Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2001 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi
 • 1998 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2019 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Profesör
 • 2017 - 2018 Yakın Doğu Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Pediatrik Kardiyoloji / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Profesör
 • 2011 - 2014 Yakın Doğu Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Pediatrik Kardiyoloji / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Doçent
 • 2009 - 2014 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Doçent
 • 2007 - 2009 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 2006 - 2007 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Uzman
 • 2002 - 2006 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Uzman
 • 1993 - 2001 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
 • Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Aort Koarktasyonunda Balon Anjioplati Sonuçlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Sciences, 31(2), 100-108. (2019) Sarısoy Özlem, Ayabakan Canan, Tokel Niyazi Kürşad
 • Long-term outcomes in patients who undervvent surgical correction for atrioventricular septal defect Anatolian Journal (2018) Sarısoy Özlem, Ayabakan Canan, Tokel Kürşad, Özkan Murat, Türköz Rıza, Aşlamacı Sait (
 • Complications of cardiac catheterization in children with congenital heart disease Turkish Journal of Pediatrics, 60(6):675-683. doi: 10.24953/tu rkjped.2018.06.008. (2018) Tokel Kürşad, Gümüş Ayten, Ayabakan Canan, Varan Birgül, Erdoğan İlkay
 • Early surgical outcome of pulmonary valve replacement in patients with previous right ventricle outflovv tract reconstruction The Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 25(3), 363-367., Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.14363 (Yayın No: 4161712) (2017) SARITAŞ AHMET BÜLENT, Özker Emre, ÖZKAN MURAT, SARISOY ÖZLEM, AYABAKAN CANAN
 • Surgical options in complex transposition of great arteries Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 24(1), 1-9., Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2016.11780 (Yayın No: 4161700) ( 2016) AYABAKAN CANAN, SARITAŞ AHMET BÜLENT, Özker Emre, Türköz Rıza, TOKEL NİYAZİ KÜRŞAD (
 • Radiofrequency catheter ablation of left sided accessory pathvvays via retrograde aortic approach in children Journal of Arrhythmia, 32(3), 176-180. (Yayın No: 4161779) (2016) AYABAKAN CANAN, Şahin Murat, ÇELİKER ALPAY
 • Reliable Myocardial Protection in Congenital Heart Disease with Aortic Clamp Times Exceeding 100 Minutes Pediatric Heart Journal, 3(1), 1-6. (Yayın No: 4161772) (2016) SARITAŞ AHMET BÜLENT, Özker Emre, Yörüker Uygar, VURAN ALÎ CAN, SARISOY ÖZLEM, Türköz Rıza, AYABAKAN CANAN, TOKEL NİYAZİ KÜRŞAD
 • Does the z Score Value of the Abdominal Aorta Predict Recoarctation in an Infant. Congenital Heart Disease, 8(4), 316-321. (Yayın No: 1304009) (2013) Ayabakan Canan, Binnetoğlu Koksal, Sarısoy Özlem, Tokel Kürşad
 • Factors affecting the clinical outcomes in patients with bidirectional cavopulmonary anastomosis Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 21(4), 877-884., Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8237 (Yayın No: 4161664) AYABAKAN CANAN, SARISOY ÖZLEM, SARITAŞ AHMET BÜLENT, Özker Emre, VURAN ALİ CAN, TOKEL NİYAZİ KÜRŞAD, Türköz Rıza
 • Cardiac pathologies and clinical follow-up of patients with VVilliams syndrome. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 21(4), 1027- 1031., Doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7404 (Yayın No: 4161691) ( 2013) SARISOY ÖZLEM, AYABAKAN CANAN, TOKEL NİYAZİ KÜRŞAD, SARITAŞ AHMET BÜLENT, VURAN ALİ CAN, Özker Emre, Türköz Rıza

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI