Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kadm Hastalıkları ve Doğum / Doçent
 • 2014 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Perinatoloji
 • 2014 King''s College Hospital, Hanis Birthright Fetal Medicine, Observership Program. May 1- June 31 2014, London/ England
 • 2009 İstanbul Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2003 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Perinatoloji Bölümü / Doçent Doktor
 • 2015 - 2016 Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi / Mecburi Hizmet / Perinatoloji / Yan Dal Uzman Doktor
 • 2011 - 2015 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D / Perinatoloji Bilim Dalı / Araştırma Görevlisi
 • 2009 - 2011 Sağlık Bakanlığı Büyükçekmece Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2009 - 2011 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Haftada İki Gün Geçici Görevlendirme / Uzman Doktor
 • 2004 - 2009 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Asistan Doktor
ÜYELİKLER
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Type 4 laryngotracheoesophageal cleft detected during fetoscopic endoluminaltracheal occlusion in a fetus with severe congenital diaphragmatic hemia Ultrasound Obstet Gynecol. doi: 10.1002/uog.20355.(2019) Yüksel Mehmet Aytaç, Tayyar Ahmet
 • Assessment of fetal right ventricular myocardial performance index changes following intrauterine transfusion. J Matem Fetal NeonatalMed. Oct 13:1-4. doi: 10.1080/14767058.2019.1677595. (2019) Temel Yüksel İlkbal, Acar Deniz, Turhan Uğur, Aslan Çetin Berna, Köroğlu Nadiye, Şenol Gokalp, Tayyar Ahmet, Yüksel Mehmet Aytaç
 • Perinatal outcomes of intrauterine transfusion for foetal anaemia due to red blood celi alloimmunisation J Obstet Gynaecol. Aug 29:1-5.doi: 10.1080/01443615.2019.1647521 (2019) Şavkli Özge, Çetin Berna Aslan, Acar Zuat, Özköse Zeynep, Behram Mustafa , Çaypinar Sema, Tayyar Ahmet, Yüksel Mehmet Aytaç
 • Paraoxonase 1 (PONİ) Q192R and L55M polymorphisms, lipid profile, lipid peroxidation and lipoprotein-a levels in Turkish patients with pregnancy-related disorders. Gynecol Endocrinol. May;35(5):417-421. doi: 10.1080/09513590.2018.1532990. (2019) Aydemir B, Behice Serinkan Cinemre F, Cinemre H, Tüten A, Aytaç Yüksel Mehmet, Yılmaz N, Kaya B, Akdemir N, Erdoğan E, Madazlı R
 • Can uterocervical angles successfully predict induction of labor in nulliparous women? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 Sep;228:87-91. doi: 10.1016/j.ejogrb.2018.06.014. Dagdeviren Emrah, Aslan Çetin Berna, Aydogan Mathyk Begüm, KorogluNadiye, Topçu Elif Göknur, Yüksel Mehmet Aytaç
 • The role of shear wave elastography in the assessment of placenta previa-accreta J Matem Fetal Neonatal Med. Jun;31(12): 1660-1662. doi: 10.1080/14767058.2017.1322059 (2018) Alıcı Davutoglu Ebru , Ariöz Habibi , Özel Ayşegül, Yüksel Mehmet Aytaç, Adaletli İbrahim, Madazlı Rıza
 • Increased matemal Clq/TNF-related protein-1 (CTRP-1) serum levels in pregnancies with preeclampsia J Matem Fetal Neonatal Med. 2020 Feb;33(4):639-644. doi: 10.1080/14767058.2018.1498838. Epub 2018 Aug 13. Acar Deniz, Tayyar Ahmet, Yüksel Aytaç, Atis Aydin Alev, Yıldırım Göokhan, Ekiz Ali, Dag İsmail, Topçu Goknur
 • Prenatal diagnosis of isolated foetal hydrocolpos secondaıy to congenital imperforate hymen mimicking ambiguous genitalia J Obstet Gynaecol. Feb;37(2):248-249. doi: 10.1080/01443615.2016.1244812.(2017) Alici Davutoglu Ebru, Yüksel Mehmet Aytaç, Yurtkal Ayşegül, Temel Yüksel Ilkbal, Adaletli İbrahim, Madazli Riza
 • Shear Wave Elastography of The Placenta in Patients With Gestational Diabetes Mellitus Kantarcı Fatih. Journal of Obstetrics and Gynaecology; 2016 Jul;36(5):585-8. doi: 10.3109/01443615.2015.1110120 Yüksel Mehmet Aytaç, Kilic Fahrettin, Kayadibi Yasemin, Davutoglu Alici Ebru, Imamoglu Metehan, Bakan Selim, , Yılmaz Mehmet Halit, Mihmanlı İsmail,
 • Maternal serum atrial natriuretic peptide (ANP) and brain-type natriuretic peptide (BNP) levels in gestational diabetes mellitus Madazli Riza Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Med içine; J Matem Fetal Neonatal Med. 2016;29( 15):2527-30 Yüksel Mehmet Aytaç, Davutoglu Ebru Alici, Yüksel Temel Ilkbal, Kucur Mine, Ekmekçi Hakan, Ekmekçi Balci Özlem, Uludağ Sezin, Uludağ Seyfettin,

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI