Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Yeni görüntüleme teknolojilerinden biri olan Tüm Vücut MR, tümörlerin erken evrede saptanması amacıyla kullanılır. Yaklaşık 40-45 dakika sürede tüm vücuttan görüntü alma işlemi tamamlanır. Tüm Vücut MR çekiminde, diğer MR uygulamalarında olduğu gibi kişi radyasyon almaz.

Bugüne kadar sadece şüphe edilen bölgeler için uygulanan MR, özel bir yazılımla, tüm vücudu tek seansta tarayabilecek bir hale getirilmiştir.

Bu yöntem, beyin ve boyun da dahil olmak üzere vücut içindeki birçok organdaki tümörlerin büyümeden ve yayılmadan erken dönemde teşhis edilmesini amaçlıyor.

Tüm Vücut MR, kanser riski yüksek ya da endişesi olan, bu konuda rutin check up‘larını yaptıran kişilerde tamamlayıcı olarak uygulanabiliyor.

MR (Manyetik Rezonans) uzun yıllardır birçok hastalıkta tanı koymayı sağlayan ve tedavi sonrası takiplerde yaygın olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemi. Günümüzde MR, hasta olmayan ve herhangi bir yakınması bulunmayan kişilerde check up tarama amaçlı da kullanılabiliyor.

Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR görüntülemesi ne kadar sürer?

Standart Tüm Vücut MR yaklaşık 40-45 dakika süren bir inceleme yöntemi ve check up amaçlı tüm vücutta MR ile inceleme yapılabiliyor.

Tüm Vücut MR Hakkında:

 • Tüm Vücut MR taraması kanser riski ya da endişesi olan ve bu konuda rutin check-up’larını yaptıranlara tamamlayıcı ileri bir check-up modeli olarak sunulmaktadır.
  Beyin ve boyun dahil tüm vücut tek seansta görüntülenir. 
 • Check-up amaçlı kullanılabilir. Bugüne kadar sadece şüphe edilen bölgeler için uygulanan MR, tüm vücudu tek seansta tarar.
  Bu yöntemde vücut genellikle 5 mm. aralıklı parçalar halinde taranıp ardından dijital veriler otomatik yazılım programı ile tek parça halinde düzenlenmektedir. Görüntülerin alınması yaklaşık dakika sürer.
 • Tüm Vücut MR taraması ile hastalık bulguları oluşmadan ve tümör yayılmadan bilgi alınması amaçlanır. Ailesel tümör riski bulunan kişiler bu incelemeyi yaptırabilir. 
 • Meme, akciğer, prostat ve gastrointestinal tümörlerin erken evrede saptanabilmesi için klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması önerilmektedir.

Sağlık durumunu merak edenler ile ailesel tümör riski bulunan kişiler bu incelemeyi yaptırabilir.

Beyin, kas ve iskelet sistemi dahil birçok tümör türünün henüz klinik bulgu vermeden erken dönemde saptanabilmesine olanak sağlar.

Kanser taraması için tasarlanmış bir yöntem olan Tüm Vücut MR’ın standart çekimleri vasküler (damar) tarama programlarını içermiyor.

Ancak anevrizma denen beyin damarlarındaki balonlaşmanın yüksek kanama riski ve sıklığı nedeni ile talep eden hastalarda, 5 dakika süreli program ile kontrast madde vermeden Kranial MR Anjiografi incelemesi yapılıyor.

Kalp damarlarında hastalık riski ve endişesi olan hastaların ise Koroner BT Anjiyografi ile check up yaptırması öneriliyor.

Tüm Vücut MR Hangi Organları Tarıyor?

 • Tüm Vücut MR çekimlerine önce beyinden başlanıyor. Ardından boyun ve akciğer ile göğüs kafesinin çekimi yapılıyor.
  İşleme; karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi ve karın içi diğer organların ve mesanenin incelemesi ile devam ediliyor.  
 • Erkeklerde prostat, testis, kadınlarda rahim ve yumurtalıklar taranıyor. Ayrıca (kollar hariç) kemikler ve kaslar da aynı seansta diz altına kadar incelemeye dahil oluyor. 
 • Akciğer, meme, prostat ve gastrointestinal sistemin tümör taramasında ise erken dönem bulguları gözden kaçırmamak için mutlaka bilinen diğer klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması gerekiyor.
 • Tüm Vücut MR’da hasta MR için uygun, metal içermeyen kıyafet ya da hasta önlüğü giyiyor. Üzerine alıcı antenler bulunan, ‘koil’ olarak adlandırılan alet konuluyor. Rutin bir MR çekimi ile aynı çekim yapılıyor.
 • Hasta sabit haldeyken MR cihazının hareketli masası ile, programlandığı gibi beyinden başlayarak diğer bölgelere doğru sırasıyla çekim yapılıyor.
 • Hastanın MR masasında 45 dakika hareketsiz yatması gerekiyor.
 • Karın ve göğüs bölgelerinin çekimi sırasında, hastadan 20 saniyeyi geçmeyecek şekilde nefesini tutması isteniyor.

