Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2007 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • 2002 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2021 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ / GENEL CERRAHİ ABD / CERRAHİ ONKOLOJİ BD / AR. GÖR. DR.
 • 2015 - 2019 ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ /GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ / UZMAN DR.
 • 2013 - 2015 ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / BAŞHEKİM
 • 2010 - 2013 ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ /GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ / UZMAN DR.
 • 2008 - 2010 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / 7.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ / UZMAN DR.
 • 2007 - 2008 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ /5.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ / UZMAN DR.
 • 2002 - 2007 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ /5.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ / ASİSTAN
ÜYELİKLER
 • Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
 • Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Could a Sentinel Lymph Node Biopsy Be Performed with Isolated Methylene Blue Injection in a Patient with a History of Skin-Sparing Mastectomy and Prosthetic Reconstruction? Arch Curr Med Res 2020; 1(1):34-37 Ümit Özdemir, İhsan Burak Karakaya, Ahmet Karayiğit, Dursun Burak Özdemir, Hayrettin Dizen
 • Parathyroid hormone in washout fluid seems to be superior to cytology for localization of the lesion in MIBI-negative patients with primary hyperparathyroidism Turk J Med Sci. 2017;47(6):1703-1707. Published 2017 Dec 19. doi:10.3906/sag-1612-124 Cansu GB, Taşkıran B, Dizen H, Peker Cengiz B.
 • Russell Body Gastritis: an Unusually Presentation of the Chronic Gastritis Iranian Journal of Pathology 11.5 (2016): 452. PEKER, Betül CENGIZ, Fatma Secil KIRDOK, and Hayrettin DIZEN
 • RECEIVER OPERATING CHARACTERISTIC ANALYSIS AND DISCRIMINATIVE EFFECT OF NEUTROPHIL-TO-LYMPHOCYTE RATIO IN PATIENTS WITH SUSPECTED APPENDICITIS ACTA MEDICA MEDITERRANEA, 32(3), 799-804. (2016) Ozturk, S., Unver, M., Yoldas, O., Dizen, H., Erol, V., Bozbiyik, O., ... & Akbulut, G.
 • The effects of obstructive jaundice on the brain: An experimental study Asian journal of surgery 39.3 (2016): 155-163. Dilektasli, Evren, et al.
 • Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration Cytology in Thyroid Nodules: Cytohistologic Correlation Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University 2015;2(3):7-11 Çetin İmamoğlu, Fatma Gül İmamoğlu, Hayrettin Dizen, Asuman Argon, Zehra Hilal Adıbelli, Betül Peker Cengiz, Cihan Düzgöl, Mehmet Çalan, Erdem Arslan,
 • Tuleramia? Because of A Case with Rabbit Nail? İç Hastalıkları Dergisi 2014. Pınar Yıldız, Mustafa Yıldız, Hayrettin Dizen
 • Is the number of trocars important in laparoscopic cholecystectomy? Eur J Endosc Laparosc Surg 1 (2014): 24-29. Moran, Münevver, et al.
 • Spontaneous gastrosplenic fistula resulting from primary gastric lymphoma: case report and review of the literature Balkan Medical Journal 2011.2 (2011): 205-208. Moran, Münevver, et al.
 • Effect Of The Season On The Diagnosis Of Acute Appendicitis Orta Doğu Tıp 2010 mart 2:1 Özalp N, İbili İ, Ocak S, Tez M, Dizen H, Koç M.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI