Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul / Prof. Dr.
 • 2014 - 2019 Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul / Doç. Dr.
 • 2013 - 2014 Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas / Doç. Dr.
 • 2010 - 2013 Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas / Yrd. Doç. Dr.
 • 2009 - 2010 Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul / Uzm. Dr.
 • 2007 - 2008 Asker Hastanesi, Van / Tabip Asteğmen
 • 2005 - 2007 Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü (Nörovasküler ve Nörogenetik Araştırma Programı), Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi, New Flaven, Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri / Doktora sonrası araştırmacı
 • 1999 - 2005 Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul / Dr. Arş. Gör.
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Low grade oligodendroglioma seeding around the 4th ventricle Br J Neurosurg. 2023 Aug;37(4):728-730. Erdoğan O, Sakar M, Bozkurt S, Bayrakli F.
 • Tovvard Precision Oncology in Glioblastoma with a Personalized Cancer Genome Reporting Tool and Genetic Changes Identified by Whole Exome Sequencing OMICS. 2023 Sep;27(9):426-433 Erdoğan 0, Özkaya ŞÇ, Erzik C, Bilguvar K, Arga KY, Bayraklı F
 • Epigenomic and transcriptomic landscaping unraveled candidate repositioned therapeutics for non-functioning pituitary neuroendocrine tumors. J Endocrinol Invest. 2023 Apr;46(4):727-747. Aydin B, Beklen H, Arga KY, Bayrakli F, Turanli B.
 • Pilocytic Astrocytoma of the Cerebellopontine Angle with cerebrospinal fluid Spread in an Adult: A Case Report Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia: Brazilian Neurosurgery, 41(04), e379-e381. Bıyıklı, E., Kursun, M., Oguzsoy, T., Bozkurt, S., Bayraklı, F.
 • MicroRNA-Mediated Drug Repurposing Unveiled Potential Candidate Drugs for Prolactinoma Treatment Neuroendocrinology. 2022; 112(2): 161-173. Aydin B, Arslan S, Bayraklı F, Karademir B, Arga KY.
 • Past, Present, and Future of Therapies for Pituitary Neuroendocrine Tumors: Need for Omics and Drug Repositioning Guidance OMICS. 2022 Mar;26(3):115-129.. Aydin B, Yildirim E, Erdoğan O, Arga KY, Yilmaz BK, Bozkurt SU, Bayrakli F, Turanli
 • Long-term Outcomes of Gamma-Knife Radiosurgery for Intracanalicular Vestibular Schvvannomas South. Clin. İst. Euras. 2022;33(2):203-208. Sakar, M., Pınar, E., Kıvrak, C., Bayri, Y., Bayraklı, F., Atasoy, B., 8ı Ziyal, İ.
 • Analyses of Copy Number Variations in Myxopapillary Ependymomas of Cauda Equina Türk Neurosurg. 2020;30(3):428-433. Özen A, Bayrakli F, Sönmez O, Eyuboglu IP, Erdoğan O, Erzik C, Yakicier MC, Bozkurt SU.
 • Hereditary spastic paraplegia with recessive trait caused by mutation in KLC4 gene J Hum Genet 2015 Dec;60(12):763-8. Bayrakli F, Poyrazoglu HG, Yüksel S, Yakicier C, Erguner B, Sagiroglu MS, Yuceturk B, Özer B, Doganay S, Tanrikulu B, Seker A, Akbulut F, Özen A, Per
 • Deep brain stimulation as treatment for dystonic storm in pantothenate kinase- associated neurodegeneration syndrome: case report of a patient with homozygous A. 628 2 T > G mutation of the PANK2 gene. Açta Neurochir (Wien). 2015 Sep;157(9):1513-7. Tanrıkulu B, Özen A, Günal DI, Türkdoğan D, Bayraklı F, Bayri Y, Dağçınar A, Şeker A.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?