Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji
 • 1981 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2022 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Nöroloji / Profesör
 • 2013 - 2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Nöroloji /Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı Kurucu Hekimi ve Başkanı
 • 1994 - 1998 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Nöroloji / Doçent
 • 1995 - 1996 Mayo Clinic, Department of Neurology,Divison of Cerebrovascular Disease, Rochester, MN, USA / Konuk Klinisyen
 • 1990 - 1994 Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Nöroloji Kliniği / Uzman Doktor
 • 1983 - 1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı / Asistan Doktor
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Prevalence of clinical manifestations and neuroimaging features in cerebral small vessel disease Clinical Neurology Neurosurgery (2022), 217:107244. Gez S, İnce B, Tütüncü M, Kızıltan G, Bakar MT, Tanriverdi U, Gündüz A.
 • Assessment of Patients with Intracerebral Hemorrhage or Hemorrhagic Transformation in the VENOST Study European Neurology (2021), 83(6); 615-621. Duman T, Yayla V, Uludüz D, Özaydın Göksu E, Yürekli VA, Genç H, Utku U, Çınar N, Tekeli H, Sungur MA, et al.
 • Risk factors of the ischemic stroke in patients over 80 years in Turkey International Journal of Stroke (2020),15; 386. Ince B, Senel G.
 • Epileptic seizures in cerebral venous sinus thrombosis: Subgroup analysis of VENOST study. Seizure (2020), 78 ;113-117. Uluduz D, Midi İ, Duman T, Yayla V, Karahan AY, Afsar N, Goksu EO, Mengulluoglu N, Aytac E, Sungur MA, etal.
 • Benefits and Risks of Clopidogrel vs. Aspirin Monotherapy after Recent Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis Cardiovascular Therapeutics (2019) Dec 1;2019:1607181. Paciaroni M, Ince B, Hu B, Jeng J, Kutluk K, Liu L, Lou M, Parfenov V, Wong KSL, Zamani B, et al.
 • Cerebral Venous Sinus Thrombosis as a Rare Complication of Systemic Lupus Erythematosus: Subgroup Analysis of the VENOST Study. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases (2019), 28 (12);104372. Duman T, Demirci S, Uluduz D, Kozak HH, Demir S, Misirli CH, Kucukoglu H, Cinar N, Domac FM, Öztürk Ş, et al.
 • Persistent anterograde amnesia due to the artery of Percheron occlusion: a case report Neurocase (2018), 24 (2); 95-97. Ince B, Asan F.
 • Huge Free-Floating Thrombus in the Internal Carotid Artery Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases (2017),12;3029-3030. Tanriverdi U, Kizilkilic O, Ince B.
 • Risk for Major Bleeding in Patients Receiving Ticagrelor Compared With Aspirin After Transient lschemic Attack or Acute lschemic Stroke in the SOCRATES Study (Acute Stroke or Transient lschemic Attack Treated With Aspirin or Ticagrelor and Patient Outcomes) Circulation (2017), 136 (10);907-934. Easton J, Aunes M, Albers G, Amarenco P, Bokelund-Singh S, Denison H, Evans S, Held P, Jahreskog M, Jonasson J, et al.
 • Organization of stroke care in Turkey International Journal of Stroke (2017),12 (1);105-107. Ince B, Necioglu D.
 • Migraine as a risk factor for young patients with ischemic stroke: a case-control study. Neurological Sciences(2017), 38, (4); 611-617. Abanoz Y, Abanoz YG, Gunduz A, Uluduz D, Ince B, Yavuz B, Goksan B.
 • A Multicenter Study of 1144 Patients with Cerebral Venous Thrombosis: The VENOST Study Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases (2017) 26(8);1848-1857. Duman T, Uluduz D, Midi I, Bektas H, Kablan Y, Goksel BK, Milanlıoğlu A, Orken D N, Aluclu U, Colakoglu S, et al.
 • Deep vs Lobar lntracerebral Hemorrhage on HAS-BLED Scoring System. Chest (2016),149;1589-90. Ince B, Senel G.
 • Ticagrelor versus Aspirin in Acute Stroke or Transient lschemic Attack. The New England Journal of Medicine (2016), 375;35-43. Johnston S, Amarenco P, Albers G., Denison H, Easton J, Evans S, Held P, Jonasson J, Minematsu K, Molina C, et al.
 • Efficacy of nitric oxide, with or without continuing antihypertensive treatment, for management of high blood pressure in acute stroke (ENOS): a partial-factorial randomised controlled trial. Lancet (2015), 385;617-628. Enos Trial Investigators.
 • Evaluation of the Practice Pattern of Medical Patients'' VTE Prophylaxis With a Standard Risk Assessment Model Form: MERAM Study Clinical and Applied Thrombosis Hemostasis (2015), 21 (5); 412-419. Ongen G, Demir M, Molinas N, Ince B, Ongen Z.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI