Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2020 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 2012 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi
 • 2004 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 - 2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı
 • 2019 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2019 Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi / Uzman Hekim ve Organ ve Doku Nakli Koordinatörü
 • 2018 - 2019 T.C Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi
 • 2015 GATA Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Kısım Amiri
 • 2014 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı/Sağlık Şube Müdürlüğü / Uzman Tabip
 • 2012 - 2014 Eskişehir Asker Hastanesi / Genel Cerrahi Uzmanı
 • 2005 - 2007 Hava Kuvvetleri Komutanlığı 6.ncı Ana Jet Üssü (Balıkesir/Bandırma) / Uçuş Tabibi
 • 2004 - 2005 Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Temel Cerrahi Eğitim Kursu Komisyon Üyeliği
 • Hepatopankreotobilyer Derneği
 • Turkısh Journal of Colorectal Dısease Editör Takım Üyeliği
 • Ankara Meme Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Boric acid is as effective as hyaluronic acid-based agent in preventing intra-abdominal adhesions in a rat model Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2021; 27(3): 284-289 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.23460. URKAN MURAT, GÜVEN HİKMET ERHAN.
 • How We Approached Locally Advanced (Stomach and Gall Bladder Invasion) Right Colon Tumor with Full Laparoscopic Total Mesocolic Dissection?. Turk J Colorectal Dis 2021;31:345-346 ,VİDEO ARTICLE, DOI: 10.4274/tjcd.galenos.2021.2021-5-1 MURAT URKAN, ÖZCAN DERE, CEM DÖNMEZ, ÖNDER ÖZCAN, GÜNDÜZ MEMİŞ, SAMET ŞAHİN, OKAY NAZLI.
 • TEP versus Lichtenstein, which one to choose? A retrospective cohort study Revista da Associação Médica Brasileira, 65(9), 1201-1207., Doi: 10.1590/1806-9282.65.9.1201, (Kontrol No: 5379767) (2019) URKAN MURAT,PEKER YAŞAR SUBUTAY
 • Is visceral obesity associated with colorectal cancer? The firstvolumetric study using all CT slices.. Diagnostic and Interventional Radiology (Diagn Interv Radiol), 25(5), 338-345., Doi: 10.5152/dir.2019.18350, (Kontrol No: 5156252) (2019) AKAY SİNAN,URKAN MURAT,Balyemez uğurcan,ER?EN MEHMET,TA?AR MUSTAFA
 • Minimally Invasive Parathyroidectomy for Primary Hyperparathyroidism Acta Endocrinologica (Bucharest), 15(2), 182-186., Doi: 10.4183/aeb.2019.182., (Kontrol No: 5379725) (2019) URKAN MURAT,PEKER YA?AR SUBUTAY,ÖZTÜRK ERKAN
 • Determination of attitudes of healthcare personnel workingin surgical services towards the use of gloves. Gülhane Medical Journal, 60(3), 92-96., Doi: 10.26657 / gulhane.00029, (Kontrol No: 5163865) URKAN MURAT, UZUNTARLA YASİN,UZUNTARLA FATMA
 • Publication rates of abstracts presented at the annualcongress of the Turkish Society of Colorectal Surgery(years 2003-2011). Turkish Journal of Surgery, 33(2), 87-90., Doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3448, (Kontrol No: 5163824) (2017) Meral Ulvi mehmet,URKAN MURAT,Alaku Ümit,LAPSEKİLİ EMİN,İFLAZOĞLU NİDAL,ÜNLÜ AYTEKİN,ÖZMEN PELİN,DEMİRBAG SEZAİ
 • Prevention of Intraabdominal Adhesions: An Experimental Study Using Mitomycin-C and 4 Icodextrin.. Balkan Medical Journal, 34(1), 35-40., Doi: 10.4274/balkanmedj.2015.1359, (Kontrol No: 5156287) (2017) URKAN MURAT,ÖZERHAN İSMAİL HAKKI,ÜNLÜ AYTEKİN,CAN MEHMET FATİH,Ozturk Erkan,GÜNAL ARMAĞAN,yağcı gökhan
 • Comparison of five different popular scoring systems to predict nonsentinel lymph node status in patients with metastatic sentinellymph nodes: a tertiary care center experience PRİNGER PLUS, 5(9), 654-662., Doi: 10.1186/s40064-015-1442-4, (Kontrol No: 5182847) (2015) YILDIZ RAMAZAN,URKAN MURAT,HANÇERLİOĞULLARI OĞUZ,KILBA? ZAFER,ÖZTÜRK ERKAN,MENTE? MUSTAFA ÖNER,GÖRGÜLÜ SEMİH
 • A Prospective Survey of Accidental Catheter and TubeRemoval in a Surgical Intensive Care Unit. Erciyes Medical Journal, 34(4), 170- 173., Doi: 10.5152/etd.2012.46, (Kontrol No: 5180858) (2012) CAN MEHMET FATİH,URKAN MURAT,yağcı gökhan,ÖZERHAN İSMAİL HAKKI,HARLAK ALİ,ATEŞ ÇAĞLAYAN,ŞİMŞEK ABDURRAHMAN,TUFAN TURGUT

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?