Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Üre, proteinlerin yıkımı sonucu oluşan ve böbrekler tarafından atılan bir atık maddedir. Kandaki üre değerlerni ölçmek için kan üre azotu veya kısaca BUN olarak isimlendirilen bir test yapılır. Bu test, böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için önemli bir göstergedir.
İçindekiler

Üre Nedir?

Üre, vücudumuzdaki protein metabolizmasının bir ürünü olan ve böbrekler tarafından kanın süzülmesi sırasında atılan azot içerikli atık bir maddedir. Genellikle bir kan testi olarak yapılır ve bu test, böbreklerin ne kadar iyi çalıştığı hakkında önemli bilgiler sağlar.

Biyolojik olarak vücut, proteinleri kullanarak büyüme, onarım ve diğer hayati fonksiyonları gerçekleştirir. Bu süreçte, proteinler amino asitlere parçalanır ve bu parçalanma sırasında üre olarak bilinen atık bir ürün oluşur. Üre, karaciğerde üretilir ve kan yoluyla taşınarak böbreklere ulaşır. Böbrekler, üreyi süzerek idrarla vücuttan atar. Dolayısıyla üre, idrar oluşumunda ve idrarın yoğunluğunda önemli bir rol oynar. Bu süreç, böbreklerin fonksiyonel kapasitesini yansıtan önemli bir göstergedir.

Üre (BUN) Testi Nedir?

Üre (BUN) testi, kanınızdaki üre miktarını ölçen tıbbi bir testtir. Türkçe’de Kan Üre Azotu olarak da adlandırılır ve İngilizce blood urea nitrogen teriminin kısaltması olan BUN şeklinde de yazılır. Proteinlerin ve diğer önemli bileşiklerin metabolize edilmesi sonucunda oluşan bir atık maddesidir ve böbrekler tarafından filtrelendikten sonra idrarla vücuttan atılır. Bu test, genellikle böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır. Böbreklerin düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için yapılan bu test, aynı zamanda dehidrasyon, yüksek protein diyetleri veya diğer tıbbi koşullar gibi çeşitli durumları belirlemek için de kullanılabilir.

Üre (Bun) Testi Ne İçin Yapılır?

Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Test, böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını kontrol etmek için kullanılır. Böbrekler, kanı süzerek zararlı atık maddeleri ve fazla sıvıyı idrar olarak vücuttan atmaktan sorumludur. Üre düzeyinin yüksek olması, böbreklerin bu maddeleri etkili bir şekilde süzemediğini gösterebilir.

Diğer Sağlık Durumlarının Tespiti

Yüksek protein diyetleri, şiddetli dehidrasyon, üre üretimini artıran bazı ilaçlar veya tıbbi durumlar üre seviyelerini etkileyebilir. Bu test, bu tür faktörlerin etkisini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Tedavi Yanıtlarının İzlenmesi

Böbrek hastalığı gibi durumlar için uygulanan tedavilerin etkinliğini izlemek amacıyla da üre bun testi kullanılabilir.

Kan Üre Azotu (BUN) Testi: Neden Yapılır?

Kan üre azotu testi (BUN testi), böbreklerinizi ve bunların ne kadar iyi çalıştığını değerlendirmek için sıklıkla kullanılan bir testtir. Doktorunuz böbrek hastalığınız olabileceğinden şüpheleniyorsa veya böbrek yetmezliğinizi takip etmek istiyorsa bu testi isteyebilir.

BUN testi şu durumlarda yapılabilir:

 • Böbrek hastalığı veya hasarı olup olmadığınızın araştırılması
 • Diyabet veya yüksek tansiyon gibi kronik bir rahatsızlığınız varsa böbrek fonksiyonunuzun değerlendirilmesi
 • Hemodiyaliz veya periton diyalizi gibi diyaliz tedavisinin etkinliğini belirlemeye yardımcı olmak için

BUN testi tek başına herhangi bir hastalığı teşhis etmese de karaciğer hasarı, idrar yolları tıkanıklığı, kalp yetmezliği veya gastrointestinal kanama gibi diğer durumların teşhisine yardımcı olmak için yapılan kan tetkiklerinden biri olarak

Eğer böbrek sorunları ana endişe ise, kanınız üre azotu düzeyleri açısından test edilirken kreatinin seviyeleri de muhtemelen ölçülecektir. Kreatinin, sağlıklı böbreklerin idrar yoluyla vücudunuzdan filtrelediği başka bir atık üründür. Yüksek kreatinin seviyeleri böbrek hasarının bir işareti olabilir.

Doktorunuz ayrıca böbreklerinizin kanınızdan ne kadar iyi atık temizlediğini de test edebilir. Bunu yapmak için, glomerüler filtrasyon hızı (GFR) tahmini hesaplamak üzere kan örneği alabilirsiniz. GFR, böbrek fonksiyonunuzun sahip olduğunuz yüzdeyi tahmin eder.

Ne Zaman Üre (BUN) Testi Yaptırılmalıdır?

Eğer belirli şikayetleriniz varsa ya da herhangi bir belirti göstermeden böbreklerinizin sağlığı ile ilgili bilgi edinmek istiyorsanız üre (BUN) testi yaptırabilirsiniz.

Test Sonuçları

Yüksek BUN seviyeleri, böbrek yetmezliği, üretral tıkanıklık, şok, dehidrasyon, aşırı protein alımı veya ciddi yanıklar gibi durumları işaret edebilir. Düşük BUN seviyeleri ise karaciğer hastalıkları, aşırı hidrasyon veya düşük protein diyeti gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Her iki durumda da, anormal BUN değerleri detaylı bir sağlık değerlendirmesi ve uygun tıbbi müdahale gerektirir.

Üre Yüksekliği

Tanım ve Nedenler

Üre yüksekliği, kanınızdaki üre düzeyinin normalden daha yüksek olması durumudur. Bu durum, genellikle böbrek fonksiyon bozukluğunun bir işareti olarak kabul edilir. Böbrekler, kanı süzemez ve üre gibi atık maddeleri etkili bir şekilde idrar yoluyla atamazsa, bu maddeler kan dolaşımında birikir. Üre yüksekliğine yol açabilecek diğer nedenler arasında şunlar bulunur:

 • Şiddetli dehidrasyon
 • Yüksek protein diyetleri
 • Üre üretimini artırıcı durumlar (örneğin, ciddi enfeksiyonlar veya yüksek katabolizma)
 • Böbrek yetmezliği veya böbrek hastalıkları
 • İdrar yolları tıkanıklığı

Belirtiler

Yüksek üre düzeyleri genellikle belirgin semptomlara yol açmaz; ancak, temelde yatan böbrek hastalığı ilerledikçe semptomlar ortaya çıkabilir. Bunlar arasında yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, kusma, kaşıntı ve soluk cilt bulunabilir.

Tedavi

Tedavi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Dehidrasyon varsa sıvı ve elektrolit dengesinin düzeltilmesi, böbrek hastalığı söz konusuysa ilaç tedavisi veya diyet değişiklikleri gibi yöntemler uygulanabilir.

Üre Düşüklüğü

Üre düşüklüğü, kanınızdaki üre düzeyinin anormal derecede düşük olması durumudur. Bu durum genellikle yetersiz protein alımı, aşırı hidrasyon, karaciğer hastalıkları veya karaciğerin düzgün çalışmaması gibi nedenlerle ortaya çıkar. Ayrıca, gebelik sırasında da üre seviyeleri düşebilir.

Belirtiler

Düşük üre seviyeleri genellikle belirgin semptomlara neden olmaz, ancak temelde yatan karaciğer hastalığı veya beslenme eksiklikleri gibi durumlar kendi belirtilerine sahip olabilir.

Tedavi

Tedavi, düşük üre seviyelerinin nedenine bağlı olarak değişir. Eğer neden yetersiz protein alımıysa, diyetin iyileştirilmesi önerilir. Karaciğer hastalığı varsa, uygun tıbbi tedavi gerekebilir. Tedavi planı genellikle bir sağlık profesyoneli tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme sonrası belirlenir.

Normal Üre Değerleri

Normal üre değerleri ergenlik dönemine kadar genellikle 7 ila 20 mg/dL (miligram per/ desilitre) arasında değişir. Ancak bu değerler laboratuvardan laboratuvara ve kullanılan ölçüm yöntemlerine göre farklılık gösterebilir.

Çocuklarda ve yaşlılarda bu değerler biraz farklı olabilir, ve çocukların büyüme evreleri veya yaşlı bireylerin genel sağlık durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, gebelik durumunda da üre seviyeleri doğal olarak daha düşük olabilir. Bu sebeple, üre düzeylerinin değerlendirilmesi her zaman bireysel sağlık durumunuzu ve diğer etkileyici faktörleri göz önünde bulundurarak yapılmalıdır.

 • 1-17 yaş aralığında : 7-20 mg/dL
 • Yetişkin kadınlarda : 6-21 mg/dL
 • Yetişkin erkeklerde : 8-24 mg/dL
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?