Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 ESSKA-AOSSM Travelling Fellowship
 • 2018 Profesörlük
 • 2013 Doçentlik
 • 2006 - 2007 University Of Iowa, Hospitals and Clinics, Sports Medicine Division, ABD / Fellowshıp
 • 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1999 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1986 - 1993 Ted Ankara Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 - 2013 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
 • 2005 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • ELPA (Euroleaque player PA)
 • ESSKA
 • Türk Basketbol Federasyonu sağlık kurulu üyesi ve A erkek takım doktoru
 • Kalça Artroskopi ve Koruyucu Eklem Cerrahisi Derneği
 • KSSTA
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effect of Mitomycin-c on post-operative adhesions in tendon surgery: an experimental study in rats Kocaoglu B, Agir I, Nalbantoglu U, Karahan M, Türkmen M. J Bone Joint Surg Br. 2010 Jun;92(6):889-93
 • Adhesion reduction after knee surgery in a rat model by Mitomycin C Kocaoglu B, Akgun U, Nalbantoglu U, Poyanlı O, Karahan M. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 May 8. [Epub ahead of print]
 • Single-row versus double-row arthroscopic rotator cuff repair in small- to medium-sized tears Aydin N, Kocaoglu B, Guven O. J Shoulder Elbow Surg. 2010 Mar 18. [Epub ahead of print]
 • No difference between knotless sutures and suture anchors in arthroscopic repair of Bankart lesions in collision Kocaoglu B, Guven O, Nalbantoglu U, Aydin N, Haklar U. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2009.17(7): 844-7
 • Preventing blood-induced joint damage with the use of intra-articular iron chelators: an experimental study in rabbits Kocaoglu B, Akgun U, Erol B, Karahan M, Yalcin S. Arch Orthop Trauma Surg. 2009.129(11): 1571-5
 • The use of screw at the fracture level in the treatment of thoracolumbar burst fractures Guven O, Kocaoglu B, Bezer M, Aydin N, Nalbantoglu U. J Spinal Disord Tech. 2009 Aug;22(6):417-21
 • Open versus minimal invasive repair with Achillon device Aktas S, Kocaoglu B. J Spinal Disord Tech. 2009 Aug;22(6):417-21
 • Combination of Luque Instrumentation With Polyaxial Screws in the Treatment of Myelomeningocele Kyphosis Kocaoglu B, Erol B, Akgülle H, Gasimov E, Yalçn S. J Spinal Disord Tech. 2008 May;21(3):199-204
 • Two-stage autologous chondrocyte implantation Totbid derg. 2022 Sep; 21(5):526-530. doi:10.5578/totbid.dergisi.2022.73. Kocaoğlu B, Bayram B, Gamlı A

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI