Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Avrupa Kardiyoloji Derneği, Girişimsel Kardiyak Elektrofizyoloji ve Kateter Ablasyonu Bord Sertifikası
 • 2012 Avrupa Kardiyoloji Derneği, Girişimsel Kardiyak Pacing Bord Sertifikası 2012
 • 2009 UZ Brussels, Belçika, İnvazif Kardiyak Elektrofizyoloji ve Aritmi
 • 2004 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Medtronic firması için eğitmenlik
 • Biosense Webster, Johnson and Johnson firması için eğitmenlik
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 - 2011 UZ Brussels, Belçika, İnvazif Kardiyak Elektrofizyoloji ve Aritmi
 • 2005 - 2009 Yeditepe Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 • 2005 Mardin Devlet Hastanesi
 • 2000 - 2005 Koşuyolu Kalp Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
ÜYELİKLER
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği
 • EHRA Europen Heart Rhythm Association
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Value of Latent Outflow Obstruction to Predict Clinical Course of Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy Acta Cadiol. 2017 Bayrak F, Kahveci G, Buturak A, Karaahmet T, Ulaankhuu B, Koyuncu A, Mutlu B.
 • The usefulness of the consensus clinical diagnostic criteria in Brugada syndrome Int J Cardiol. 2013 Sep 10;167(6):2700-4 Sarkozy A, Paparella G, Boussy T, Casado-Arroyo R, Yazaki Y, Chierchia GB, De Asmundis C, Bayrak F, Namdar M, Richter S, Brugada J, Brugada P.
 • Prevalence, clinical characteristics and management of atrial fibrillation in patients with Brugada syndrome Am J Cardiol. 2013 Feb 1;111(3):362-7 Rodríguez-Mañero M, Namdar M, Sarkozy A, Casado-Arroyo R, Ricciardi D, de Asmundis C, Chierchia GB, Wauters K, Rao JY, Bayrak F, Van Malderen S, Bruga
 • Verification of pulmonary vein isolation during single transseptal cryoballoon ablation: a comparison between the classical circular mapping catheter Europace. 2012 Dec;14(12):1708-14 Chierchia GB, Namdar M, Sarkozy A, Sorgente A, de Asmundis C, Casado-Arroyo R, Capulzini L, Bayrak F, Rodriguez-Mañero M, Ricciardi D, Rao JY, Overein
 • Added value of transoesophageal echocardiography during transseptal puncture performed by inexperienced operators. Europace. 2012 May;14(5):661-5 Bayrak F, Chierchia GB, Namdar M, Yazaki Y, Sarkozy A, de Asmundis C, Muller- Burri SA, Rao J, Ricciardi D, Sorgente A, Brugada P.
 • Ventricular Repolarization Changes for a Single Heart Beat After Short Periods of Ventricular Pacing Acta Cardiologica, 2011 2011 Oct;66(5):649-51 Bayrak F, Sarkozy A, Brugada P.
 • Evaluation of myocardial bridges with 64-slice computed tomography coronary angiography Acta Cardiol. 2009 Jun;64(3):341-6 Bayrak F, Degertekin M, Eroglu E, Guneysu T, Sevinc D, Gemici G, Mutlu B,Aytaclar S.
 • Diagnostic Performance of 64-slice computed tomography coronary angiography to detect significant coronary artery stenosis Acta Cardiol., 63(1), 11-17 (Şubat 2008) (DOI: 10.2143/AC.63.1.2025326) Bayrak F., Guneysu T., Gemici G., Sevinc D., Mutlu B., Aytaclar S., Degertekin M.
 • Tissue Doppler Imaging to predict clinical course of patients with hypertrophic cardiomyopathy Eur J Echocardiogr., 9(2), 278-283 (Mart 2008) Bayrak F., Kahveci G., Mutlu B., Sonmez K., Degertekin M.,
 • Ventricular Preexcitation and Cardiac Hypertrophy Mimicking Hypertrophic Cardiomyopathy in a Turkish Family with a Novel PRKAG2 Mutation Eur J Heart Fail., 8(7), 712-715 (2006) Bayrak F., Komurcu-Bayrak E., Mutlu B., Kahveci G., Başaran Y., Erginel Unaltuna N

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?