Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kadınlarda görülen kanser türleri arasında yer alan vulva kanseri, diğer kanser türlerinde de olduğu gibi erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor. Kadın genital bölgesinin dış yüzeyine vulva denilmektedir. Vulva, klitoris de dahil olmak üzere üretra ve vajinanın dış bölümünü saran cilt tabakasıdır.

Vulva, yapısı itibariyle oldukça hassas bir bölgedir. Bu bölge de bazen sebepsiz ağrılar meydana gelebilir hatta kanser vakaları gözlemlenebilir. Birçok kadın hayatlarının bir dönemi boyunca vulva ağrısı ile karşı karşıya kalmıştır. Çoğu zaman adet dönemlerinde veya cinsel ilişki esnasında ağrı görülebilmektedir. Vulva ağrıları herhangi bir sebep yokken de ortaya çıkabilir ve aylarca devam edebilir.

Vulva vücudun diğer bölümlerine göre daha hassastır. Birçok kadının adet döneminde yaşadığı ağrılar normal olarak kabul edilirken, bu dönemler dışında da görülen sık ve şiddetli ağrılar için doktora gidilmesi önerilmektedir.

Vulva kanserinin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Vulva kanseri de birçok kanser türü gibi, genellikle hücrelerdeki mutasyonlara bağlı olarak gelişir.

Dış genital bölge olarak adlandırılan vulvada, tümörler en sık dış dudaklara yerleşmektedir. Vulva kanserine neden olan etkenler tam olarak bilinmese de cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün sebep olduğu düşünülmektedir. HPV’nin cinsel yolla bulaştığı göz önünde bulundurularak 11 ila 12 yaş arasındaki çocuklara HPV aşısı yaptırılması önerilmektedir.  Vulva kanserine neden olabileceği düşünülen risk faktörleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • İleri yaş
 • HPV 
 • Sigara kullanımı
 • HIV
 • Vulvada kimi cilt hastalıkları
Vulva kanseri kendini ilk etapta çok fazla belli etmese de ilerleyen dönemlerde bazı belirtiler verebilir. Şiddetli kanama haricinde ilk etapta kendini göstermeyen bu hastalık birkaç sene sonra fark edilebilir. Vulva kanseri, genellikle kasık bölgesindeki uzun süren kaşıntılar ve geçmeyen yaralar sonrasında doktora başvurulmasıyla ortaya çıkar.

Vulva, vücudun dış bölgesinde olmasına ve görülebilmesine rağmen geç tanı alan kanser türleri arasında yer alıyor. Burada kadınların vücutlarını iyi tanıması ve kendi kendilerini muayene etmeleri erken tanı açısından önemlidir. Vücutlarındaki şişlikleri, değişiklikleri fark ederek normal olmayan veya sıra dışı olan durumları fark ederek bir doktora başvuru yapmaları oldukça önemlidir. Vulva kanserinin belirtileri aşağıdaki gibidir;

 • Normal olmayan kanamalar
 • Dış genital bölgede kaşıntı
 • Deride döküntü
 • İdrar yaparken ağrı
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı
 • Kasık ağrısı
 • İyileşmeyen yaralar
 • Kaşıntı
 • Dış yüzeyde yumru veya şişlik
 • Yanma
 • Siğil
 • Deride kalınlaşma
Vulva kanseri tanısında öncelikle hastaya fizik muayene yapılıyor ve hasta öyküsü alınıyor. Daha sonra hekim tarafından biyopsi örneği istenebiliyor. Vajina dış yüzeyindeki lezyonlu dokudan biyopsi örnekleri alınarak incelemeye gönderiliyor.

Tespit edilmesi muhtemel tümörlerin büyüklüğü ve yayılım durumu hakkında bilgi sahibi olmak için bilgisayarlı tomografi, PET ve MR gibi görüntüleme yöntemleri de istenebiliyor. Yine hekimin uygun görmesi durumunda mesaneye bakılan sistoskopi ve kalın bağırsağa bakılan proktoskopi gibi işlemlerde yapılabiliyor. Ayrıca tam kan tahlili ile hastada HIV veya HPV olup olmadığı araştırılıyor.

Her kanser türünde olduğu gibi vulva kanserinin tedavisi de kişinin yaşı, durumu ve kanserin evresine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Vulva kanseri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile ya da üçünün eş zamanlı kombinasyonu ile tedavi edilebiliyor.

Cerrahi

Vulva kanserinde cerrahi operasyon yayıldığı alana ve boyutuna göre değişiklik gösterebiliyor. Vulva cerrahisi kanserin yayılımına ve evresine göre belirli bir bölgenin veya tüm bölgenin alınmasını içerebiliyor. Genellikle çok ağır geçmeyen bu cerrahi yöntemde hasta birkaç gün hastane ortamında dinlendirildikten sonra taburcu edilir.

Radyoterapi

Vulva kanserinde radyoterapi tedavisi tek başına da yapılabileceği gibi cerrahi işlem öncesinde veya sonrasında da yapılır. Cerrahi öncesinde verilen radyoterapi kanserin küçültülmesini ve ameliyatın daha kolay yapılmasına olanak sağlar. Cerrahi sonrası ise, kanserli bölgeye veya yayılım gösteren bölgelere radyoterapi uygulanabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi ilaçları da yine operasyon öncesi ve sonrasında hastanın durumu gözetilerek belirli dozlarla verilmektedir. Genellikle radyoterapi ve cerrahi işlemlerle tek başına tedavi edilemeyen durumlarda kullanılır. Aynı zamanda başlangıç evrelerinde düşük doz kemoterapiyle de tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma

Tıbbi Birimler

Medikal Teknolojiler

Vulva Kanseri biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?