Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2004 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1996 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
 • 1993 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 1988 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2010 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2005 Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston-U.S.A. Inflammatory Bowel Clinic (6 ay)
 • 2004 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Profesörü
 • 1997 Giessen Universitat, Medizische Klinik, Giessen-Germany (1 ay)
 • 1993 - 1995 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği
 • 1993 Beth Israel Hospital, Harvard Medical School Boston-USA, Gastroenterology Division
 • 1989 - 1993 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
ÜYELİKLER
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Derneği (Başkan)
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Safety of infliximab in Crohn''s Disease: A large single­ center experience. Inflam Bowel Dis. 2010 Apr 9. Pub Med PMID: 2088473 Hamzaoglu H, Cooper J,Alsahli M, Falchnuk KR, Peppercorn MA,Farrell RJ.
 • What is the most accurate method for the diagnosis of intestinal tuberculosis? Turk J Gastroenterol. 2010 Mar 21(1):91-6 Yonal 0, Hamzaoglu H.
 • Dig Dis Sci. 2008 Feb;53(2):481-5. Atug O,Hamzaoglu H, Tahan V,Alican I, Kurtkaya E,Elbuken E,Ozdogan O,Tozun N.
 • Distribution of common CARD15 variants in patients with sporadic Crohn''s disease:cases from Turkey. Dig. Dis. Sci. 2006 Apr;51 (4):706­ 10. Over Hamzaoglu H, Ture F, Gul A, Tozun N, Saruhan-Direskeneli G.
 • Prothrombotic gene mutations and Crohn''s disease; is there any association? Hepatogastroenterology. 2005 Sep-Oct;52(65): 1467 -9. Over Hamzaoglu H , Abaci N, Ture F, Alkim C, Tezel N, Avsar E, Tozun N.
 • Adrenomedullin in cirrhotic and non-cirrhotic portal hypertension. World J Gastroenterol 2003; 9 :2325-27 Tahan V, Avsar E, Karaca C, Uslu E, Aydm S, Uzun H, Hamzaoglu HO, Besisik F, Kalayci C, Otken A, Tozun N.
 • Does Becaplermin (Platelet- Derived Growth Factor-BB) reverse detrimental effects of ischemia on colonic anastomosis. Dis Colon Rectum 2003;46:516-520 Sarıbeyoglu K, Baca B, Hamzaoglu i, Pekmezci S, Karahasanoglu T, Hamzaoglu H.
 • Clinical outcome of Crohn''s disease treated with Infliximab. Hepato-Gastroenterology 2003; 50 :952 -56 Arslan S, Kav T, Besisik F, Kaymakoglu S, Pmarbasi B, TOzun N, Over Hamzaoglu H, Duman D, Ulker A, Parlak E, Palabiyikoglu E, Dokmeci A.
 • Transrectal ultrasound in the diagnosis and management of inflammatory bowel disease. Endoscopy 1999;31:152-156 Dagli U, Over H, Tezel A, Ulker A, Temucin G.
 • Thrombophilia and inflammatory bowel disease; Does FV mutation have a role. Eur J Gastroenterol Hepatol 1998; 10:827 -830 Hamzaoglu HO, Ulgen SK, Tuglular TF, Tezel A, Avsar E.Geyik G, Basgul S, Saydam N, Kalayci C, Ulusoy NB, Tozun N.
 • Endoscopic balloon dilation of strictures complicating solitary rectal ulcer syndrome. Endoscopy 1997;29:427 -429 Over H, Ulker A, Baysal C, Dagli U.
 • Toothpick impaction; treatment by colonoscopy. Endoscopy 1997; 29:S60-61 Over HH, TOzun N, Avsar E.
 • The role of reactive oxygen metabolites in ulcerative colitis. Inflamm bowel dis 1997;3:260-64 Dagli U, Ballk M, Yucel D, Ulker A, Over H, Saydam G, Sahin B.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?