Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bodrum’un Merkezinde Yeni Bir Acıbadem

2019 yılında Bodrum merkezde hizmete açılan Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi, 3000 m2 kapalı, 3000 m2 açık olmak üzere toplam 6000 m2’lik bir alanda hizmet veriyor. Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi’nde 9 adet acil gözlem ve 15 adet özel gözlem yatağı bulunuyor.

7 gün 24 saat hizmet veren merkezin SGK,  özel sağlık sigortaları, banka sigortaları, yabancı sağlık sigortaları ile anlaşması bulunuyor. 

Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi’nde, Bodrum’un dokusuna uygun tasarlanan özgün mimari ile hasta ve yakınlarının konforunu göz önünde bulunduran güler yüzlü hizmet anlayışı dikkat çekiyor. 

Multidisipliner Yaklaşım

Acıbadem Sağlık Grubu’nun bilgi birikimini yansıtan Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi; uzman kadrosu, donanımlı altyapısı, öne çıkan hizmetleri ve multidisipliner yaklaşımı ile Bodrum ve çevresine sağlık hizmetleri sunuyor.

Tıbbi Branşlar

Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi’nde Dermatoloji, İç Hastalıkları, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Aile Hekimliği, Ağız ve Diş Sağlığı, Pedodonti, Kardiyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Göz Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Radyoloji, Psikiyatri, Diyabet Polikliniği, Beslenme ve Diyet, Check-Up ile  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümleri yer alıyor.

Öne Çıkan Hizmetler

Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi’nin  öne çıkan hizmetleri arasında Acil Servis, Ambulans hizmetleri (Acil Yardım ve Hasta Nakil Hizmetleri), Evde Bakım hizmetleri, Check-Up hizmetleri, Estetik ve Güzellik hizmetleri, Saç Ekimi ve Fizik Tedavi Ünitesi yer alıyor. 

Merkezde sunulan kozmetik dermatoloji uygulamaları arasında Dolgu, Gençlik Aşısı, Alloblast, Rigenera, Altın İğne, Cosmelan, Dermapen, PRP, Mezoterapi ve Cilt Bakımı yer alıyor.

Laboratuvar, Patoloji ve  Genetik Tanı hizmetleri ile radyolojik tetkikler de öne çıkan hizmetler arasında bulunuyor.

Radyoloji Bölümü’nde Direkt Grafi (Röntgen), Bilgisayarlı Tomografi, Mamografi, Panoramik Film, Ultrason ve Renkli Doppler Ultrasonografi ile çekim yapılıyor.

Nöroloji Bölümü’nde EEG ve EMG hizmetleri veriliyor.

  • Bodrum Tıp Merkezi
  • Bodrum Tıp Merkezi
  • Bodrum Tıp Merkezi
  • Bodrum Tıp Merkezi
  • Bodrum Tıp Merkezi
  • Bodrum Tıp Merkezi
  • Bodrum Tıp Merkezi
  • Bodrum Tıp Merkezi

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba

Tıbbi Birimler

Doktorlar

Bodrum Tıp Merkezi 'nde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

İletişim

Güvenlik Kodu

Adres ve İletişim

ADRES Türkkuyusu mah. Kıbrıs Şehitleri cad. No:60/1 Bodrum Muğla

TELEFON +90 252 313 3030

E-POSTA asgbodrumtipinfo@acibadem.com

acibadem-bodrum-tip-merkezi-google-maps-image.webp

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İÇİNDEKİLER