Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Hareket Bozuklukları Tedavisi Nedir?

Dünya genelinde sıklıkla “ Fonksiyonel Nöroşirurji ” olarak tanınan Hareket Bozuklukları Cerrahisi , nörolojik hastalıklara bağlı hareket bozuklukları, bazı psikiyatrik hastalıklar, spastisite , yüz ve vücuttaki ağrı sendromları ve periferik sinir hasarlarının tanısı ve tedavisini yürüten bir cerrahi disiplindir. Hastaların çok yönlü olarak ele alınmasını gerektiren bu alanda beyin ve sinir cerrahları , nörologlar , fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, psikiyatristler ve psikologlar tanı ve tedavi sürecinde hastaların ihtiyaçları doğrultusunda katılım gösterir.

Tanı ve Tedavi Hizmeti Sunulan Hastalıklar

Bu disiplinin tanı ve tedavi hizmeti sunduğu hastalıklardan bazıları aşağıdakilerdir:

Parkinson hastalığı

Distoni (kasılma hastalığı)

Titreme (tremor)

Kore ve diskinezi gibi hiperkinetik sendromlar

Motor sinir kaynaklı bazı yürüme bozuklukları

Obsesif kompulsif bozukluk, tedaviye dirençli majör depresyon, Tourette Sendromu gibi nöropsikiyatrik hastalıklar

Trigeminal nevralji, glossofarengeal nevralji, postherpetik nevralji gibi ağrı sendromları

Omurga ve omurilik hastalıkları sonrasında ortaya çıkan ağrı ve fonksiyonel motor kayıplar

İlaç tedavisine dirençli angina pectoris,

Diyabet, periferik damar bozukluğu ve periferik sinir hastalıklarında ağrı ve açık yaralar

Sinir yaralanması sonrası ortaya çıkan ağrılar

Kronik ağrı sendromları ve kanser ağrıları

Hareket Bozuklukları Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Fonksiyonel nöroşirurji disiplini hareket hastalıkları ve kronik ağrı sendromlarının tedavisinde cerrahi girişimler etrafında şekillenen pek çok farklı yöntem kullanır.

Bunlardan biri, özellikle son dönemlerde ön plana çıkan “nöromodülasyon”dur. Nöromodülasyon basitçe bir elektriksel düzenek yardımıyla sinir sistemine düşük seviyede elektriksel uyarılar gönderilmesi şeklinde izah edilebilir. Elektriksel uyarılar, sinirlerin iletişimini düzenleyerek veya sinir sinyallerinin algılanmasını etkileyerek sinir sisteminin normal işleyişini geri kazanmasına yardımcı olur. Nöromodülasyon tedavisi, kronik ağrı, Parkinson hastalığı, epilepsi, depresyon ve diğer sinir sistemi rahatsızlıkları gibi çeşitli durumlar için etkili bir seçenek olabilir.

Kullanılacak organa göre derin beyin stimulasyonu, omurilik stimulasyonu gibi isimler alan ve halk arasında “beyin pili” olarak da bilinen nöromodülasyon tedavisinde elektriksel uyarıları üretecek cihaz genellikle implant şeklinde, sinir sistemine yerleştirilir. Bu cihaz, sinir sistemindeki elektriksel uyarıları yönetir ve gerektiğinde düzenler. Tedavi sürecinde, multidisipliner bir ekip bu cihazı yönetir ve hastanın durumunu düzenli olarak izler. Nöromodülasyon cerrahilerinde hastalar genellikle 1-3 gün arasında hastanede yatar, cihaz ayarlamaları sonrasında gündelik yaşamlarına geri döner.

Nöromodülasyon tedavisi, yan etkiler nedeniyle ilaç kullanması sakıncalı olan veya ilaç tedavisiyle sonuç alınamayan kişilere alternatif bir seçenek sunabilir.

Sinir sisteminin içerisine sürekli veya rutin aralıklarla otomatik olarak ilaç salgılayan pompaların yerleştirilmesi de yine bu disiplininin sunduğu tedavi seçeneklerinden biridir. Özellikle beyin-omurilik hastalıkları neticesinde oluşan spastisite tedavisinde kullanılan baklofen pompaları ve kanser ağrılarında kullanılan morfin pompaları yerleştirilerek hastaların tedavisi yürütülebilmektedir. Pompa yerleştirilmesi işlemini takiben pek çok hasta 1 günlük yatış sonrasında taburcu edilebilmektedir.

Kronik ağrıların tedavisinde, ağrının algılanmasına neden olan sinirlerin tahrip edilerek ağrıların dindirilmesi de kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Özellikle sinir yaralanmaları sonrası oluşan ağrıların tedavisinde kullanılan DREZ (arka kök giriş bölgesi) hasarlandırma ve kanser ağrısı tedavisinde uygulanan kordotomiler bu tedavi alanın başlıca örneklerindendir.

Özellikle baş bölgesinde ortaya çıkan trigeminal nevralji, hemifasyal spazm gibi durumlarda uygulanan sinir dekompresyonu ve radyofrekans uygulamaları ile göğüs cerrahisi sonrası ortaya çıkan ağrılar, herpetik nevralji, oksipital nevralji ve cerrahi yara ağrıları için uygulanan periferik sinir stimulasyonu da bu disiplinin diğer uygulamalarıdır. Dekompresyon cerrahileri sonrası yatış süresi sıklıkla 4 gün civarı iken, radyofrekans uygulaması toplam 30 dakika süren, günübirlik bir işlemdir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe

Benzer İlgi Alanları

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

Doktorlar

Hareket Bozuklukları Tedavisi biriminde görevli Profesör Doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?