Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2018 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi
 • 2016 Pediatric Rheumatology International Trial Organisation (PRINTO),Pediatric Rheumatology, Pediatria II, Pediatria Rheumatologia, Malattie Rare, Gaslini, Genova, Italy / Fellowsip
 • 2014 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2009 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2021 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Romatoloji Uzman Doktor
 • 2015 - 2018 Karadeniz Teknik Üniversitesi / Çocuk Romatoloji Bilim Dalı / Çocuk Romatoloji Yandal Asistanı
 • 2014 - 2015 Şanlıurfa Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Şanlıurfa / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 • 2011 - 2014 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
 • 2009 - 2014 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanı
 • 2009 - 2011 Bakırköy Yenimahalle Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Çocuk Romatoloji Derneği
 • Avrupa Çocuk Romatoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Drug survival of the infliximab biosimilar (CT- P13) in paediatric patients with non-infectious uveitis. Clin Exp Rheumatol. 2021 Feb 9. Sözeri B, Kardeş E, Salı E, Çakır D, Demir F.
 • Clinical course of COVID-19 in children with rheumatic disease under biologic therapy Clin Exp Rheumatol. 2021 Jan-Feb;39 Demir F, Ulu K, Çağlayan Ş, Coşkuner T, Sözeri B.
 • Hepatitis B vaccination response of treatment-naive patients with juvenile idiopathic arthritis. Rheumatol Int. 2021 Mar 18. doi: 10.1007/s00296-021-04833-3. Çakmak F, Çakan M, Demir F, Sönmez HE, Çakmak S, Demîrkan FG, Karadağ ŞG, Ayaz NA, Sözeri B.
 • Comparison of the clinical diagnostic criteria and the results of the next-generation sequence gene panel in patients with monogenic systemic autoinflammatory diseases Clin Rheumatol. 2021 Jun;40(6):2327-2337. doi: 10.1007/Sİ0067-020-05492-8. Sözeri B, Demir F, Sönmez HE, Karadağ ŞG, Demirkol YK, Doğan ÖA, Doğanay HL, Ayaz NA.
 • Adherence to best practice consensus guidelines for familial Mediterranean fever: a modified Delphi study among paediatric rheumatologists in Turkey Eker Omeroglu R, Aktay Ayaz N; PeRA-Research Group. Rheumatol Int. 2021 Jan 16:1-8. doi: 10.1007/s00296-020-04776-l. Kavrul Kayaalp G, Sözeri B, Sönmez HE, Demir F, Cakan M, Oztürk K, Karadağ SG, Otar Yener G, Ozdel S, Bağlan E, Celikel E, Şahin N, Gezgin Yildirim D,
 • Hematological involvement in pediatric systemic lupus erythematosus: A multi-center study Lupus. 2021 May 6:9612033211014271. doi: 10.1177/09612033211014271. K Akça Ü, Batu ED, Kısaarslan AP, Poyrazoğlu H, Ayaz NA, Sözeri B, Sağ E, Atalay E, Demir S, Karadağ ŞG, Demir F, Bilginer Y, Gümrük F, Özen S.
 • Time to collaborate: Objectives, design, and methodology of PeRA-Research Group. North Clin Istanb. 2021 Feb 25;8(2):200-202. doi: 10.14744/nci.2020.25826. Sözeri B, Emine Sönmez H, Demir F, Cakan M, Ozturk K, Ozdel S, Otar Yener G, Gul Karadağ S, Aktay Ayaz N.
 • Neuroimaging of Children With Takayasu Arteritis. J Child Neurol. 2021 Feb 16:883073821991287. doi: 10.1177/0883073821991287. Sönmez HE, Demir F, Özdel S, Karadağ ŞG, Bağlan E, Bülbül M, Çakan M, Ayaz NA, Sözeri B.
 • Plasma microRNA levels in childhood IgA vasculitis CLINICAL RHEUMATOLOGY, Doi: 10.1007/sl0067-020- 05441-5 (2020) ÇEBI ALPER HAN,DEMİR FERHAT,İkbal Mevlit,KALYONCU MUKADDES
 • A striking treatment option for recalcitrant calcinosis in juvenile dermatomyosistis: tofatinibe citrate. RHEUMATOLOGY, Doi:l 0.1093/rheumatolog y/keaa360 (2020) Sözeri Betül,Demir Ferhat

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?