Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • 1992 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2009 Karaciğer Nakli Merkezi Kent Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2004 Kent Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2000 - 2003 Erzurum Numune Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2001 - 2002 Observer Genel Cerrahi Uzmanı Department of Organ Transplantation University of Texas, House Baylor College of Medicine /
 • 1999 - 2000 İskenderun Deniz Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı
 • 1998 - 1999 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir / Genel Cerrahi Kliniği / Genel Cerrahi Uzmanı
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Portal Vein Pull-Through Technique and Thrombectomy for Extensive Portal Vein Thrombosis Transplantation proceedings,000, 1-4,2023 Murat Kilica,b, Rasim Farajovb, Zaza Iakobadzeb, Seray Akcalarb, Dilsat Camlib, Kamil Kilicb, Cahit Yilmaza,b, and Can A. Karacaa
 • Bilioenteric Reconstruction Techniques in Pediatric Living Donor Liver Transplantation Liver Transplantation 27-2; 257-263, 2021 Murat Kilic, Can A Karaca, Cahit Yilmaz, Rasim Farajov, Zaza Iakobadze, Kamil Kilic, Sema Aydogdu
 • Hepatoselüler kanser için karaciğer nakli: Altı yıllık deneyimin öğrettikleri Ege Tıp Dergisi 59-4; 265-271, 2020 Can Karaca, Cahit Hüseyin YILMAZ
 • Reduced-size left lateral sector grafts for infants weighing less than 10 kilograms International Journal of Surgery 75-3; 32-33, 2020 Zaaza Iakobadze, Cahit Yilmaz
 • Liver transplantation for acute liver failure International Journal of Surgery 75-3; 11-12,2020 Cahit Yilmaz, Rasim Farajov
 • Live donor liver transplantation for type 1 tyrosinemia: An analysis of 15 patients Pediatric transplantation 23-16;13498, 2019 Can A Karaca, Cahit Yilmaz, Rasim Farajov, Zaza Iakobadze, Sema Aydogdu, Murat Kilic
 • Duct-to Duct Biliary Reconstruction in Pediatric Split-Liver Transplantation Liver Transpl. 2018 Mar;24(3):432-435. Yilmaz C, Karaca C, Ferecov R, Iakobadze Z, Kilic K, Tosun A, Kilic M
 • Factors affecting recurrence and survival after liver transplantation for hepatocellular carcinoma Transplantation proceedings 50-10; 3571-3576, 2018 Cahit Yilmaz, CA Karaca, Zaza Iakobadze, Rasim Farajov, K Kilic, L Doganay, M Kilic
 • The efficiency of low-dose hepatitis B immunoglobulin plus nucleos (t) ide analogs in preventing posttransplant hepatitis B virus recurrence Turkish journal of medical sciences 49-4; 1019-1024, 2018 Sezgin Vatansever, RASIM FERECOV, HÜSEYİN CAHİT YILMAZ, Murat Zeytunlu, Murat Kilic
 • Living-Donor Liver transplantation for Budd- Chiari Syndrome: Case series Transplantation Proceedings 49, 1841-1847, 2017 Karaca C, Yilmaz C, Ferecov R, Iakobadze Z, Kilic K, Caglayan L, Aydogdu S, Kilic M

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI