaviler ile iyileşir. Ancak bu hastalarda kırığın tamamen kaynaması her zaman olmayabilir. Ağrı geçtikten sonra kırığın kaynamaması tehlike yaratmaz. Genellikle bu hastalarda ileri yaşlarda şiddetli kayma olması pek beklenmez. Yine de bu hastaların zaman zaman radyografik tetkiklerle takibi gerekebilir.

Omurga Stres Kırığında Cerrahi Tedavi Ne Zaman Gerekebilir?

Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri ile yakınmaları geçmeyen hastalarda cerrahi tedavi gerekli olabilir. Aynı zamanda kayma nedeni ile omurilik baskısı varsa ve bu da ciddi nörolojik bozukluğa (düşük ayak, idrar kaçırma) neden oluyorsa erken cerrahi ile müdahale de gerekebilir

Spondilolizisde iki türlü cerrahi tedavi uygulanabilir. Bunlardan birincisi kırık olan bölgenin tamiridir. Tamir işlemi daha çok 20 yaş altı hastalarda, eğer L5 ile S1 arasındaki diskde yıpranma gelişmemişse uygulanır.

Diğer bir yöntem ise spinal füzyon yapılmasıdır;

İstmik spondilolistezis (kırığa bağlı kayma) ve dejeneratif spondilolistezisde (yıpranmaya bağlı kayma) tercih edilen cerrahi yöntem spinal füzyondur. Aynı zamanda omurilik baskısı varsa bunu rahatlatmak için baskı yapan yerler temizlenir.

Ameliyat işlemi önden veya arkadan ya da her iki taraftan yapılabilir. Tespit materyalleri kullanılabilir. Operasyon sonrası iyi bir rehabilitasyon programı ile iyileşme gerçekleşir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma Yayımlanma Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?