Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ROSA (Robotik Cerrahi Asistan), diz ve kalça protezlerini tam ölçüsüne göre ayarlayarak, daha hızlı iyileşme ve fonksiyonların düzelmesini sağlayan bir robotik cihazdır. Dejeneratif eklem hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve post-travmatik durumlar gibi çeşitli ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. ROSA, cerrahlara hassas hareketler yapma imkanı sunarak operasyon başarısını artırır ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirir. Ameliyat sırasında robotik teknoloji, kesilerin kontrolünü sağlar ve daha az invazif prosedürlerle iyileşme sürecini hızlandırır.
İçindekiler

ROSA (Robotik Cerrahi Asistan) Nedir?

ROSA kısaca Robotik Cerrahi Asistan, diz ve kalça protezlerini tam ölçüsüne göre ayarını ve boyutlamasını yapan bir robotik cihazdır. Bu inovatif cihaz, diz ve kalça protezlerinin tam ölçüsüne göre ayarlanmasını ve boyutlandırılmasını sağlar.  Hızlı iyileşme, hareketlerin geri kazanılması ve fonksiyonların seri düzelmesi bakımından normal diz protezlerinden daha etkilidir.

Rosa (Robotik Cerrahi Asistan) data bankta topladığı bilgileri cerrahın deneyimine sunar. Rosa cihazının topladığı data kullanılarak; daha iyi planlama, ileri enfermasyonlarda karar verebilme ve kişinin ihtiyaçlarına uygun cerrahi müdahale şansı verir.

Rosa cihazı dejeneratif eklem hastalıkları, Romatizmal hastalıklar, postravmatik durumlar ve primer kalça ve diz artritlerinde, eklem bozukluklarında, total eklem protezi uygulamaları için kullanılır.

Geleneksel diz protezlerine oranla hızlı iyileşme sürecine olanak tanır ve hareketlerin geri kazanılmasını hızlandırır. Ayrıca fonksiyonların hızlı bir şekilde düzelmesine yardımcı olur.

Rosa (Robotik Cerrahi Asistan), cerrahların operasyon sırasında daha doğru ve hassas hareketler yapmasına olanak tanımasıdır. Bu da cerrahi müdahalelerin başarı oranını artırır ve hastaların iyileşme süreçlerini optimize eder.

ROSA'nın giderek artan popülerliği, cerrahi teknolojideki ilerlemelerin örneklerinden biridir. Bu tür yenilikler, sağlık sektöründe tedavi edilebilecek hastalıkların ve rahatsızlıkların kapsamını genişleterek, hastaların yaşam kalitelerini artırır.

Rosa Cihazı Kullanım Alanları Nelerdir?

ROSA, total kalça ve diz protezlerinde cerrahi hataları minimize etmek, daha az doku hasarı ve kesi ile ameliyat gerçekleştirmek için geliştirilen yenilikçi bir yöntemdir. Bu cihazın kullanım alanları oldukça çeşitlidir ve çeşitli ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde etkili bir şekilde kullanılır. 

ROSA'nın kullanım alanları oldukça geniştir. Dejeneratif eklem hastalıkları, romatizmal hastalıklar, post-travmatik durumlar ve primer kalça ve diz artritleri gibi çeşitli ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca, eklem bozuklukları ve total eklem protezi uygulamaları için de ideal bir çözümdür.

Bu yöntem, cerrahların ameliyat sırasında daha hassas ve doğru hareketler yapmasını sağlar, böylece hastaların iyileşme süreçlerini optimize eder. ROSA'nın sunduğu hassasiyet ve doğruluk, cerrahi müdahalelerin başarı oranını artırırken, hastaların yaşam kalitesini artırmada da önemli bir rol oynar.

ROSA Cihazı Nasıl Uygulanır?

Rosa ile ameliyat cerrahların hazırlığından sonra aynı steril şartlarda robotik uçlarına hazırlanıp ameliyat vakasının alımı ve bir mühendis aracılı yönüyle kontrol edilmesi ile yapılır.

Steril koşullarda, cerrahlar tarafından robotik uçlar hazırlanır ve hasta ameliyata alınır. Sonrasında, bir mühendis tarafından kontrol edilerek cihazın yönlendirilmesi sağlanır. Bu süreç, cerrahi prosedürün doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için titizlikle yürütülür. 

ROSA'nın robotik teknolojisi, cerrahlara daha hassas ve doğru bir şekilde hareket etme yeteneği sunar. Bu yöntem, cerrahların ameliyat sırasında daha az invazif (kesi) olacak şekilde çalışmalarını sağlayarak, hastaların iyileşme sürecini hızlandırır ve komplikasyon riskini azaltır. 

ROSA Cihazı Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

ROSA (Robotik Cerrahi Asistan)cihazı, çeşitli ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan cerrahi bir araçtır. Özellikle dejeneratif eklem hastalıkları, romatizmal hastalıklar, post-travmatik durumlar ve primer kalça ve diz artritleri gibi durumlarda ROSA'nın kullanımı oldukça yaygındır.

Dejeneratif Eklem Hastalıkları

Dejeneratif Eklem Hastalıkları, genellikle eklemlerdeki kıkırdakların zamanla yıpranması ve aşınmasıyla sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Bu hastalıklar genellikle yaşla birlikte ortaya çıkmaya başlar ve eklemlerde ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. ROSA cihazı, bu tür hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Özellikle eklem protezi uygulamalarında cerrahların daha doğru ve hassas çalışmasına olanak tanır, böylece hastaların yaşam kalitesini artırır.

Romatizmal Hastalıklar

Romatizmal hastalıklar, bağışıklık sisteminin, kendi dokularını hedef aldığı ve iltihaplanmaya neden olduğu hastalıklara denir. Bu hastalıkların bazıları eklem iltihaplanmasına (artrit) yol açabilir. Rosa cihazı, bu gibi durumların tedavisinde cerrahlara daha etkili bir cerrahi müdahale imkanı verir.

Post-Travmatik Durumlar

Travma sonucu eklemlerde hasar oluşması genellikle post-travmatik durumlar olarak değerlendirilir. Bu durumlar genellikle spor yaralanmaları veya kaza sonucu meydana gelir ve eklemlerdeki hasarın onarılması ya da protez uygulamaları gerekebilir. ROSA cihazı, bu tür durumlarda cerrahlara hassas çalışma imkanı sunar, böylece hastaların daha hızlı ve başarılı bir iyileşme süreci geçirmesine yardımcı olur.

Primer Kalça ve Diz Artritleri

Eklemlerdeki kıkırdak hasarının başlıca nedenlerinden genellikle primer kalça ve diz artritleridir. Bu hastalıkların ilerlemesi, eklem protezi gibi uygulamaları gerektirebilir. ROSA cihazı, bu tür cerrahi müdahalelerde cerrahlara daha doğru ve hassas hareketler yapma imkanı sunar.

Genel olarak Rosa cihazı, çeşitli ortopedik hastalıkların tedavisinde cerrahların hassas bir şekilde çalışmasını sağlayarak, hastaların iyileşme süresini ve yaşam kalitesini etkiler.

ROSA Robotu ile Diz Protezi Tedavisi Nasıl Yapılır? 

Rosa ile diz protezi yapılırken hastanın klasik yöntemden farklı olarak tüm kesileri ve yerleştirme aşamaları robot ile kontrol edilerek planlanır ve uygulanır.

Geleneksel diz protezi cerrahisinde, cerrahların manuel olarak kesileri yapması ve protezi yerleştirmesi gerektiği için cerrahi beceri ve deneyime dayanır. Ancak ROSA Robotu, doktorun bu süreci daha kontrollü ve öngörülebilir hale getirmesine yardımcı olur. Ameliyat öncesi, ROSA tarafından hasta üzerindeki anatomik yapılar detaylı bir şekilde taranır ve cerrahi planlama yapılır. Bu sayede cerrahlara, protezin doğru konumlandırması ve kesilerin en minimal şekilde yapılması konusunda yardımcı olur.

Ameliyat sırasında ROSA Robotu, cerrahın talimatlarına göre hareket ederek kesilerin yapılmasını ve protezin yerleştirilmesini kontrol eder. Robotun hassas hareketleri, cerrahın el becerisine kıyasla daha az hata yapılmasını sağlar. Ayrıca, ROSA'nın 3D görüntüleme ve navigasyon özellikleri, cerrahlara ameliyat alanını daha iyi görüntülemesine yardımcı olur. 

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?