Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör Doktor
 • 2010 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2007 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi / Yardımcı Doçent Doktor
 • 2004 Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji / Uzman Doktor
 • 2004 Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji
 • 2003 KU Leuven, University Hospital Gasthuisberg, Kardiyak Görüntüleme Master Programı
 • 1998 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1991 Atatürk Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2014 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2014 Yeditepe Üniversite Hastanesi
 • 2005 - 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2005 KU Leuven, University Hospital Gasthuisberg, Department of Cardiology
ÜYELİKLER
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • European Society of Cardiovascular Imaging
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Two-Dimensional Strain and Strain Rate Imaging of the Left Atrium and Left Ventricle in Adult Patients with Atrial Septal Defects before and after the Later Stage of Percutaneous Device Closure Echocardiography. 2014 Jul 24. Cakal S, Eroglu E, Baydar O, Cakal B, Yazicioglu MV, Bulut M, Dundar C, Tigen K, Ozkan B, AcarG, Avci A, Esen AM
 • Deterioration of heart rate recovery index in patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Medical Science Monitor, 2014, e-ISSN 1643-3750 DOI: 10.12659/MSM.890741 Ozveren O, Dogdu O, Sengul C, Cinar V, Eroglu E, Kucukdurmaz Z, Degertekin M
 • Evaluation of improvement in exercise capacity after pulmonary endarterectomy in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: correlation with echocardiographic parameters. Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Feb;62(l):60-5. Kepez A, Sunbul M, Kivrak T, Eroglu E, Ozben B, Yıldızeli B, Mutlu B
 • Left atrial fibrosis affects left ventricular systolic function in patients with atrial fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Jan;42(l):20-1. Eroglu E.
 • Enfektif Endokarditte Embolik Olaylar Vejetasyon Ozellikleri ile Predikte Edilebilir mi? Tek Merkez Deneyimi Kosuyolu Heart Journal, 2014, Cilt 17, Sayi 1. Ozveren O, Oztürk MA, Şengul C, Tanalp AC, Akgun T, Bakal RB, Kahveci G, Kiigukdurmaz Z, Eroglu E, Kaymaz C.
 • New and important guide in acute coronary syndrome: optical coherence tomography Anadolu Kardiyol Derg. 2013 Mar;13(2):190. Tasar O, Basaran O, Eroglu E, Kirma C.
 • Development of Acute Pulmonary Hypertension After Bortezomib Treatment in a Patient With Multiple Myeloma A Case Report and the Review of the Literature. Am J Ther. 2013 Oct 4. Akosman C, Ordu C, Eroglu E, Oyan B.
 • Cor triatriatum sinister demonstrated by 3D-transesophageal echocardiography Anatolian J Cardiol. 2012 Dec 4;12(8):E43-4 Basaran O, Giiler A, Karabay CY, Eroglu E
 • Heart failure prevalence and predictors in Turkey: Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Jun;40(4):298-308. Turkish Degertekin M, Erol C, Ergene O, Tokgozoglu L, Aksoy M, Erol MK, Eren M, Sahin M, Eroglu E, Mutlu B, Kozan O
 • Single-Centre Study of Acute Cardiorenal Syndrome Incidence, Risk Factors and Consequences. Cardiorenal Med. 2012 Aug;2(3): 168-176 Eren 2, Ozveren O, Buvukoner (Eroglu) E, Kaspar E, Degertekin M, Kantarci G.A

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55