Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

2018 yılında hizmete açılan Kent Bayraklı Tıp Merkezi, şehrin yeni merkezi Bayraklı’da Fethi Sekin Parkı yanında konumlanmaktadır. 5 bin metrekarelik alana sahip tıp merkezi, multidisipliner yaklaşımlarla gerçekleştirilen tanı ve tedavi hizmetlerini tek çatı altında vermektedir.

Öne Çıkan Hizmetler

Kent Bayraklı Tıp Merkezi, poliklinikleri, medikal teknoloji görüntüleme sistemleri, günübirlik operasyonların yapılabildiği ameliyathaneleri ve diğer tüm alanları ile hastaların ve yakınlarının gereksinimlerine uygun tasarlanmıştır.

Merkezde MR, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Panoramik Röntgen, Kemik Dansitometresi, Ultrason, 3D Mammografi (Tomosentez), Dijital Röntgen hizmetleri sunulmaktadır.

Ulaşım


 • Bornova'dan Ulaşım

  Araç ile: Ankara caddesi üzerinden Alsancak-Konak yönüne doğru Bayraklı Bornova yönüne doğru.

  Otobüs ile: Ankara caddesi üzerinde yeni garaj-menemen 800 nolu otobüs hattı. 963-63-328-214 / Şehit Murat Aslantürk durağı.

  Dolmuş ile: Ankara caddesi yeni garaj-menemen dolmuşları.

  Metro ile: Sanayi metro durağı.

 • Buca'dan Ulaşım

  Araç ile: Ankara-İzmir istikametinde Ankara caddesi üzerinde Bayraklı-Bornova yönüne doğru. (Eski Turkcell yanından)

  Otobüs ile: 415 Tınaztepe-Bornova metro. Dolmuş ile: Buca-Osmangazi dolmuşları.

  Metro ile: Şirinyer izbandan/Halkapınar izbandan – Bornova yönüne sanayi metro durağında inilecek.

 • Çiğli'den Ulaşım

  Araç ile: Ankara-İzmir istikametinde Ankara caddesi üzerinde Bayraklı-Bornova ayrımından sola dönerek hastanemize ulaşabilirsiniz.

  Otobüs ile: 800 Menemen-Yeni Garaj.

  Dolmuş ile: Menemen-Otogar.

  Metro ile: İzban salhane durağında inilir, 328 nolu otobüs aktarması ile Bornova yönüne doğru Şehit Murat Aslantürk durağında inerek hastaneye ulaşabilirsiniz.

 • Karşıyaka'dan Ulaşım

  Araç ile: Ankara-İzmir istikametinde Ankara caddesi üzerinde Bayraklı-Bornova ayrımından sola dönerek hastaneye ulaşabilirsiniz..

  Dolmuş ile: Egekent-Bornova dolmuşları / Karşıyaka-Atatürk Mh. Yeni yol dolmuşları, Bornova Öğretmenevi durağı/Mansuroğlu mahallesi. Metro ile: İzban salhane durağında inilir, 328 nolu otobüs aktarması ile Bornova yönüne doğru Şehit Murat Aslantürk durağında inerek hastaneye ulaşabilirsiniz.

 • Konak'tan Ulaşım

  Araç ile: Ankara-İzmir istikametinde Ankara caddesi üzerinde Bayraklı-Bornova ayrımından sola dönülür.

  Dolmuş ile:63 nolu Evka3-Bornova / Şehit Murat Aslantürk durağında inebilirsiniz. Metro ile: Sanayi metro durağında inerek hastaneye ulaşım sağlayabilirsiniz.

 • Her Güzergahtan Ulaşım

  Halkapınar metro durağında inilir / 168 nolu Evka4-Bornova otobüsüne binilir. Bornova Öğretmenevi durağında inilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi

Tıbbi Birimler

Doktorlar

Bayraklı Tıp Merkezi 'nde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Adres ve İletişim

ADRES Mansuroğlu Mahallesi, 286/10 Sokak, No:7A, Bayraklı, İzmir

TELEFON +90 (232) 570 49 00

E-POSTA infobayrakli@acibadem.com

kent-bayrakli-tip-merkezi-google-maps-image.webp

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İÇİNDEKİLER