Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1996 Regensburg Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği, Almanya Research and Clinical fellow
 • 1993 Düsseldorf Üniversitesi Krefeld Eğitim Hastanesi KBB Kliniği, Almanya Clinical fellow
 • 1992 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1991 Erlangen Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği, Erlangen - Almanya Clinical fellow
 • 1987 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 - 2023 Acıbadem Sağlık Grubu / Prof. Dr.
 • 2016 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2016 Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi / Prof. Dr.
 • 2000 - 2012 SSK Bozyaka (SB İzmir Bozyaka) Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
 • 1998 - 2000 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD / Doç. Dr.
 • 1995 - 1998 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD. / Yrd.Doç.Dr.
 • 1993 - 1995 SB Elmadağ Devlet Hastanesi Hastanesi / Uzman Dr.
 • 1987 - 1992 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / Uzm. Öğ.
 • 1987 - 1992 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
ÜYELİKLER
 • Türk Otoloji ve Nöro-otoloji Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Auditory and Histopathological Effects of Topical Mercurochrome Treatment in Rats with Tympanic Membrane Perforation. J Int Adv Otol. 2019 Apr;15(1):22-27. Korkmaz S, Ceylan ME, Ceylan G, Dalgıç A, İnan S, Olgun L, Özüer MZ
 • The effects of round window membrane injury and the use of a model electrode application on hearing in rats Ear Nose Throat J. 2016 Mar;95(3):E12-5 Koc M, Dalgic A, Ozuer MZ.
 • Short-term laryngeal electromyography and histopathological findings after primary reconstruction of the inferior laryngeal nervein rabbits: prospective study Journal Laryngology and Otology. 2013; 127(1)48-53. Dalgıç A, Kandoğan T, Koç M, Kulan CA, Yağcı A, Engin Ö, Aksoy G, Özüer MZ.
 • Revision Stapes Surgery Otolaryngology Head and Neck Surgery 2012; 146(1): 109-113 Özüer MZ, Olgun L, Gültekin G.
 • Ticks in the external auditory canal Hong Kong Journal of Emergency Medicine 2010;17(2): 190-192. Dalgıç A, Kandoğan T, Havak H, Arı A, Erkan N, Özüer MZ.
 • Management of lingual tonsillar hypertrophy using microdebrider Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2008, 18(5): 323-325. Kandoğan T, Olgun L, Özüer MZ.
 • Round window application of Implantable Hearing Aids in Radical Cavities Mediterranean Journal of Otology 2008;191-196. Olgun L, Balaban M, Özüer MZ, Gültekin G, Uçkan B.
 • Mucopyocele of the maxillary sinüs: A case report Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2007, 17(4): 235-236. Kandoğan T, Özüer MZ, Sezgin Ö.
 • Effects of tonsillectomy on acoustic parameters KBB Forum 5(4); 141-4, 2006 Kandoğan T, Özüer MZ.
 • External Laryngeal Trauma. Swiss Medical Weekly 2003;133:372. Kandoğan T, Olgun L, Gültekin G, Aydar L. Mercan B, Özüer MZ.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI