Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent
 • 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji
 • 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1996 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2012 Ufuk Üniversitesi
 • 2006 - 2009 University of Michigan
 • 2005 - 2006 Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 2002 - 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1997 - 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÜYELİKLER
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türkiye Karaciğer Araştırmaları Derneği
 • European Association for the Study of the Liver (EASL)
 • Türk Motilite Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The relationship between heterotopic gastric mucosa in the cervical esophagus and laryngopharyngeal reflux. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. Ezerarslan H, Çoban M, Kuran S, Akmansu ŞH, Özgüler Z, Beriat GK, Erkan G, Değertekin B, Kocatürk S.
 • NIH HBV OLT Study Group.Clinical outcomes of liver transplantation for HBV-related hepatocellular carcinoma: data from the NIH HBV OLT study. Clin Transplant Han SH, Reddy KR, Keeffe EB, Soldevila-Pico C, Gish R, Chung RT, Degertekin B, Lok A
 • Plasma MDA Levels, GSH-Px Activities and Nitrite/Nitrate Levels in Patients with Familial Mediterranean Fever? Journal of Clinical and Analytic Medicine. Tüzün A, B. Değertekin, Yeşilova Z, Naharcı İ, Eken A, Aydın A ve Uygun A.
 • Hepatit B Patogenezi ve Doğal Seyri Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Özel Sayısı, B. Değertekin.
 • NIH HBV-OLT Study Group.Impact of virologic breakthrough and HBIG regimen on hepatitis B recurrence after liver transplantation Am J Transplant. Degertekin B, Han SH, Keeffe EB, Schiff ER, Luketic VA, Brown RS Jr, Emre S, Soldevila-Pico C, Reddy KR, Ishitani MB, Tran TT, Pruett TL;Lok AS;
 • Characteristics of chronic hepatitis B patients who underwent liver biopsies? J Viral Hepat Chotiyaputta W, Degertekin B, McKenna BJ, Samala N, Fontana RJ, Lok AS.
 • Indications for Therapy in Hepatitis B, Hepatology Degertekin B. ve A. S. Lok,
 • Update on viral hepatitis Curr Opin Gastroenterol Degertekin B. ve A. S. Lok,
 • Helicobacter Pylori tedavisinde 14 günlük lansoprazol, levofloksasin, amoksisilin tedavisinin etkinliği Endoskopi, 15, 54-59 Dumlu, G. Ş., T. Karakan, B. Değertekin, İ. Doğan, A. Görgül ve S. Ünal,
 • Kolon poliplerinin demografik makroskopik ve mikroskopik özellikleri Endoskopi, 15, 47-50 Erkan, G., M. Ergün, T. Karakan, B. Değertekin, M. Cindoruk, G. Ş. Dumlu ve S. Ünal
Size nasıl yardımcı olabiliriz?