Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Profesör Doktor Öğretim Üyesi
 • 2007 - 2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent Doktor
 • 1996 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Eğitim Görevlisi (Görevlendirme)
 • 2012 - 2013 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Eğitim Görevlisi ve Kadın Doğum Klinikleri Eğitim Sorumlusu
 • 2013 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Eğitim Direktörü
 • 2012 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Klinik Şef Yardımcısı
 • 1999 - 2012 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma / Başasistan
 • 1999 Hôpital Français Reine Elisabeth ve Institut Médical Edith Cavell- l''Unité de Chirurgie Endoscopique, Brüksel - Belçika / Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Eğitimi
 • 1997 - 1998 GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Uzman Doktor Aslerlik Görevi
 • 1997 Sahra Sıhhiye Okulu / Askerlik Görevi
 • 1997 SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıları Eğitim Hastanesi / Başasistan
 • 1997 SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi / Başasistan
 • 1992 - 1996 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi / Asistan Doktor
 • 1991 - 1992 Ankara Onkoloji Hastanesi / Zorunlu Hizmet
ÜYELİKLER
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • Türkiye Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
 • American Association of Gynécologie Laparoscopists (AAGL)
 • Hastane Etik Kurul üyesi
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Kars Şubesi Başkanı
 • Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD)
 • Türkiye Aile Planlaması Derneği
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Gebe Sınıfı Bilim Komisyonu üyesi
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri (ÜYTE) Bilim Komisyonu üyesi
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Postpartum Bakım Programı Komsiyonu üyesi
 • Hastane ISO 9000 Kalite Sistem Programı 2000 versiyonu kalite yönetim üyesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • An unusual location of a vulvar leiomyoma. J Obstet Gynaecol, 2015 Feb;35(2):210-1 Yazici Yilmaz F, Sengul O, Salihoglu KN, Dede FS, Dolen I, Okten H
 • Evaluation of pain during hysterosalpingography with the use of balloon catheter vs metal canulla J Obstet Gynaecol 2015 Feb;35(2):193-8. Kiykac Altinbas S, Dilbaz B, Zengin T, Kilic S, Cakir L, Sengul O, Dede S.
 • The effect of endometrial thickness and pattern on pregnancy outcome in IVF/ICSI cycles. Plat Glo J Med Med Sci, 2015 10(10):l-6. Dede H , Dilbaz S, Demir B, Çınar Ö , Dede S, Göktolga Ü
 • Severe ovarian hyperstimulation syndrome in spontaneous pregnancy treated successfully with cabergoline. Proceedings in Obstetrics and Gynecology 2014;4(3):9[6p]. Temur I, Bozkurt M, Gencdal S, Karasu Y, Bozkurt DK, Pasaoglu H, Ülker K, Dede S.
 • Meckel Gruber r/ndrome diagnosed in two consecutive pregnancies. Proceedings in Obstetrics and Gynecology 2014;4(3):7[5p]. Karasu Y, Ülker K, Bozkurt M, Gencdal S, Cicek M, Dede S, Ozaksit G.
 • Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2006-2010 Yılları Arasındaki Sezaryen Endikasyonu ve Oranlarının Değerlendirilmesi Ortadoğu Medical Journal / Ortadoğu Tip Dergisi . 2013, Vol. 5 Issue 2, p57-60. 4p. Ercan Ö, Alay i, Dede FS.
 • Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy: analysis of 35 consecutive cases. Gyneco! Obstet Reprod Med 2006;12(1):39-41. Dede FS, Dilbaz B, Koçak M, Dede H, Dilbaz S, Haberal A.
 • Recurrent Echinococcal Disease of Liver in Pregnancy. Gynecol Obstet Reprod Med 2005;11:72-73. Dede FS, Dede H, Gökçü M, Gelişen O.
 • Hysteroscopic management of intrauterine lesions in postmenopausal women. J Turkish German Gynecol Assoc 2005;6(4):266-68. Dede FS, Dilbaz B, Erten A, Dede H, ilhan AK, Haberal A.
 • Laparoscopic management of selected cystic adnexal masses in postmenopausal women. J Turkish German Gynecol Assoc 2005;6(3):220-222. Dede FS, Dilbaz B, Dede H, İlhan AK, Oral S, Haberal A.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI