Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Tıpta Uzmanlık Kurulu Perinatoloji
 • 1984 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1979 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 İzmir Özel Acıbadem Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü
 • 2011 - 2023 İzmir Özel Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1997 - 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD (Prof.Dr.)
 • 1991 - 1997 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD (Doç.Dr.)
 • 1988 - 1991 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD (Yard. Doç.Dr.)
 • 1986 - 1988 SSYB Van Doğum Evi ve SSYB Ayvalık Devlet Hastanelerinde Mecburi Hizmet Görevi
 • 1984 - 1986 Kasımpaşa Deniz Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
ÜYELİKLER
 • Ege Perinatoloji Derneği
 • Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
 • Türk Jinekoloji Derneği
 • İzmir Tabip Odası
 • International Society of Ultrasound in Obstetrics And Gynecology (ISUOG)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Re:Turkish Turban Sign: a rare phenotype of acrania-exencephaly-anencephaly sequence. Ultrasoun Obstet Gynecol. 2023 Jul;62(1):158. doi: 10.1002/uog.26280. DEMİR N, Fehmi Yazicioğlu H, Mendilcioglu I
 • Increased C4d and Bb immunoreactivity and decreased MBL immunoreactivity characterise first-time pathologic first-trimester miscarriage: a case-control study J Obstet Gynaecol. 2018 Jan;38(1):90-95. Canda MT, Caglayan LD, DEMİR N, Ortaç R
 • Prenatal Detection of Peters plus-like Syndrome Turk J Obstet Gynecol. 2018 Dec;15(4):273-276 Canda MT, Doğanay Çağlayan L, Demir AB, DEMİR N
 • Epigenetic Basis of Twin Discordance in Diseases: Future Benefits Gynecol Obstet Reprod Med 2018;24(2):108-118 Demir AB, DEMİR N
 • Fetal Nasal Bone Length as a Novel Marker for Prediction of Adverse Perinatal Outcomes in the First-Trimester of Pregnancy Balkan Med J 2017;34:127-31. Canda MT, DEMIR N, Sezer O
 • Two successful sequential pregnancies in the same woman following aortic valvotomy with coarctation repair and subsequent Ross procedure for bicuspid aortic valve and aortic coarctation Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2014; Early Online: 1?2 DOI: 10.3109/01443615.2014.935727 DEMIR N, Canda M. T., Saylam G
 • Ferritin and bile acid levels during the intrauterine pre-treatment of gastroschisis by serial amnioexchange J Turk Ger Gynecol Assoc. 2013 Mar 1;14(1):53-5. DEMİR N, Canda MT, Kuday S, Öztürk C, Sezer O, Danaoğlu N
 • Velamentous and Furcate Cord Insertion with Placenta Accreta in an IVF Pregnancy with Unicornuate Uterus Case Rep Obstet Gynecol 2013;2013:539379. doi: 10.1155/2013/539379. Canda MT. DEMİR N, Doğanay L.
 • Prenatal diagnosis of a 22q11 deletion in a second-trimester fetüs with conotruncal anomaly, absent thymus and meningomyelocele: Kousseff Syndrome Obstet Gynaecol Res. 2012 Apr;38(4):737-40. Canda MT, DEMİR N, Bal FU, Doğanay L, Sezer O
 • Expectant management of preterm premature rupture of membranes remote from term with exiguous amniotic fluid and a prolonged latency period: report of two cases Clin Exp Obstet Gynecol.2012;39(2):247-8. Canda MT, Sezer O, Öztürk C, DEMİR N.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI