Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji
 • 2014 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Radyoloji ( 4 ay süreli)
 • 2009 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2020 - 2022 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi / Öğretim Görevlisi
 • 2016 - 2022 Demiroğlu Blim Üniversitesi / Öğretim Görevlisi
 • 2016 - 2020 Şişli Florence Nightingale Hastanesi / Öğretim Görevlisi
 • 2014 - 2016 Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Dr.
 • 2009 - 2014 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Asistan Doktor
ÜYELİKLER
 • TRD
 • ECR
 • TMRD
 • ESGAR
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Correlation of Periprostatic Fat Thickness Measured on Multiparametric MRI with Prostate Cancer Aggressiveness, Grand J Urol 2023;3(1):8-13 DOI: 10.5505/GJU.2022.03522 Dogukan Sokmen, Bedriye Koyuncu Sokmen.
 • Symptomatic COVID-19 Reinfection with Pericardial and Pleural Involvement. J Pak Med Assoc. 2022 Jan;72(1):171-173. Koyuncu Sökmen Bedriye, Hürkal Tuğçe
 • A Rare Case of Metastatic Malignant Paraganglioma: Following with F-18 FDG PET/MRI. JOJ Case Stud. 2022;13(2):555859 Koyuncu Sökmen Bedriye, İnan Nagihan.
 • How useful is elastography in the follow-up of achilles tendon repair? Acta Ortop Bras. 2022 Jul 6;30(spe1):e246613. Çetin Mehmet Ümit, Koyuncu Sökmen Bedriye, Fidan Fırat, Mutlu Harun, Sarı Abdulkadir, Dinçel Yaşar Mahsut, Kazdal Cengiz
 • Prediction of Prostate Cancer Aggressiveness Using a Novel Multiparametric Magnetic Resonance Imaging Parameter: Tumor Heterogeneity Index Urol Int. 2022;106(9):946-953 Koyuncu Sökmen Bedriye, Sökmen Doğukan, Çömez Yusuf İlker, Ekşi Mithat
 • Evaluation of Radiologic Findings and Lung Involvement Ratio in RT-PCRPositive Patients with COVID-19 Pneumonia KSU Medical Journal. 2022;17(2) : 191-198 Koyuncu Sökmen Bedriye, Soheil Sabet
 • Comparison of the diagnostic efficacies of 18F-FDG PET / MRI versus contrast enhanced MRI in the detection of brain metastases International Journal of Medical Reviews and Case Reports. 2022;6(5):16-21. Koyuncu Sökmen Bedriye, Server Sadık, Sabet Soheil, İnan Nagihan
 • Evaluation of Chest CT Findings using the Reporting and Data System of Patients with Suspected COVID-19 Infection Iran Red Crescent Med J. 2021 July; 23(7):e861. Sever İbrahim Halil, Özkul Bahattin, Koyuncu Sökmen Bedriye, İnan Gürcan Nagihan
 • Huge Ameloblastic Carcinoma: A Rare Case with PET-MRI Findings Clin Case Rep Int. 2021; 5: 1214 Koyuncu Sökmen Bedriye
 • 18 F-FDG PET/MRI of Primary Hepatic Malignancies: Differential Diagnosis and Histologic Grading Current Medical Imaging , DOI: 10.2174/1573405620666230508105758, 2023, 19, e080523216636 Bedriye Koyuncu Sokmen, Nagihan Inan

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?