Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

2022 yılında Acıbadem Sağlık Grubu’na katılan Acıbadem Adana Ortopedia Hastanesi, 2008 yılından beri Adana ve çevresine hizmet sunuyor. Acıbadem Ortopedia Hastanesi kalça, omurga, diz, el ve omuz alanlarında hizmet sunuyor.

8.127 m2 Kapalı Alan

Acıbadem Adana Hastanesi’nin hemen yanında yer alan Acıbadem Adana Ortopedia, 7.765 m2’lik kapalı alanda 8’i süit olmak üzere 34 standart oda bulunuyor. Hastanede Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Dahiliye, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik Tedavi, Genel Cerrahi, Acil Durum, Enfeksiyon Hastalıkları gibi alanlarda operasyonel müdahaleler yapılıyor. 

Medikal Cihazlar

Acıbadem Adana Ortopedia Hastanesi’nde yer alan cihazlar arasında; Açık MR, 3 Boyutlu BT, Kemik Dansitometre, USG, Renkli Doopler USG,   Mobil ve Standart Direkt Röntgen Sistemleri bulunuyor.

Tıbbi Birimler

Acıbadem Adana Ortopedia Hastanesi’nde; Ortopedi ve Travmatoloji, Anestezi ve Reanimasyon, Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Yoğun Bakım, Beslenme ve Diyet, Radyoloji ve Acil Servis hizmetleri sunuluyor.

Ulaşım

 • Özel Aracınız İle Geliyorsanız

  E-5 (D400) karayolunu tercih ederseniz; Mersin istikametinde ilerleyip, Celal Bayar Köprüsü'nü geçtikten sonra, Adana Sanayi Odası'na varmadan Acıbadem Adana Hastanesi levhasından sağa dönerek hastanemize ulaşabilirsiniz. Havalimanı 'ndan ya da otogardan gelmeyi tercih ederseniz (Mersin istikametinden dönüş E-5); Adana Sanayi Odasını geçince, Celal Bayar Köprüsünden sağa dönerek Mersin istikametine devam edip, Çifte Minare yönünde ilerleyip Acıbadem Adana Hastanesi yön tabelamızı takip ederek hastanemize ulaşabilirsiniz.

  Atatürk Caddesi 'ni tercih ederseniz; Atatürk Parkı'nın yanında bulunan Cumhuriyet Caddesi'nden sağa dönerek Çifte Minareyi geçtiğinizde hastanemize ulaşabilirsiniz.

 • Minibüs İle Geliyorsanız

  Özen 2 dolmuşlarına binerek hemen hastanemizin önünde inebilirsiniz.

 • Otobüs İle Geliyorsanız

  161 veya 162 nolu otobüsleri kullanarak hastanemizin önünde inebilirsiniz.

Hastane Organizasyon Şeması

Adana Hastanesi

Uyarılar

Çiçek: Çiçekler enfeksiyon taşıma risklerine karşı hasta odalarına ve katlara kabul edilmemektedir. Görevlilerimiz tarafından alınan çiçekleriniz taburcu olurken size teslim edilir.

Refakat: Hastalarımıza sadece 1 refakatçi eşlik edebilir. Saat 22.00'den sonra odada bulunan ziyaretçiniz refakatçi kabul edilir.

Sigara: Hastanemizin iç mekanlarında sigara kullanılması yasaktır.

Hastanede düşmelerden korunma bilgisi için tıklayın...


Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 2 Ağustos 2023 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma

İmkanlar

 • Otopark

  Acıbadem Adana Hastanesi'nde, misafirlerimiz için ücretsiz otopark hizmeti verilmektedir.

 • ATM

  Acıbadem Adana Ortopedia Hastanemizde Deniz Bank ATM'si bulunmaktadır.

 • Kafeterya

  Hastanenin giriş katında kafeterya hizmeti sunuluyor.

 • İbadethane

  İbadethanelerimiz hastanemizin - 1B katında tüm din ve inanç mensuplarının kullanımına uygun şekilde hazırlanmıştır.

Tıbbi Birimler

Doktorlar

Adana Ortopedia Hastanesi 'nde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Adana Ortopedia Hastanesi 'nde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımız aşağıda yer almaktadır:

Adres ve İletişim

ADRES Döşeme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:64 Seyhan /Adana

TELEFON +903224327777

E-POSTA ortopedia@ortopedia.com.tr

acibadem-adana-ortopedia-hastanesi-google-maps-image.webp

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İÇİNDEKİLER