Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi / Kadın Doğum Doçenti
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Perinatoloji
 • 1995 Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1990 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2015 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi / Perinatoloji Eğitim Görevlisi
 • 2012 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi / Perinatoloji Uzmanı
 • 2011 - 2012 Harris Birthright Research Centre / Clinical Observer Intra uterin surgery (Prof. Kypros Nicolaides)
 • 1997 - 2011 Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 1996 - 1997 SSK Ankara Ulus Hastanenesi / Uzman Doktor
 • 1991 Sivas Mrkez AÇSAP (Zorunlu Hizmet)
ÜYELİKLER
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)
 • Ankara Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
 • The Fetal Medicine Foundation (FMF)
 • Türk Perinatoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effect of parity on labor induction with Prostaglandin E2 Analouge ( Dinoprostone) : An evaluation of 2090 cases. J Preg Child Health Omer Kandemir, Hülya Dede, Serdar Yalvaç, Oya Aldemir, Bülent Yirci, Neslihan Yerebasmaz, Sertac Esin
 • The effect of endometrial thickness and pattern on pregnancy outcome in IVF/ICSI cycles. Platinum Global Journl of Medicine and Medical Sciences. Dede H, Dilbaz S, Demir B, Çınar Ö, Dede S, Göktolga Ü.
 • Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a diagnostic marker of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 17. A.Kırbaş, E. Biberoğlu, K.Dağlar, C. İskender, S.Erkaya, H.Dede, D.Uygur, N.Danışman.
 • Concordant spina bifida in a twin pregnancy. J Obstet Gynaecol. Esinler D, Dede H, Yalvaç S, Yirci B, Esin S, Kandemir O.
 • Successful use of BT-Cath® balloon tamponade in the management of postpartum haemorrhage due to placenta previa. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. Uygur D, Altun Ensari T, Ozgu-Erdinc AS, Dede H, Erkaya S, Danisman AN.
 • Effect of perforatum on intraperitoneal adhesion formation in rats. Arch Med Sci. 15. D.Hızlı, F.Hızlı, A.Köşüş, S.Yılmaz, N. Köşüş, H.Haltaş, H.Dede, H.Kafalı.
 • What is the success of drug treatment in urge urinary incontinence? What should be measured? Arch Gynecol Obstet. H.Dede, I.Dölen, FS.Dede, A.Sivashoglu.
 • Nonreassuring Fetal Heart Rate Patterns and Nucleated Red Blood Cells in Term Neonates. Arch Gynecol Obstet. EE. Kovalak, FS. Dede, O. Gelişen, H. Dede, A. Haberal.
 • An unusual growth of ovarian cystic teratoma with multiple floating balls during pregnancy: a case report. J Clin Ultrasound. 8. SK.Altinbas, S.Yalvac, O.Kandemir, NK.Altinbas, D.Karcaaltincaba, H.Dede, OF.Demir.
 • Lipid peroxidation and antioxidant activity in patients in labor with nonreassuring fetal status. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. FS.Dede, Y.Guney, H.Dede, C.Koca, B.Dilbaz, A.Bilgihan.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI