Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Doçent
 • 2007 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2003 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2011 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2008 University of Pittsburgh Medical School, Department of Orthopaedic Surgery, Division of Sports Medicine / Knee Surgery and Arthroscopy, Visiting Research Fellow, Pittsburgh, Pensylvania, Amerika Birleşik Devletleri
 • 2006 - 2007 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Uzman Doktor
 • 2003 - 2006 Etimesgut Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2004 - 2005 TSK İskenderun Deniz Hastanesi / Tabip Teğmen
 • 1998 - 2003 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi
 • Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Ortopedik Travma Şubesi
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Artroplasti Şubesi
 • International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine
 • European Society of Sports of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy
 • Pediatrik Ortopedi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Lyophised medial meniscus transplantations in ACL deficient knees: a 19 year follow-up Knee Surgery Sports Traumatology and Arthroscopy, 20(1):109-13, (2012) (SCI) Binnet MS, Akan B, Kaya A.
 • Total diz artroplastisinde patellofemoral sorunlar. TOTBİD Dergisi 11(4):1-8, (2012) Kaya A, Kuru İ.
 • Pin and Plate fixation in complex distal humerus fractures: surgical technique and results International Orthopaedics, 2011 (SCI-Exp) Kamrani RS, Mehrpour Sr, Aghamirsalim MR, Sorbi R, Bashi R, Zargar BR, Kaya A.
 • The effect of periosteum on the union of autoclaved bone graft-host bone: experimental study in rabbits. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi, 21(3),159-65,2010. (SCI-Exp) Kaya A, Tuncay C, Kaya U, Demirörs H.
 • Torakolomber omurga kırık ve çıkıklarında tanı ve tedavi The Journal of Turkish Spinal Surgery , 21(1), 85-118,(2010) Benli IT, Kaya A.
 • Osteoartritli diz ekleminde menisküslerin histolojik ve ince yapı düzeyinde değerlendirilmesi The Ultrastructural Analyses of Meniscus Histology in Osteoarthritic Knees Turkish Journal of Rheumatology 24(3),118-122,(2009). (SCI-Exp) Kaya A, Kılıçoğlu SS, Güçlü B, Benli IT, Erdemli E.
 • Normal bireylerde nötral ve hiperfleksiyon pozisyonlarında torakolomber bölge intersipinöz mesafenin değerlendirilmesi The Journal of Turkish Spinal Surgery , 20(4),19-28,(2009) Güçlü B, Benli IT, Kaya A, Karagüven D, Köken M.
 • Trauma and adult attention defict hyperactivity disorder Journal of International Medical Research 36(1),9-16(2008)(SCI) Kaya A, Taner Y, Güçlü B, Taner E, Kaya Y, Bahçıvan HG, Benli IT.
 • Çoklu seviye tüberküloz spondilitte anterior enstrümantasyon The Journal of Turkish Spinal surgery,19(4),435-446,(2008) Benli IT, Kaya A, Güçlü B.
 • Incidence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder In Children with Musculoskeletal Traumas Psychiatry in Türkiye, 9(3), 146-149, (2007) Taner Y, Kaya A, Bakar E.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI