Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2001 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 İstanbul Medipol Üniversitesi / Ortopedi ve Travmatoloji AD / Profesör Dr
 • 2014 - 2019 Istanbul Medipol Üniversitesi / Ortopedi ve Travmatoloji AD / Doçent Dr.
 • 2012 - 2014 Bezmialem Vakıf Üniversitesi / Ortopedi ve Travmatoloji AD / Yardımcı Doçent Dr.
 • 2012 Pittsburgh Üniversitesi / Ortopedi ve Travmatoloji AD / Spor Cerrahisi Bölümü / Araştırma Görevlisi
 • 2010 - 2012 Bezmialem Vakıf Universitesi / Ortopedi ve Travmatoloji AD / Öğretim Görevlisi
 • 2009 - 2010 Başaksehir Devlet Hastanesi / Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 2008 - 2009 Derince Asker Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği / Teğmen / Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 2002 - 2008 İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD / Ortopedi ve Travmatoloji Asistanı
ÜYELİKLER
 • TUSYAD / İstanbul şubesi
 • Türkiye Ekstremite Uzatma ve Rekonstruksiyon Derneği
 • Türkiye Ayak Ayak Bileği Cerrahisi Derneği
 • Türk Omurga Derneği
 • TUSYAD (Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Derneği) / Yönetim kurulu
 • TOTBİD / Spor Travmatolojisi Şubesi
 • TOTDER (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği)
 • TOTEK (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi)
 • Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği / Yönetim kurulu
 • TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Does superior labrum tear effect position sense? Annals of Medical Research. 2019;26(6):1010-1013. Doi: 10.5455/annalsmedres.2019.03.163 B. Gülenç, G. Demircioğlu, S. Yalçin, Y. Güler, D. Kaya, M. Erdil.
 • An Alternative Femoral Fixation in All-Inside Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Solution for Preventing Possible Graft Loosening Arthrosc Tech. 2019 Jul 19;8(8):e861-e865. doi:10.1016/j.eats.2019.03.028. eCollection 2019 Aug. Y. Kocabey, S. Yalçın, M. Erdil, G. Polat.
 • Is Kinesiotherapy Effective in Relieving Pain and Reducing Swelling after Shoulder Arthroscopy? Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2019;86(3):216-219. PubMed PMID: 31333187. B. Gülenç, S. Yalçin, S.G. Genç, H. Biçer, M. Erdil
 • Surgical Treatment of Meniscal RAMP Lesion J Knee Surg. 2019 Mar 8. doi: 10.1055/s-0039-1677887. PubMed PMID: 30849785. B. Gülenç, B. Kemah, S. Yalçın, Ş. Sayar, O. Korkmaz, M. Erdil.
 • Orthopedics and Traumatology Residency - Working Conditions, Training, and Psychological Stress. . Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2019;86(4):281-285. PubMed PMID:31524590. B. Gülenç, S. Yalçin, S. Sürücü, M. Mahiroğullari, M. Erdil, M. Bülbül.
 • Application of hybrid external fixation by the "joystick method" in bicondylar tibial plateau fractures: Technical note Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018 May;24(3):263-267. doi: 10.5505/tjtes.2017.27848 E. Kuyucu, A. Kara, F. Say, M. Erdil, M. Bülbül, B. Gülenç.
 • Kinesiotaping Reduces Knee Diameter but Has No Effect on Differences Pain and Edema Following Knee Artroscopy Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2018;85(4):285-290. PubMed PMID:30257761. B. Gülenç, E. Kuyucu, H. Biçer, S.G. Genç, S. Yalçin, M. Erdil.
 • Can double fluoroscopy in the oblique position reduce surgical time and radiation exposure during intertrochanteric femur fracture nailing? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018 Nov;24(6):581-586. doi: 10.5505/tjtes.2018.04048. PubMed PMID: 30516260. H. Çelik, A. Kara, Y. Sağlam, İ. TürkmeN, S. Aykut, M. Erdil.
 • Which unicondylar prosthesis is better in the mid- term in obese patients: fixed or mobile? Acta Orthop Belg. 2018 Sep;84(3):257-261. PubMed PMID: 30840566. E. Kuyucu, A.M. Bülbül, A. Kara, F. Say, M. Erdil.
 • Which Unicondylar Prosthesis Is Better In The Mid-Term In Obese Patients : Fixed Or Mobile? Acta Orthop Belg. 2017 Dec;83(4):679-683. PubMed PMID: 30423678. E. Kuyucu, A. Kara, F. Say, M. Erdil, A.M. Bülbül.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?