Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Prof. Dr.,Klinikum rechts der Isar, Münih Teknik Üniversitesi, Münih, Almanya
 • 2010 Almanya Münih Teknik Üniversitesi Rechst Der Isar Kliniği Genel Cerrahi
 • 2002 Westfälische Wilhelms Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 Karaciğer- Safra Yolları ve Pankreas Ünitesinin Bölüm Başkanı, Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 Pankreas Kanser Araştırma Merkezi Direktörü, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul,Türkiye
 • 2015 - 2018 Pankreas Araştırma Merkezi Direktörü, Genel Cerrahi Bölümü, Klinikum rechts der Isar, Münih Teknik Üniversitesi, Münih, Almanya
 • 2014 - 2018 İkinci Ordinaryüs Profesör, Genel Cerrahi Bölümü, Klinikum rechts der Isar, Münih Teknik Üniversitesi, Münih, Almanya
 • 2014 - 2018 Karaciğer- Safra Yolları ve Pankreas Ünitesinin Bölüm Başkanı, Genel Cerrahi Bölümü, Klinikum rechts der Isar, Münih Teknik Üniversitesi, Münih, Almanya
 • 2007 - 2018 Pankreas Araştırma Merkezi / Pancreatic neuropathy and pain ünitesinin Başı Genel Cerrahi Bölümü, Klinikum rechts der Isar, Münih Teknik Üniversitesi, Münih, Almanya
 • 2013 Karaciğer- Safra Yolları ve Pankreas Ünitesi, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA
 • 2007 - 2008 Genel Cerrahi Bölümü, Klinikum rechts der Isar, Münih Teknik Üniversitesi, Münih, Almanya
 • 2002 - 2007 Avrupa Pankreas Araştırma Merkezi / Pankreas Moleküler Biyoloji ve Cerrahi Merkezi, Genel Cerrahi Bölümü, Heidelberg Üniversitesi, Heidelberg, Almanya
 • 2002 - 2007 Genel Cerrahi Bölümü, Heidelberg Üniversitesi, Heidelberg, Almanya
 • 1999 - 2002 Pankreas Hastalıkları Araştırma Merkezi -Gastroenteroloji Ünitesi, Westfälische Wilhelms Üniversitesi Münster, Münster, Almanya
ÜYELİKLER
 • International Association of Pancreatology/ IAP
 • Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie/ DGAV
 • Türk Cerrahi Derneği/ TCD
 • Vereinigung der Bayerischen Chirurgen/ VBC
 • American Pancreatic Association/ APA
 • European Pancreatic-Club/ EPC
 • International Hepato-Pancreato-Biliary Association/ IHPBA
 • Deutscher Pankreas-Club/ DPC
 • European Digestive Surgery/ EDS
 • Deutsche Gesellschaft für Chirurgie/ DGCH
BİLİMSEL YAYINLAR
 • R0 Versus R1 Resection Matters after Pancreaticoduodenectomy, and Less after Distal or Total Pancreatectomy for Pancreatic Cancer Friess H, Ceyhan GO. Ann Surg 2018; 268(6): 1058-1068 Demir IE, Jäger C, Schlitter AM, Konukiewitz B, Stecher L, Schorn S, Tieftrunk E, Scheufele F, Calavrezos L, Schirren R, Esposito I, Weichert W,
 • Pancreatic stump closure techniques and pancreatic fistula formation after distal pancreatectomy: meta-analysis and single-center experience. PlosOne 2018; 13(6): e0197553 Tieftrunk E, Demir IE, Schorn S, Sargut M, Scheufele F, Calavrezos L, Schirren RM, Friess H, Ceyhan GO.
 • Effect of preoperative biliary drainage on bacterial flora in bile of patients with periampullary cancer Br J Surg 2017; 104(2): e182-e188 Scheufele F, Aichinger L, Jager C, Demir IE, Schorn S, Sargut M, Erkan M, Kleeff J, Friess H, Ceyhan GO.
 • Activated Schwann cells in pancreatic cancer are linked to analgesia via suppression of spinal astroglia and microglia Costello E, Algül, H, Friess H, Ceyhan GO. Gut 2016; 65(6): 1001-1014 Demir IE, Tieftrunk E, Schorn S, Saricioglu C, Pfitzinger P, Teller S, Wang K, Waldbair C, Kurkowski M, Wörmann S, Shaw V, Kehl T, Laschinger M;
 • Investigation of Schwann cells at neoplastic cell sites before the onset of cancer invasion J Natl Cancer Inst. 2014; 106(8) Demir IE, Boldis A, Pfitzinger PL, Teller S, Brunner E, Klose N, Kehl T, Maak M, Lesina M, Laschinger M, Janssen KP, Algül H, Friess H, Ceyhan GO
 • The severity of neural invasion is associated with shortened survival in colon cancer. Clin Cancer Res 2013;19(1): 50-61 Liebl, F, Demir IE, Rosenberg R, Boldis A, Yildiz E, Kujundzic K, Kehl T, Dischl D, Schuster T, Maak M, Becker K, Langer R, Laschinger M, Friess H,
 • The severity of neural invasion is a crucial prognostic factor in rectal cancer independent of neoadjuvant radiochemotherapy Ann Surg 2010; 252(5):797-804; ESA-Manuscript 2010 Ceyhan GO, Liebl F, Maak M, Schuster T, Becker K, Langer R, Demir IE, Hartel M, Friess H, Rosenberg R.
 • Nerve growth factor and Artemin are paracrine mediators of pancreatic neuropathy in pancreatic adenocarcinoma Ann Surg 2010; 251(5): 923-31 Ceyhan GO, Schäfer K-H, Kerscher A, Rauch U, Demir IE, Kadihasanoglu M, Böhm C, Müller MW, Büchler MW, Giese NA, Erkan M, Friess H.
 • Pancreatic neuropathy and neuropathic pain - a comprehensive pathomorphological study in 546 cases Gastroenterology 2009; 136(1): 177-186.e1 Ceyhan GO, Bergmann F, Kadihasanoglu M, Altintas B, Demir IE, Hinz U, Müller MW, Giese T, Büchler MW, Giese NA, Friess H.
 • The neurotrophic factor artemin influences the extent of neural damage and growth in chronic pancreatitis Gut 2007; 56(4): 534-44 Ceyhan GO, Bergmann F, Kadihasanoglu M, Erkan M, Park W, Hinz U, Müller MW, Giese T, Büchler MW, Giese NA, Friess H.
 • Phd Tezi: ''Administration of magnesium reduces the severity of cerulein induced acute pancreatitis and premature activation of proteases in isolated acini cells. Westfälische Wilhelms Üniversitesi, WWU-Münster, Münster, Almanya

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI