Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1999 Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1994 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2018 Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2012 - 2014 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
 • 1999 - 2011 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2001 Endoscopy Laser İnstitute of Atlanta, GA, USA
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The impact of autoimmunity-related early ovarian aging on ICSI cycle outcome Gynecol Endocrinol published online:04 may 2018 GB Nacak, E Ozkaya, CA Yayla, BE Bilgic, B devranoglu, RG Iscan
 • High estrogen exposure may not be detrimental on endometrial receptivity in women with PCOS Gynecol Endocrinol 2018, 34 (9):798-803 doi.org/10.1080/09513590.2018.1460344 CA Yayla, E Ozkaya, GB Nacak, I Sanverdi, B Devranoglu, EB Ergen, C Kilicci, T Kutlu
 • IVF versus spontan singleton pregnancies fetal and maternal outcomes in a tertiary care hospital International Journal of Medical Science and Clinical Invention 5(03): 3583-3587, 2018 DOI:10.18535/ijmsci/v5i3.04 E Çakar, MM Yavuz, T Kutlu , HA Taşan, E Cogendez , GB Nacak, E Özkaya , S K Eser
 • Can serum oestradiol be a predictor of quality of oocytes and embryos, maturation of oocytes and pregnancy rate in ICSI cycles? Gynecol Endocrinol. 2011 Apr;27(4):279-85. Epub 2010 Jun 14. Ozdegirmenci O, Dilbaz S, Cinar O, Aydin S, Beydilli G, Cakir L, Guven ES, Akyol M, Haberal A.
 • Parietal peritoneal closure versus non-closure at caesarean section: which technique is feasible to perform? J Matern Fetal Neonatal Med. 2013 Jul; 26(11):1128-31. Altinbas SK, Cenksoy P, Tapisiz OL, Beydilli G, Yirci B, Ercan Ö, Dede S, Kandemir O.
 • Diagnostic accuracy and efficacy of color Doppler mapping for tubal patency. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2011, 37, (7): 782?786 B Demir, M Kocak, G Beydilli, M Kaplan, O Gelisen and A Haberal.
 • Comparison of a Novel Minimal Stimulation Protocol with Clomiphene Citrate plus Recombinant Follicle-stimulating Hormone to Recombinant Follicle- stimulating Hormone Alone for Ovulation Induction A Prospective Study Journal of the Turkish-German Gynecological Association . 2007, Vol. 8 (4): 397-401. 5p. M Altay, O Gelişen, M Koçak, B Demir, G Beydilli, A Haberal Tarcan,
 • Peritoneal tuberculosis mimicking advanced ovarian cancer: A retrospective review of 22 cases Gynecol Oncol. 2006 Nov;103(2):565-9. Epub 2006 Jun 5. S Koç, G Beydilli, G Tulunay, R Öçalan, N. Boran, N Özgül, MF Köse, Z Erdoğan
 • Histerosalpingografisi Normal Olan Infertil Kadınlarda Laparoskopi Bulguları Kadın Doğum Dergisi,2005;4(2):785-788 G Beydilli, O Gelişen, N Öztürk, S Deveci, M Koçak, S Dilbaz, A Haberal
 • Serum Levels of Prostate-Specific Antigen and Androgens After Nasal Administration of A Gonadotropin Releasing Hormone-Agonist in Hirsute Women. , Aytul [added]; Beydilli, Gulay [added]; Koc, Sevgi [added]; Haberal, Ali [added]. Gynecol Endocrinol. 2005 Jul;21(1):62. Koçak M, Tarcan A, Beydilli G, Koc S, Haberal A.Gynecol Endocrinol. 2004 Apr;18(4):179-85. Erratum in: Gynecol Endocrinol. 2005 Jan;20(1):57. Tarcan,

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI