Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2024 Amerikan Hastanesi / Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı
 • 2020 Harvard Üniversitesi (Amerika Birleşik Devletleri) / Introduction to Clinical Research and Training (ICRT) İstatistik ve Epidemiyoloji Eğitim Programı
 • 2018 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2024 UZ Brussel (Belçika) / Brussels IVF / Araştırmacı
 • 2021 - 2024 Amerikan Hastanesi / Kadın Sağlığı Merkezi / Uzman Doktor
 • 2021 İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Uzman Doktor
 • 2018 - 2020 Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum / Uzman Doktor (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)
 • 2014 - 2018 Hacettepe Üniversitesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
 • 2013 MD Anderson Cancer Center (Amerika Birleşik Devletleri) / Kök Hücre Kliniği / Araştırmacı
ÜYELİKLER
 • Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği
 • Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Derneği (MİJİD )
 • Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Derneği (PET-KOZ)
 • Endometriozis ve Adenomyozis Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effects of 3D/Full HD and 2D/Ultra HD imaging systems on suturing skills during laparoscopic hysterectomy: a prospective cohort study. Arch Gynecol Obstet. 2024 Mar;309(3):1027-1033. Tercan C, Sivas MC, Aktoz F.
 • Circadian serum progesterone variations on the day of frozen embryo transfer in a modified natural cycle protocol. Hum Reprod. 2024 May 22. Loreti S, Roelens C, Aktoz F, Niero M, De Munck N, Tournaye H, Mackens S, Blockeel C.
 • IVF with reception of oocytes from partner in lesbian couples: a systematic review and SWOT analysis. Reprod Biomed Online. 2024 Jan;48(1):103411. Aktoz F, Loreti S, Darici E, Leunens L, Tournaye H, De Munck N, Blockeel C, Roelens C, Mackens S.
 • Evaluation of perinatal and neonatal outcomes of Syrian refugees compared to Turkish population: A snapshot during the COVID-19 pandemic. J Immigr Minor Health. 2023 Jun;25(3):522-528. Aktoz F, Tercan C, Vurgun E, Gelir BD, Polat I, Yucel B.
 • The role of maximal urethral closure pressure in predicting the outcomes of trans-obturator tape operation Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2023 Mar;282:128-132. Tercan C, Kokanalı MK, Aktoz F, Aksakal OS.
 • Analysis of preoperative and postoperative quality of life, sexual function, and sleep in patients with endometriosis: a prospective cohort study Arch Gynecol Obstet. 2023 Jan;307(1):113-120. Halici BNA, Aktoz F, Kabakci M, Kiran G, Ozcan P.
 • The effect of earthquake experience on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2023 Dec;291:70-75. Aktoz F, Gunes AC, Yakin K.
 • What is the role of testosterone therapy in postmenopausal women? A SWOT analysis. Clin Exp Obstet Gynecol. Aktoz F, Gunes AC, Erel CT.
 • The role of laboratory parameters in predicting severity of COVID-19 disease in pregnant patients. J Obstet Gynaecol. 2022; 42(6):1917-1921 Sahin O, Aktoz F, Bagci H, Vurgun E
 • Preoperative and postoperative complete blood cell counts and prediction of surgical site infection after cesarean delivery: a retrospective case control study. Wound Manag Prev. 2022; 68(9):19?23 doi:10.25270/wmp.2022.9.1923. Aktoz F, Tercan C, Cigdem B, Vurgun E.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI