Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Lazer göz cerrahisi, ya da LASIK (lazer destekli in-situ keratomileusis), uzağı görememe ya da göz kırma kusurlarının (miyop, hipermetrop, astigmat) lazer sistemleri kullanarak tedavi edilmesidir. Böylece iyi görmek için gözlük veya kontakt lens kullanımı ortadan kalkar.   Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde lazer göz tedavisi çok yüksek başarı oranlarına sahiptir. Lazer sistemleri keratom adı verilen bıçak sistemi ve excimer lazerden oluşur. İşlem esnasında keratom ile flap kaldırıldıktan sonra excimer lazer ile kornea düzeltilir. Günümüzde bıçak sistemlerinin yerini femtosaniye lazer almıştır.

Femto Saniye Lazer Nedir?Femtosaniye Lazer (LASIK), lazer ameliyatlarının başarı ve güvenliğini en üst seviyeye çıkaran yeni bir lazer yöntemidir. Bıçaksız lazer olarak da bilinir. Lazer ameliyatlarında sonucu etkileyen en önemli aşama kornea kapakçık yani flap oluşturma aşamasıdır. Daha önce bıçak yardımıyla oluşturulan kapakçık kaldırma işlemi, femtoLASIK cihazları ile artık femtosaniye lazer teknolojisiyle yapılmaktadır. Böylece bıçak kullanımına bağlı kapakçığın kopması, az veya çok kesilme, tam olmayan kapakçık, düzensiz kesi gibi riskler ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, femtosaniye lazer ile daha güvenli ve kesin kapakçık dokusu elde edilebilmekte, işlem sonrası hızlı doku yapışması sağlanmakta, daha az hasar bırakmakta, daha az göz kuruluğu görülmekte ve dolayısıyla hızlı bir iyileşme sağlanmaktadır.

Kime Lazer Göz Cerrahisi Yapılır?

1. Yaş, ideal yaş aralığı 20-40 arasıdır.

2. Son bir yılda göz derecelerinde değişim olmamalıdır.

3. 10 dereceye kadar miyopi, 4 derceye kadar hipermetropi ve astigmatizma tedavi edilebilir.

4. Yapılacak detaylı muayene ve tetkikler neticesinde, göz ve kornea yapısı uygun olan kişilere tedavi yapılabilir.

Detaylı muayene iki aşamadan oluşur, birinci aşamada görme seviyesi, gözün ön segmenti özellikle kornea ve lens dokusu, gözün arka segmenti özellikle retina dokusu klinik olarak muayene edilir. İkinci aşamada, bilgisayar yardımıyla kornea topografik analizi, lensin biometrik analizi, gözyaşı testleri, retina oct analizi yapılır. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda, gözün lazer için uygun olup olmadığı tespit edilir. Uygun olan hastalarda lazer işlemi yapılır.

Lazer Göz Cerrahisi ile İlgili Merak Edilenler

Lazer ameliyatı öncesinde göz ve çevresine kesinlikle makyaj yapılmamalıdır. Sürekli kontakt lens kullananlar işlemden birkaç gün önce lens kullanımını bırakmalıdır.

Lazer tedavisinde anestezi sıklıkla bir göz damlasıyla uygulanır

İşlem sırasında ve sonrasında ağrı veya kanama olması genellikle beklenmez. Batma sulanma ve ışık hassasiyeti olabilir.

Lazer göz tedavisi olan kişiler katarakt ameliyatı olabilir.

Göz yapısı uygunsa ikinci kez lazer yapılabilir.

Lazer tedavisi mevcut göz tembelliğini tedavi etmez.

Lazer tedavisi sonrasında bir süre göz damlaları kullanılması gerekmektedir. Ertesi gün görme netliği çok büyük oranda sağlandığı için normal yaşama hızla dönülür. Özellikle ilk ay, göze darbe almamak ve gözleri sert bir biçimde ovuşturmamak önemlidir.

Lazer tedavisi sonrasında bir süre suyla temastan kaçınılmalı ve spor yaparken koruyucu gözlük kullanılmalıdır. Güneşin UV ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Doktorunuzun belirlediği sürelerde düzenli kontrol gerekir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?