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

 • Tüm Vücut MR Check-Up nedir?

  Standart yöntemlerle check-up’larını yaptıran sağlıklı kişilerde tamamlayıcı olarak kullanılması önerilen ve tarama amaçlı son yıllarda kullanıma giren MR inceleme yönteminin adıdır.

 • Tüm Vücut MR Check-Up çekimi ne kadar sürer?

  Tüm Vücut MR Check-Up işlemi yaklaşık 45 dakika içinde tamamlanmaktadır.

 • Tüm Vücut MR yaptırmak Mamografi işlemi yerine geçer mi?

  Meme tümörlerini en erken evrede saptanabilmesi için tarama amaçlı Mamografi ve Meme Ultrasonu yapılmaktadır. Tüm Vücut MR tarama protokolünde memenin ayrıntılı görüntülenmesi için gerekli zaman alıcı ve kontrastlı inceleme programlanması yapılmadığından ancak belli bir büyüklüğün üzerindeki meme tümörlerini saptanabilmesi mümkün olmaktadır. Yüksek riskli ve gerekli olgularda memeye santalize ilaçlı MR ile ayrıntılı inceleme önerilir.

 • Tüm Vücut MR yaptırmak Prostat Taraması yerine geçer mi?

  Tüm Vücut MR ile belli bir büyüklüğe ve farklı görünüme ulaşmış prostat tümörleri saptanabilir. Ancak prostat tümörlerini daha erken evrede saptayabilmek için laboratuvar tetkikleri (PSA) ve klinik muayenenin de mutlaka yapılması önerilir. Yüksek riskli ve gerekli olgularda Multiparametrik ilaçlı prostat MR inceleme önerilir.

 • Tüm Vücut MR yaptırmak Tiroid Ultrason yerine geçer mi?

  Tüm Vücut MR ile belli bir büyüklüğe ve farklı görünüme ulaşmış tiroid tümörleri saptanabilir. Ancak Tiroid Ultrasonu ile çok daha küçük ve riskli nodüller saptanabileceği için ultrason daha duyarlıdır. Ultrason sonrası gerekli olgularda biyopsi önerilebilir.

 • Tüm Vücut MR yaptırmak Gastroskopi ve Kolonoskopi yerine geçer mi?

  Tüm Vücut MR ile belli bir büyüklüğe ulaşmış mide, ince bağırsak ve kolon hastalıkları tümörleri saptanabilir. Ancak erken evrede saptanmaları için gastroskopi ve kolonoskopi işlemlerinin risk grubu hastalarda mutlaka yapılması gerekmektedir.

 • Tüm Vücut MR akciğer kanseri taramasında Bilgisayarlı Tomografiden daha duyarlı mıdır?

  Bilgisayarlı Tomografi akciğer tümörlerini erken saptamada en duyarlı yöntemdir. Yüksek riskli hastalarda düşük doz BT inceleme önerilir.

 • Akciğer kanseri taramasında Tüm Vücut MR Kullanılabilir mi?

  Tüm Vücut MR incelemede akciğerde kitle 1 cm’ den büyük ise saptanabilir.

 • Tüm Vücut MR Check-Up’ın hangi sıklıkta yaptırılabilir?

  Rutin Check-Up uygulamaları ile beraber her yıl tekrarlanabilir.

 • Tüm Vücut MR çekimi yapılırken ne kadar radyasyon alınır?

  Tüm Vücut MR esnasında vücudunuz radyasyona maruz kalmaz.

 • Tüm Vücut MR hizmetinde yaş sınırı var mıdır?

  Sağlık durumu elveren, MR cihazında hareketsiz durabilecek, MR’a girmesine engel olmayan kişilerde kullanılabilir.

 • Tüm Vücut MR da hazırlık gerekli mi?

  Mide ve ince bağırsakların daha iyi görüntülenebilmesi için 8 saatlik açlık önerilir. Sıvı gıdalar almanın sakıncası yoktur ve idrar sıkışıklığı gerektirmez.

 • Tüm Vücut MR’da damardan kontrast madde kullanılır mı?

  Check-up incelemelerinde kontrast madde kullanılması tercih edilmemektedir. Riskli lezyon saptanan hastalarda ve lezyon karekterizasyonu için gerekli olgularda başka bir seansta kontrastlı inceleme yapılması gerekebilir. Kanser riski yüksek hastalarda tarama işleminin kontrastlı yapılması duyarlılığı artırmaktadır.

 • Tüm Vücut MR Check-Up ile vücutta var olan her lezyonun görülebilmesi mümkün müdür?

  Bir lezyonun radyolojik olarak saptanabilmesini belirleyen temel unsurlar lezyonun boyutu ve köken aldığı doku ya da organa göre oluşturacağı kontrast farklılığıdır. Radyolojik metotların duyarlılığı lezyonun yerine ve türüne göre değişmekle birlikte parankimatöz organlardan orijin alanlar genellikle 1 cm. ve üzerinde iken tespiti kolaylaşır.

 • Tüm Vücut MR cihazı diğer MR cihazlarından farklı mıdır?

  Tüm Vücut MR için 1, 5 ya da 3 Tesla MR cihazlara kullanılabilir. Bu cihazlara eklenen tüm vücut donanımı ve yazılımı ile bu çekim yapılabilir.

 • Tüm Vücut MR yaptırmak Rahim ağzı kanseri taraması yerine geçer mi?

  Tüm Vücut MR ile ancak belli boyutlara ulaşmış ve farklı sinyal oluşturan rahim ve rahim ağzı tümörleri görüntülenebilmektedir. Ancak erken evrede riskli kişilerde teşhis için en etkin tarama yöntemi olan Pap Smear yapılması önerilmektedir.

 • Tüm Vücut MR Check Up kaç kiloya kadar olan hastalarda yapılabilmektedir?

  Boy-kilo oranı önemli olmakla birlikte genellikle 160 kiloya kadar olan hastalar için uygundur.

 • Kişinin kapalı alan korkusu var ise, genel anestezi ile yapılabilir mi?

  Anestezi eşliğinde Check-Up MR yaptırmak işlem kalitesini azaltacağından hekimler tarafından tercih edilmemektedir.

 • Tüm Vücut MR ile Bel ve Boyun fıtıkları görüntülenebilir mi?

  Tüm Vücut MR işleminde temel amaç bel fıtığını görüntülemek olmasa bile omurga ile ilgili patolojiler için alınan protokolde bariz disk dejenerasyonları ve fıtıklaşmalar tespit edilebilmektedir. Detay gereken durumlarda ve yakınması olan hastalarda ilgili Spinal bölgenin ayrıntılı MR incelemesi gerekebilir.

 • Damar Hastalıkları belirlenebiliyor mu?

  Kanser taraması için tasarlanmış bir yöntem olan Tüm Vücut MR’ın standart çekimleri vasküler (damar) tarama programları içermiyor. İsteyen hastalarda beyin damarlarında anevrizma adı verilen ve kanama riski olan baloncuk varlığını araştırmak için 5 dakikalık ek programla Kranial MR Anjiografi incelemesi yapılabiliyor. Kalp damarlarında hastalık riski ve endişesi olanlara ise çok kesitli Koroner BT Anjiografi ile Check-up yaptırması öneriliyor.

 • Kimler MR'a giremez?

  Klostrofobik hastalar (kapalı alan korkusu), vücutlarında MR uyumu bilinmeyen metalik implantı olan ve daha önce MR'a girmemiş hastalarda ön görüşme gerekmektedir. Kalp pili (MR uyumlu olmayan) ve 1990 öncesi ameliyatla beyinde anevrizma klipsi takılan hastalar hiçbir durumda MR'a girmemelidir.

 • Kime önerilmez?

  Genel durumu iyi olmayan kişilere, MR cihazında 1 saat yatamayacak, çekime oryante olamayacaklara, spesifik bir hastalık ya da bölge ile ilgili ayrıntılı bilgi gereken yakınması olanlara tarama amaçlı inceleme önerilmez.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı

İletişim

Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size ulaşmamızı ister misiniz?