Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde bulunan Obezite Merkezleri birçok tıbbi branşın tek bir çatı altında toplandığı multidisiplinler yaklaşımıyla hastalarına tanı ve tedavi hizmetleri vermektedir.

Acıbadem Sağlık Grubu Obezite Merkezleri obezite cerrahisinde tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Obezite Merkezi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Obezite Merkezimizde multidisipliner bir yaklaşımla uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerinde temel amacımız hastaların sorunsuz bir şekilde düzenli olarak kilo vermelerini sağlamak ve en önemlisi de kilo kaybının yıllar içerisinde korunmasını sağlamaktır.

Diyet Tedavisi

Acıbadem Obezite Merkezi’ne başvuran hastaların, beslenme ve diyet uzmanları denetiminde kilo vermesi hedeflenmektedir. Burada, her bir hasta için beslenme alışkanlıklarına ve sağlık durumuna özel, kalorisi hesaplanmış bir diyet planlanmaktadır. Hastalar, program buyunca beslenme uzmanlarının takibindedir.

Egzersiz Tedavisi

Obez hastalar, aşırı kiloları nedeniyle çoğu zaman spor yaparken sağlık sorunları yaşamaktadır. -Örneğin binen aşırı yük nedeniyle diz ekleminde oluşan problemler- Bu sorunlar, hastanın egzersizi tamamen bırakmasına yol açmakta ve daha fazla kilo almasına neden olmaktadır.

Bu hastaların egzersize tekrar başlayabilmesi için Acıbadem Obezite Merkezi uzmanları, kişinin sağlık durumuna uygun, yüzme, su jimnastiği gibi egzersizlerden oluşmuş bir program hazırlamaktadır. Genellikle haftada en az 3 gün yapılacak 45 dakikalık bir akvite bile hastanın kilo vermesinde etkili olabilmektedir.

Davranış Değişikliği Tedavisi

Beslenme ve egzersiz programları hastanın kilo vermesinde etkili bir yöntem. Ancak hastanın bu programları, belirli bir süresi olan kürler gibi görmesi ve bitiminde eski sedanter yani hareketsiz yaşantısına dönmesi tekrar kilo almasına yol açabilmektedir. Bu hastalara, yaşam alışkanlıklarında değişiklikler yapmaları, örneğin sürekli araba kullanmak yerine metroya binmeleri, hafta sonları yemek programları yerine doğa yürüyüşleri gibi spor aktiviteleriyle dolu farklı programlara ağırlık vermeleri önerilmektedir.

İlaç Tedavisi

Hastanın kilo almasına neden olan herhangi metabolik sorun varsa (reaktif hipoglisemi, insülin direnci gibi) bu sorunların ortadan kaldırılması için  doktorlar tarafından  ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Ancak ilaç tedavisinden direkt olarak obezitenin ilaçla tedavisinin anlaşılmaması gerekmektedir. Çünkü henüz obezite tedavisi için reçete edilebilecek, FDA onaylı gerçekten güvenli ve etkili bir ilaç bulunmamaktadır.

Obezite Cerrahisi

Obezite cerrahisi temel olarak iki prensibe dayanmaktadır; mide hacminin küçültülmesi ve/veya ‘malabsorsiyon’ yani yiyeceklerin emiliminin bazı aşamalarda engellenmesinin sağlanması.

Obezite Cerrahisi Kimler İçin Uygundur?

Obezite cerrahisi için beden kitle indeksi 35 ve üzeri olan, uzman denetiminde tıbbi beslenme, egzersiz ve medikal tedavi gibi yöntemlerle zayıflayamayan hastalara önerilmektedir. Bunun yanında beden kitle indeksi 30 üzerinde olan, yüksek tansiyon, diyabet, uyku apnesi gibi hastanın yaşam kalitesini ve süresini etkileyen hastalara önerilmektedir. Hangi ameliyatın uygun olduğu, doktorlar tarafından yapılan çeşitli muayene ve tetkikler sonucunda belirlenmektedir.

Doğurganlık çağında olan ve kısa vadede çocuk sahibi olmayı planlayan kadınların, bu durumu doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Çünkü obezite cerrahisi ameliyatlarını takip eden 24 ay boyunca hamile kalınmaması tavsiye edilmektedir.

Obezite Cerrahisinde Tedavi Yöntemleri

Tüp Mide Ameliyatı (Sleeve Gastrektomi)

"Sleeve Gastrektomi" olarak da bilinen tüp mide ameliyatlarında, midenin hacminin küçültülmesi (yaklaşık 60-100cc) ve böylece hastanın çok az gıdayla tokluk hissetmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, midenin belli bir bölümü cerrahi işlemle çıkarılmakta ve geriye tüp şeklinde (yaklaşık bir muz büyüklüğünde) bir mide bırakılmaktadır. Ayrıca midenin açlık hormonu salgılayan bölümü çıkarılmaktadır. Bu operasyonla sadece alınan gıdanın miktarı kısıtlanmakta; gıdaların emilimi aynı şekilde devam ettiği için hastanın dışarıdan vitamin ya da mineral takviyesi alması gerekmemektedir.

Gastrik Bypass

Gastrik bypass ameliyatlarında midenin büyük bir bölümü bypass edilerek küçük hacimli (yaklaşık 30-50 cc) bir mide bölümü hazırlanarak ince bağırsaklara dikilmektedir. Bu ameliyatta hem diğer obezite cerrahisi ameliyatlarında olduğu gibi mide hacminin küçültülmesi hem de bağırsakların bir bölümünün devre dışı bırakılarak, tüketilen yiyeceklerin bir kısmının emilmeden atılması hedeflenmekte. Böylece hastalar hem daha az gıdayla doymakta hem de aldıkları gıdanın bir kısmı emilmektedir.

Obezite Ameliyatlarında Robotik Cerrahi Yöntemi

Genel cerrah tarafından kilo kontrolü için bir ameliyat öneriliyorsa bu, kişinin da Vinci ile yapılan obezite ameliyatları için kişinin aday olabileceği anlamına gelebilmektedir. Bu operasyonlar ile kişinin mide hacminin küçültülüp, kişinin tokluk duygusunu daha çabuk hissetmesi ve böylece daha az yemek yemesini hedeflenmektedir.

Diğer Yöntemler

Mide Balonu Uygulaması

Bu yöntemde endoskopi aletiyle ağızdan mideye içi boş bir balon yerleştirilmektedir. Ardından balon şişiriliyor ve hastanın midesinde bir dolgunluk oluşturulup, tokluk hissi sağlanmaktadır. Mide balonu, diğer üç yöntemden farklı ameliyatsız bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Ancak diğer yöntemlerden önemli bir farkı da balonun belli bir süre sonra çıkarılması (6 ay) ve sağlanan sonuçların kalıcı olmamasıdır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler