Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Alzheimer ve parkinson gibi ciddi hastalıklar yaşam boyu tedavi ve özel bakım gerektirebilir. Bu tür hastalıklarla mücadele eden kişiler sürekli olarak hastaneye gitmekten ve yoğun tedavi süreçlerinden hem psikolojik hem fiziksel olarak etkilenebilir. Bu durum hastaların yaşam kalitesinin düşmesine de neden olur. Bu sebeple bu tür ciddi hastalıklardan muzdarip kişiler özel bakıma ihtiyaç duyabilirler. Palyatif bakım hem ciddi hastalıklarla mücadele eden hem ağır bir ameliyat sonrası özel bakıma ihtiyaç duyan kişilerin yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanır. Peki, palyatif bakım nedir? Palyatif bakım hangi hastalıklar için uygulanır? Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını sizin için derledik.
İçindekiler

Palyatif Bakım Nedir?

Palyatif bakım; kalp yetmezliği ve kanser gibi ciddi hastalıklarla mücadele eden hastaların yaşadığı semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için planlanmış tıbbi bir bakımdır. Burada hastalık ve tedavi süreçlerinin hastada yarattığı stresin minimum seviyeye indirilmesi de amaçlanır.

Palyatif bakımın temel amacı hastaların daha iyi bir yaşam sürmesini sağlamak, hastanın genel durumunu iyileştirmek, hastalıkların neden olduğu ağrı, nefes darlığı, uykusuzluk, iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma gibi semptomları ve komplikasyonları azaltmaktır. Aynı zamanda hastalığın neden olduğu psikolojik etkilerin iyileştirilmesinde de palyatif bakımın etkisi büyüktür. Palyatif bakım hastaya özel bir bakım sunduğu gibi hasta yakınlarına süreç hakkında bilgilendirmeler yaparak tedavi ve bakım sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini de sağlar.

"Palyatif bakım servisi nedir?" sorusunun yanıtı da palyatif bakım konusunda merak edilen bir diğer konudur. Hastanelerde ya da özel bakım merkezlerinde palyatif bakım için ayrılmış özel bölümler palyatif bakım servisi olarak tanımlanır.

Palyatif Bakıma Nasıl Karar Verilir?

Palyatif bakım ciddi hastalıklar yaşayan kişiler için hastalıklarının her döneminde erişebilecekleri bir tedavi uygulamasıdır. Palyatif bakım hastalık teşhisinin konulmasından sonra alınmaya başlanabilir. Destekleyici bakım olarak da bilinen palyatif bakıma sevk doktor tarafından yapılır. Bu sevkten sonra hasta, hasta yakınları ve doktor görüşmesi gerçekleştirilir. Görüşme sırasında hasta, hastalığın neden olduğu belirtileri ve bu belirtilerin günlük yaşamına etkilerini doktoruyla paylaşır. Bu bilgiler ışığında palyatif bakım planı hazırlanır, palyatif bakım ekibiyle palyatif bakımın nerede uygulanacağına karar verilir. Bakım süreci konusunda hasta ve hasta yakınları bilgilendirilir. Bakım planı hazırlanırken hastanın psikolojik durumu değerlendirilir ve yakınlarının günlük yaşamında ne gibi değişiklikler olabileceği planlanır. Palyatif bakım planlaması sırasında hastanın aldığı diğer tedaviler de plana dâhil edilir. İhtiyaç duyulması hâlinde diğer tıbbi birimlerle koordineli şekilde daha geniş bir plan çizilebilir.

Palyatif Bakımda Neler Yapılır?

Palyatif bakım planı, bakım ekibi tarafından hastanın sağlık durumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak her hastaya özel olarak yapılır. Palyatif bakım şu destek tedavilerini içerir:

 • Hastalığa bağlı ortaya çıkan yoğun ağrıların azaltılması,
 • Solunumun rahatlatılması,
 • Mide bulantısı, kusma, kabızlık, ishal, iştahsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarının kontrol altına alınması,
 • Depresyon, anksiyete gibi psikolojik etkilerin azaltılması,
 • Beslenme desteği sağlanması,
 • Uyku sorunlarının giderilmesi.

Palyatif bakımda tüm bunların yanı sıra hasta ve ailesinin eğitilmesi, ileri evre hastalıklarda hastanın son dönem bakımının gerçekleştirilmesi de yer alır. Bunlara ek olarak nefes terapisi ve psikoterapi gibi destekler de sağlanır.

Palyatif Bakım Ekibi

Palyatif bakım ekibinde doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist yer alabilir. Kişiye özel bir süreç olan palyatif bakımda ekip içerisinde kimlerin yer alacağı bakım alacak kişinin hastalığına ve mevcut ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Palyatif Bakım Hangi Hastalıklar İçin Uygulanır?

Palyatif bakım genellikle ağır hastalıklara ya da tedavisi mümkün olmayan kronik hastalıklara sahip kişilere uygulanır. Özellikle ileri seviye kanser hastaları için palyatif bakım oldukça önemlidir.

Palyatif bakım uygulanan hastalıklardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kanser,
 • Kalp yetmezliği ve kalp hastalıkları,
 • Böbrek yetmezliği,
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Felç (İnme),
 • Alzheimer ve demans,
 • Parkinson,
 • Kan ve kemik iliği hastalıkları,
 • Kronik akciğer hastalıkları, KOAH,
 • HIV ve AIDS,
 • MS (Multiple Skleroz),
 • ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz),
 • Kistik fibrozis.

Palyatif Bakım Şartları

Palyatif bakım belirli hastalıklardan muzdarip kişilere uygulanır. Ancak palyatif bakım hizmeti sunulan hastalıklara sahip olan herkes palyatif bakım alamayabilir.

Palyatif bakım almak için şu şartların sağlanması gerekebilir:

 • İleri yaşta kronik hastalığa sahip olmak,
 • İleri evre kanser hastası olmak,
 • Yatağa bağımlı olmak,
 • Herhangi bir hastalık nedeniyle ağız yoluyla beslenememek,
 • İleri düzeyde yatak (bası) yaralarının gelişmiş olması,
 • Yaşlılığa bağlı yürüme sorunları, denge problemleri ya da idrar ve dışkı tutamama sorunları yaşamak,
 • İleri derecede demans ya da alzheimer hastası olmak.

Bunların dışında kesin tedavisi olmayan kronik hastalığa sahip her yaştan kişiler palyatif bakım alabilir. Ancak palyatif bakım konusunda prosedür, bakım verilecek merkeze göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle palyatif bakım taleplerinde doktor görüşmeleri oldukça önemlidir.

Palyatif Bakım Hastaları Ne Kadar Yaşar?

Genellikle hastalıkların son evresinde palyatif bakıma yönelindiği için palyatif bakım hastalarının uzun süre yaşayamayacağı gibi bir algı mevcut olsa da bu doğru değildir. Bu durum palyatif bakım hastalarının yaşam sürelerindeki farklılıkların nedenlerinden biridir.

Palyatif bakımın temel amacı hastalığın getirdiği semptomları azaltıp hastanın yaşam süresini uzatmaktır. Bu nedenle palyatif bakım alan bir hastanın yaşam süresinin kısa olacağı düşünülmemelidir. Palyatif bakım hastalarının yaşam süresinin hastalığın evresi, gidişatı ve bakım süreci gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceği söylenebilir.

Palyatif Bakım ve Yoğun Bakım Arasındaki Fark

Palyatif bakımın odağında hastanın bireysel istekleri, ihtiyaçları ve yaşam kalitesinin artırılması yer alır. Palyatif bakım sırasında kişinin hastalıktan dolayı yaşadığı yoğun ağrı, sindirim sistemi sorunları ve psikolojik etkilerin azaltılması amaçlanır. Palyatif bakım genel olarak uzun bir süreçtir.

Yoğun bakım, kritik düzeyde sağlık sorunu olan hastaların yakından takip edilmesi, gereken tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve tedavi hizmetinin verilmesi için hastanelerde oluşturulmuş özel yataklı servislerdir. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar genellikle 24 saat boyunca gözlemlenir. Bu bölümde hasta takibinden yoğun bakım hemşireleri sorumludur. Yoğun bakım ünitelerine genel sağlık durumu aniden bozulan veya ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan hastalar kabul edilir. Yoğun bakım ünitelerinde solunum destek cihazları, oksijen destek sistemleri, diyaliz cihazları ve yatak başı görüntüleme ekipmanları bulunur.

Yoğun bakım tedavisinde genel amaç akut gelişen hastalıkların ve sağlık sorunlarının tedavilerinin en verimli şekilde sürdürülmesi, enfeksiyon riskinin minimuma indirilmesi ve hastanın genel durumunun hızla iyileştirilmesidir. Bu nedenle yoğun bakım ünitelerinde ciddi tedbirler alınır. Bu tedbirler kapsamında hasta ziyaretleri çok sınırlı tutulur. Hasta yakınları sadece 1.derece akrabaları olmak şartıyla günün belirli saatlerinde ziyarette bulunabilir. Bazı hastaların yoğun bakım sonrası palyatif bakım hizmetine de ihtiyacı olabilir.

Sonuç olarak palyatif bakım ve yoğun bakım arasındaki bazı farklılıklar şunlardır:

 • Yoğun bakım tedavisi daha kısa süreli bir tedaviyken palyatif bakım daha uzun bir süreci kapsayabilir.
 • Palyatif bakımda sürece hasta yakınları da dâhil edilirken yoğun bakımda tedavi yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından sürdürülür ve genellikle hasta ziyaretine izin verilmez.
 • Palyatif bakım ev, hastane ya da palyatif bakım merkezi gibi ortamlarda sürdürülebilirken yoğun bakım hizmeti yalnızca yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde sağlanır.

Palyatif Bakım Ne Kadar Sürer?

Palyatif bakımın ne kadar süreceği bakım alan hastanın durumuna ve hastalığının evresine göre değişebilir. Bu nedenle "Palyatif bakım ne kadar sürer?" sorusunun net bir yanıtı yoktur. Hastanın bakıma ne kadar ihtiyaç duyacağına ya da ömür boyu bakıma ihtiyaç duyması hâlinde yaşam süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Palyatif bakım planlama sürecinde bu noktanın göz önüne alınması ve uzun sürme ihtimaline karşı bakım maliyetlerinin hesaplanması önemlidir. Ayrıca bakım süresi göz önüne alınarak hizmetin evde mi yoksa bir sağlık kuruluşunda mı alınması gerektiği kararlaştırılmalıdır.

Evde Palyatif Bakım

Evde alınacak palyatif bakım hizmeti doktorun vereceği talimatlara uygun şekilde planlanır. Bu plana göre hastanın ihtiyaç duyabileceği tıbbi ekipmanlar eve getirilip kurulur. Buna ek olarak palyatif bakım planı içerisinde profesyonel bir ekip tarafından sunulan beslenme ve bakım desteği ya da psikolojik destek de yer alır. Palyatif bakım hizmetlerinin evde sunulması hastanın hem psikolojik hem fiziksel sağlığının iyileşmesinde oldukça etkilidir.

Evde palyatif bakım ciddi hastalıkları olan kişilerin yaşamlarını daha kaliteli şekilde sürdürmeleri ve hastalık semptomlarının azaltılması için şu hizmetleri içerebilir:

 • Ağrı Yönetimi: Hastanın şiddetli ağrıları uygun ağrı kesicilerin kullanımıyla kontrol altına alınmaya çalışılır.
 • Tedavi Koordinasyonu: Hastanın tedavisi için gereken diğer yöntemler bir araya getirilerek koordinasyon sağlanır. Bu anlamda doktor, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık çalışanları palyatif bakım sırasında koordineli şekilde tedaviye destek olur.
 • Psikolojik Destek: Hastalığın hasta üzerinde oluşturduğu psikolojik etkilerin azaltılması ve hastanın duygusal zorluklarla başa çıkabilmesi amaçlanır.
 • Kişisel Bakım: Hastanın günlük yaşamında ihtiyaç duyabileceği banyo yapma, giyinme, yemek yeme, yataktan kalkma, tuvalete gitme gibi temel ihtiyaçları sırasında yardım sağlanır.

Bunların yanı sıra gerekli durumlarda ev işlerine yardım edilmesi, düzenli ilaç kullanması gereken hastaların ilaç takibinin gerçekleştirilmesi da evde palyatif bakım hizmetleri arasında yer alabilir.

Özel Merkezlerde Palyatif Bakım

Palyatif bakım evde gerçekleşebileceği gibi özel merkezlerde de sunulabilir. Özel merkezlerde palyatif bakım daha ağır hastalara ya da ev ortamında bakım almak istemeyen kişilere uygulanır. Palyatif bakımın nerede verileceği hasta, hasta yakınları ve doktorun bir arada gerçekleştirdiği ön görüşmede belirlenir. Bu kararı etkileyen faktörlerden biri de hastanın genel sağlık durumu ve ihtiyaç duyduğu hizmetlerdir. Özel bakım merkezlerinde verilen palyatif bakım yine ilgili ekip tarafından gerçekleştirilir.

Özel merkezlerde sunulan palyatif bakımın içerdiği bazı hizmetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hastanın temel ihtiyaçların karşılanması,
 • Solunum tedavisine ihtiyaç duyan hastalar için gereken ayarlamaların yapılması,
 • Yürüme desteği,
 • Hastanın ağrılarının dindirilmesi,
 • Banyo, tuvalet, yara ve ağız bakımı gibi hijyen ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Hareketsiz hastalarda bası yaralarının gelişmesini önlemek için belli aralıklarla pozisyon değiştirilmesi,
 • Bağırsak alışkanlıklarının düzenlenmesi,
 • İlaçların düzenli alımının takip edilmesi,
 • Psikolojik destek sunulması,
 • Hastanın beslenme ve uyku düzeninin sağlanması,
 • Egzersiz desteği ve fizyoterapi verilmesi,
 • Hasta yakınlarına gerekli bilgilerin iletilmesi.

Evde ya da özel merkezlerde sunulan palyatif bakımın uzun bir süreç olması bakım maliyetlerini de beraberinde getirir. Özel hastane palyatif bakım ücretleri konusundaki detaylar bakım alınacak süreye ve palyatif bakım planına göre değişebilir. Özel merkezlerdeki bakım ücretlerinin yüksek olmasından endişelenen hasta ve hasta yakınları, SGK anlaşmalı palyatif bakım merkezleriyle görüşerek bu konuda daha detaylı bilgi alabilirler.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma Yayımlanma Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?